Yaka İle İlgili Deyimler Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, Yaka Geçen

0
Advertisement

İçinde yaka kelimesi geçen deyimler, atasözleri nelerdir, bu atasözleri, deyimlerin açıklamaları ve anlamları nelerdir? Yaka hakkında deyimler ve atasözleri.

Yaka İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Yaka İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları

 • ” ahirette on parmağı yakasında olmak”
  kendisine karşı sorumlu olan kimseden ahirette hesap sormak
 • “bir yakadan baş çıkarmak”
  bir çatı altında dirlik düzenlik içinde yaşamak.
 • “yaka silkmek”
  bıkmak, usanmak.
 • “yakasına asılmak (yapışmak)”
  hesap sormak veya bir şey istemek için tutup bırakmamak
 • “yakasına sarılmak”
  istediği şeyi almak veya dövüşmek için birini bırakmamak, zorlamak.
 • “(birinin) yakasını bırakmamak”
  bezdirecek kadar üstüne düşmek, rahat vermemek, ısrar etmek
 • “iki eli (birinin) yakasında olmak”
  kıyamette ondan davacı olmak
 • “iki yakası bir araya gelmemek”
  geçim sıkıntısından bir türlü kurtulamamak, borçtan kurtulamamak.
 • “iki yakasını bir araya getirememek”
  maddi sıkıntıdan kurtulup rahata erememek
 • ” yaka bir tarafta, paça bir tarafta”
  kılığı kıyafeti dağınık bir durumda.
 • ” yaka ısırmak”
  şaşırarak Allah esirgesin demek.
 • “yaka paça etmek (götürmek)”
  hiçbir itiraz dinlemeden ve zorla, apar topar götürmek.
 • ” yakadan atmak”
  savıp kurtulmak.
 • ” yakadan geçirmek”
  evlatlığa kabul etmek.
 • “yakası açılmadık”
  söylenmesinden kaçınılan (söz, sövgü veya açık saçık nükte)
 • “yakasına çökmek”
  zorlamak, baskı yapmak
 • “yakasını kaptırmak”
  bir şeyin, bir kimsenin etkisinden kendisini kurtaramamak
 • ” yakayı ele vermek”
  kaçamayarak ele geçmek, yakalanmak
 • “yakayı (yakasını) kurtarmak (sıyırmak)”
  bir işten kurtulmak

Yaka İle Atasözleri

bekârın parasını it yer, yakasını bit
bekâr kimse parasını gereksiz harcar, yaşayışı ise düzensizdir.

Yaka Nedir? Sözlük Anlamı

“Yaka”
1. Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü
“Paltosunun yakasını kaldırıp tenha caddeyi tutturdu.” – Y. K. Karaosmanoğlu
2. Giysilerin boyna gelen bölümüne eklenen ve türlü biçimlerde olan parçası
3. Kıyı, kenar, taraf
“Sokağın karşı yakasına geçtiler.” – M. Ş. Esendal
4. Eğik yerey
5. Yapıların saçaklarında, suyun içeriye sızmasını önlemek için kiremidin altıyla oluk arasına konulan metal levha
6. Semt
7. Sahil
8. Yelkenlerin kenar ve köşeleri

 • “yaka kartı ”
  Kurum ve kuruluşlara dışarıdan gelen kimselerin ziyaretçi olduğunu veya kurum içinde görevli personelin kimliğini göstermek için yakaya takılan resmî kart
 • “yaka paça ”
  Zorla, isteği dışında
  “Kimi kellesinden olur padişah olayım derken, kimi de yaka paça oturtulur tahtına.” – T. Oflazoğlu
 • “balıkçı yaka ”
  Kazaklarda boynu saran ve katlanabilen yaka
 • “bisiklet yaka ”
  Kazak ve süveterlerde bulunan yuvarlak yaka
 • “degaje yaka ”
  Dökümlü, hafif açık, serbest yaka
 • “haydari yaka ”
  Yelek, hırka vb. giysilerin açık V harfi biçimindeki yakası
 • “karayaka ”
  Doğu Karadeniz kıyı bölgesinde yetişen, uzun kuyruklu, beyaz renkli bir tür koyun
 • “kayık yaka ”
  Açıklığı omuzlara doğru olan, oval yaka
 • “sosis yaka ”
  Örüldükten sonra dışarıya doğru kıvrılan ve sosis biçimini andıran yaka
 • “şapşal yaka ”
  Dökümlü ve geniş yaka
 • “V yaka ”
  “V” harfi biçiminde olan yaka

Advertisement

Leave A Reply