Yarasa Nasıl Bir Hayvandır? Özellikleri Yaşamı Çeşitleri Beslenme Üremesi

0
Advertisement

Uçabilen memeli ve ilgi çekici bir hayvan olan Yarasaların özellikleri, yapısı, çeşitleri, beslenme, üremesi, davranışları hakkında bilgi.

yarasa

Kaynak: pixabay.com

Yarasa

Kanatlı, küçük hayvanlardır. Uçabilirler. Kuşa çok benzerlerse de, vücut özellikleri bakımından, memelilerdendirler. Genellikle, gündüzün gizlenip geceleri dolaşırlar. Mağaralarda, kayalıklarda binlercesi bir arada yaşar. Bitki, yemiş, böcekle beslenirler. İçlerinde yalnız kan emerek beslenenleri de vardır. Bunlara vampir denir.

Yarasalar, gündüz uyuyup gece dolaştıkları için, gözleri çok gelişmemiştir. Buna karşılık, kulak kepçeleri çok geniştir. İnsan kulağının duyamayacağı incelikte sesleri duyabilirler. Bu sayede de, karanlıkta kolayca yollarını bulabilirler; hiçbir engele çarpmadan daracık yerlerden bile geçebilirler.

öbür Memeliler gibi, yarasa da yavrusunu canlı olarak dünyaya getirir, sütüyle besler. Ana yarasa uçarken bile yavrusunu emzirebilir.

Yarasa çok hızlı uçabilir. Havadaki böcekleri uçarken kapar. Çok böcek yediği için, yararlı hayvanlardan sayılır.’ Gündüzün bir dala, ya da bir kayanın çıkıntısına başaşağı asılarak uyur. Ön ayaklarının parmak kemikleri çok uzamıştır. Bu kemiklerin arasında ince bir deri tabakası vardır. Yarasa, ellerini iki yana açınca, bu deri gerilir, kocaman bir kanat haline gelir.

yarasa

Kaynak: pixabay.com

YARASA

Gerçekten uçabilen tek memeli hayvan yarasadır. Çoğunluğu geceleri aktiftir. Denizler ve kutupların haricinde, dünyanın her yerinde bulunurlar.

Advertisement

Büyük deri kanatlarıyla, ince ve uzun kemiklerinin gerdiği hafif derisiyle, yarasalar gerçekten uçabilen tek memelidir. O kadar çok çeşitli yarasa vardır ki; hepsi toplanıldığında, neredeyse; bütün memeli grubunun dörtte birine denk gelir.

  • * Büyük kulaklar, yarasaya geri dönen yankıyı algılama imkanı verir.
  • * Mağara içlerinde bulunan kayalara tırmanmak için parmağa benzeyen pençesini kullanır.
  • * Yarasalar uçarken, kuyruklarını yavaşlamak ya da yön değiştirmek için kullanırlar.
  • * Kuzey Amerika’nın büyük kahverengi yarasası ikiz doğururken, diğer yarasaların yalnızca bir bebekleri olur.
  • * Tayland Kitti düz burunlu yarasası (Kltti’s hog-nosed bat) dünyanın en küçük memelisidir. İlk kez 1974 yılında kayıt altına alınmıştır.
  • * Kuyruklu yarasaların, kanat zarının ötesine uzanan kuyrukları vardır. Bu tür yüksekte ve hızla uçabilir.
  • * Nalburunlu yarasanın burnu etrafında yer alan kulakları, avlanırken sese yönelmesini sağlar.
  • * Rodriques meyve yarasası Hint Okyanusu’ndaki bir adada yaşar. Yaşadığı ormanlar yok olmak üzeredir.

KANATLI YARASA

Kanatların haricinde, yarasa memelilerin tipik özelliklerine sahiptir. Tüylü bir gövdesi vardır, sıcak kanlıdır ve yavrular anne sütü ile beslenir. Mağara, ağaç kovuğu, yüksek bir çatı ya da bodrumda uyurken, kanatlarıyla gövdesini sarar ve pençeleriyle baş aşağı durur.

YARASA GRUPLARI

Yarasalar büyüklüklerine göre iki temel gruba ayrılırlar. Meyve yarasaları büyüktür ve tilkiye benzeyen yüzü nedeniyle, onlara “uçan tilkiler” de denilir. Çoğu tropikal ormanlarda yaşarlar ve yaprak ve meyve yerler. Mikro yarasalar adı verilen diğerleri ise daha küçüktür, uçarak avlanırlar ve en çok böcek yerler. Mikro yarasalar uçan bir fareye benzerler. Bazı yarasalar uzman beslenicidirler. Güney Amerika balık yarasası uzun pençeleriyle balık yakalar.

Güney ve Orta Amerika’nın vampir yarasaları, sığırların, atların ve nadiren insanların kanıyla beslenir.

yarasa

Kaynak: pixabay.com

KIŞ UYKUSU

Soğuk iklimlerde yaşayan yarasalar kışın, soğuk ve kuru yerlerde kümelenerek, kış uykusuna yatarlar. Diğerleri (örneğin; Meksika kuyruklu yarasası) göç ederler. Yarasaların büyük bir bölümü, sıcaklardan önce, yılda bir kez döl verir. Büyükler avlanmaya gittiklerinde, yavrular kümelenerek tünerler.

YOK OLMA TEHLİKESİ

Yaşam alanlarının, yollar ve evler yapılmak üzere insanlar tarafından tahrip edilmesi nedeniyle, çoğu yarasa türü, yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ayrıca; yarasalara bitki zararlısı gözüyle bakılmaktadır. Özellikle; meyve yarasaları ürünleri yok etmek ve ağaçlara zarar vermekle suçlanmaktadır. Bugün birçok ülkede, yarasalar, vahşi yaşamı korumaya yönelik çıkartılan yasalarla korunmaktadır.

Advertisement

KARANLIKTA UÇABİLMEK

Çoğu yarasa karanlıkta görebilir ancak; küçük yarasalar, ayrıca, yollarını bulmak İçin echolocation (sesin yankılanmasından faydalanarak bir cismin bulunduğu yönün ve uzaklığın saptanması) sistemini kullanır. Saniyede 500 kez, yüksek perdeden (ultrasonik) sesler çıkarır. Çıkarmış olduğu ses dalgaları, yarasanın önünde bulunan bir nesneye ya da avına çarpınca yankılanır ve geri döner. Yarasa, ulaşan yankıya göre, avının yerini kesin olarak tespit eder.


Leave A Reply