William Petty Kimdir?

0
Advertisement

Sir William Petty kimdir? İngiliz siyasal iktisatçı, istatistikçi bilim insanı William Petty hayatı ve çalışmaları hakkında bilgiler.

William Petty Kimdir?

Sir William Petty (d. 26 Mayıs 1623, Romsey, Hampshire – ö. 16 Aralık 1687, Londra, İngiltere), İngiliz siyasal iktisatçı ve istatistikçi. En önemli yapıtı olan Treatise of Taxes and Contributions (1662; Vergiler ve Katkılar Üzerine İnceleme) adlı yapıtında devletin ekonomideki rolünü incelemiş ve emek değer kuramına değinmiştir.
William Petty
Deneysel bilimsel yaklaşımı savunan Royal Society’nin kurucularındandı. Yönetimle ilgili konuları sayılarla açıklama sanatı olarak tanımladığı siyasal aritmetiğin geliştirilmesine katkıda bulundu. Essays in Political Arithmetick and Political Survey or Anatomy of Ireland (1672; Siyasal Aritmetik ve İrlanda’nın Siyasal Yapısı ya da Anatomisi Üzerine Denemeler) adlı yapıtında nüfus tahminleriyle basit toplumsal gelir hesaplarına yer verdi. Para kuramı ve politikasıyla ilgili görüşlerini Verbum Sapi-enti (1665, Akıllıca Sözler) ve Quantulumcunque Concerning.Money ‘,jl682\( 1695; Para Üzerine Küçük Bilgiler, 1682) adlı çalışmalarında geliştirdi. Treatise’de bireysel çıkarlara dayalı doğal mekanizmaların serbestçe işlemesini savundu. Ama Adam Smith’ten sonraki liberal düşünürlerden farklı olarak devletin para politikaları, mali politikalar ve kamu hizmetleri yoluyla yüksek bir istihdam düzeyini sağlaması gerektiğini öne sürdü. Treatise’de ayrıca, üretim için gerekli emeğin, değişim değerinin temel belirleyicisi olduğunu savundu.


Leave A Reply