Yazarlık İle İlgili Kompozisyon

0
Advertisement

Yazarlık mesleği, yazar olmak konulu kompozisyon örneği. Yazarlık hakkında yazı, kompozisyon.

YAZMAK SORUMLULUKTUR

Yazar ruhu, her sanatçı gibi tanrısal ilhamlara açık, iyiyi, güzeli, doğruyu ideali sezinleyebilen, bunları kelimelerle anlatmaya çalışan kimselerdir. Yüce ilhamlarla insan arasında bir çeşit aracıdır o. Bir bakıma zengin anlam dünyalarının, öncü fikirlerin, derin duygu kaynaklarının, mutlulukların bir kılavuzudur.

İçinde bir kıvılcım hissederek sanata yönelen ve bunu yazıyla gerçekleştirmeye karar veren kimse, kalemini başı boş kullanmaktan kaçınmalıdır. Yazarlık herkesin harcı değildir. Engin bir kültürün, gerçek bir yetenek ve sağlam bir düşünebilme gücünün yanı sıra gerçek bir manevi yükseliş yazarın ilk önce kendi ruhunda başlamalıdır. Yani, ilhamlarını doğruya, güzele, iyiye, ideale yönetmelidir. Zaten yukarıda da bahsettiğimiz gibi gerçek sanatçının öz niteliklerindendir bu.

Kalem başıboş kullanılmayacak dedik. Ne demektir bu? Gerçek yazar için kendi zevklerinin doyumu değildir söz konusu olan. Ortada bir sorumluluk duygusu vardır. Yazarın okuyucusuna karşı duymak zorunluğunda olduğu sorumluluktur bu. Yazar; kendinde duyduğu manevi yükselişi okuyucunun ruhunda da hissettirecek. Yani, ona yeni ilhamlar aşılayacak, zengin duygular verecek, onu renkli anlam dünyalarına sürükleyecek; fikirleriyle ideali, duyguyu, faydalıyı sezinletecek, kültürüne birşeyler katacak, ruhunu karamsarlık ve ümitsizliklerden kurtaracak, bocaladığı anda onu ışıklı yola çekecek, avutacak, içine sevgi, dostluk ve barış duyguları salacak. Öyle ki, okuyucu eserini bitirdikten sonra kendini daha bambaşka hissedebilmeli. Bütün bunları okuyucusuna veremeyen yazar, kalemini başı boş kullanan herhangi bir kimseden farklı değildir ve gerçek bir sanatçı niteliğine sahip olamaz.

Advertisement

Leave A Reply