Vietnam Nerededir? Özellikleri, Konumu, İklimi, Ekonomisi, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ülkeler Rehberi Vietnam – Vietnam ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

vietnam bayrağı

Kaynak: pixabay.com

VİETNAM;

  • Yüzölçümü: 332.556 km2.
  • Başkenti: Hanoi.
  • Dil: Vietnamca, Khmerce, Çince, vb.
  • Din: Taoculuk, Budhacılık, Hristiyanlık (Katolik), doğal dinler.
  • Para birimi: 1 dong=10 hao=100 xu.
  • Başlıca kentleri: Ho Şi Minh, Hanoi, Hayfong, Da Nang, Nha Trang.

Güneydoğu Asya’da devlettir. Kuzeyden Çin, batıdan Laos, güneyden Siyam Körfezi, güneybatıdan Kamboç, doğudan Tonkin Körfezi (Güney Çin Denizi) ile çevrilidir. Kuzeyde Çin sınırından güneyde Siyam Körfezi’ne kadar kıyı uzunluğu 2.253 km’dir.

Yüzey Şekilleri;

Vietnam toprakları, ülkenin iki büyük ırmağı Son-Koi (kuzeyde) ve Mekong’un (güneyde) deltaları arasında 1.600 km’lik dar bir şerit biçiminde uzanır. Doğuda ırmak deltaları arasında yer alan dar ve genelde kesintili bir kıyı ovası, batıda Vietnam, Laos ve Kamboç arasında doğal bir sınır oluşturan Annam dağ zinciri bulunur. Bir dizi yayladan oluşan bir dağlık bölge, deniz düzeyinden 1.500 m yüksekliktedir. Vietnam’ı Çin’ den ayıran ve Tonkin Körfezi ovalarını kuşatan dağ zinciri, Çin’deki Yunnan Yaylası’nın uzantısıdır. Yüzölçümünün % 25’ini verimli deltalar ve ovalar oluşturur.

vietnam

Kaynak: pixabay.com

İklim;

Nemli muson kuşağında yer alan Vietnam’da, kuzeyde subtropikal, güneyde tropikal iklim egemendir. Günlük ortalama sıcaklığın en çok 31° C’ye yükseldiği güneyde, sıcaklık yıl boyunca yüksektir ve en sıcak aylarda (marttan mayısa) 35°C’ye ulaşır. Dağlık bölgeler serin ve geceler daha soğuktur (23°C). Aralıktan marta soğuk bir mevsimin yaşandığı kuzeyde, Hanoi’nin ocak ve şubat sıcaklık ortalaması 17°C’dir. Mayıs-kasım arası nemli dönemde sürekli, çisintili bir yağış görülür. Yoğun yağışlar nemli dönemin sonlarına doğru yaşanır. En nemli bölge merkez ovalarının, yıllık yağış ortalaması 2.600 mm’dir.

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar;

Vietnam Savaşı sırasında bitki örtüsü büyük zarar görmekle birlikte, kuzeyden dağlık bölgeler, subtropikal ormanlarla (çam, meşe, ardıç, kestane) kaplıdır. Güney bölümlerinde tropikal yağmur ormanları (tik, abanoz, mahun) egemendir. Ovaların çoğunun tarıma açılmış olmasına karşın, bazı alanlarda hâlâ mangrov bataklıkları vardır. Kaplan, panter, fil, maymun, sürüngen gibi hayvanlarla çeşitli kuş türleri varlıklarını sürdürürken, gergedanın soyu hemen hemen tükenmiştir.

vietnam

Kaynak: pixabay.com

Ekonomisi;

Tarım. Pirinç yetiştirilen topraklar, ekilebilir alanların % 70’ini kaplar ve yılda iki kez ekim, yaygın bir uygulamadır. Soyafasulyesi, çay, kauçuk, mısır, darı, kahve, tatlıpatates, yağlı tohumlar, patates, tütün, buğday öteki başlıca ürünlerdir.

Advertisement

Hayvancılık. Yeterli hayvan yemi üretilmemesi nedeniyle hayvancılığın geliştirilmesinde güçlük çekilir. Büyükbaş, küçükbaş (sığır, domuz, keçi), kümes hayvanları yetiştiriciliğinin yanı sıra, balıkçılık önemli bir besin ve gelir kaynağıdır. Yıllık balık üretimi 6.5 milyon tondur (300 bin tonu ırmaklardan).

Endüstri. Çimento, demir-çelik, dokuma (pamuklu, ipekli), besin, kâğıt, tanmsal araç-gereçler, başlıca endüstri dallarıdır. Yetersiz altyapı, eski teknoloji, üretimi olumsuz yönde etkilediğinden, son yıllarda Batı dünyasıyla işbirliğine yönelinme zorunluğu doğmuştur. Yıllık elektrik enerjisi üretimi 7.5 milyar kWh’tir.

Doğal Kaynaklar. Başta kömür (linyit, antrasit olmak üzere, demirfilizi, kromit, boksit, manganez, titanyum, apatit, önemli doğal kaynaklar arasındadır. Ayrıca, az miktarda altın ve tungsten çıkarılır. Orman varlığından, yılda 1.8 milyon m3 ürün sağlanır.


Leave A Reply