Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık) Bölümü Nedir? Mezunları Ne İş Yapar?

0
Advertisement

Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık) bölümü, medya sektöründe temel becerileri kazandıran bir eğitim programıdır. Mezunlar gazetecilik, dijital medya, sosyal medya ve veri gazeteciliği gibi alanlarda çalışabilirler. İş fırsatları çeşitlidir.

Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık)

Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık) programı, öğrencilere medya sektöründe temel becerileri kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu program, geleneksel gazetecilik ve yeni medya teknolojileri arasındaki bağlantıları anlamayı ve öğrencilere bu alanlarda pratik deneyim kazandırmayı hedefler.

Program genellikle bir yüksekokul veya meslek yüksekokulu düzeyinde sunulur ve genellikle 2 yıl süresindedir. Eğitim süresi ve program yapısı ülkelere ve kurumlara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Yeni Medya ve Gazetecilik programında, öğrencilere temel gazetecilik prensipleri, haber yazma becerileri, röportaj yapma teknikleri, haber araştırma yöntemleri ve medya etiği gibi konular öğretilir. Ayrıca, öğrenciler dijital medya üretimi, video ve ses düzenleme, veri gazeteciliği ve sosyal medya yönetimi gibi yeni medya becerilerini de öğrenirler.

Bu program, öğrencilere bir dizi medya kuruluşunda veya haber ajansında çalışma fırsatı sunar. Öğrenciler, gazetecilik, muhabirlik, editörlük, medya üretimi, içerik yönetimi veya sosyal medya yönetimi gibi çeşitli pozisyonlarda iş bulabilirler.

Advertisement

Yeni Medya ve Gazetecilik programı, medya sektöründe kariyer yapmak isteyen öğrencilere gerekli temel bilgi ve becerileri sağlamayı amaçlar. Program, hızla değişen medya ortamında güncel trendlere ve teknolojilere uyum sağlayabilen yetenekli ve çok yönlü medya profesyonelleri yetiştirmeyi hedefler.

Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık) Mezunları Ne İş Yapar?

Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık) programı mezunları, çeşitli iş ve kariyer fırsatlarına sahip olabilirler. İş dünyasında hızla değişen medya ortamında, bu program mezunları için çeşitli roller ve pozisyonlar bulunmaktadır. İşte bazı örnekler:

 1. Gazeteci: Yeni Medya ve Gazetecilik programı mezunları, gazetecilik alanında çalışabilirler. Haberler yazabilir, röportajlar yapabilir, haberleri araştırabilir ve medya kuruluşlarında muhabir, editör veya köşe yazarı gibi görevlerde çalışabilirler.
 2. Dijital Medya Yaratıcısı: Yeni medya becerileri kazanan mezunlar, dijital medya içeriklerinin üretimi ve yönetimi konusunda uzmanlaşabilirler. Video prodüksiyonu, podcast yapımı, sosyal medya yönetimi, blog yazarlığı gibi alanlarda çalışabilirler.
 3. Sosyal Medya Uzmanı: Yeni Medya ve Gazetecilik mezunları, sosyal medya stratejileri geliştirme, içerik oluşturma ve yönetme konusunda uzmanlaşabilirler. Markaların veya medya kuruluşlarının sosyal medya hesaplarını yöneterek, içerik üretebilir ve kullanıcı etkileşimini artırabilirler.
 4. Veri Gazetecisi: Veri gazeteciliği, verileri analiz ederek ve görselleştirerek haberleri sunma sürecidir. Yeni Medya ve Gazetecilik mezunları, veri gazeteciliği alanında çalışarak, veri analizi becerilerini kullanabilir ve verileri anlaşılır bir şekilde sunarak haberlerin daha derinlemesine anlaşılmasını sağlayabilirler.
 5. İçerik Yöneticisi: Mezunlar, medya kuruluşlarında veya şirketlerin içerik departmanlarında çalışarak içerik stratejileri oluşturabilir, içerik planlama ve üretimi konusunda sorumluluk alabilirler.
 6. Medya Danışmanı: Yeni Medya ve Gazetecilik mezunları, medya stratejileri, iletişim planlaması ve kriz yönetimi gibi konularda danışmanlık yapabilirler. Medya kuruluşlarına veya şirketlere medya ilişkileri ve medya görünürlüğü konularında destek sağlayabilirler.

Yukarıda belirtilenler, Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık) programı mezunlarının girebileceği yaygın iş alanlarıdır. Ancak, medya sektörü sürekli değiştiği ve geliştiği için, mezunlar kendi ilgi ve yeteneklerine uygun farklı iş fırsatlarını da keşfedebilirler.

Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık) Bölümünde Hangi Eğitimler Alınır?

Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık) programında öğrenciler, medya sektöründe çalışmak için gerekli temel eğitimleri alırlar. Program genellikle uygulamalı bir yaklaşımla tasarlanır ve teorik derslerin yanı sıra pratik deneyimler ve staj imkanları da sunar. İşte bu programda genellikle yer alan bazı eğitimler:

 1. Gazetecilik İlkeleri: Bu ders, öğrencilere gazetecilik etiği, haber değeri, doğru haber yazma teknikleri ve medya standartları gibi temel gazetecilik prensiplerini öğretir.
 2. Haber Yazma: Öğrenciler, haber yazma becerilerini geliştirmek için haber kaynaklarını araştırma, haber başlıkları oluşturma, haber metinlerini yazma ve düzenleme gibi konuları öğrenir.
 3. Röportaj Teknikleri: Bu ders, öğrencilere röportaj yapma becerilerini kazandırmayı amaçlar. Röportaj etiği, röportaj hazırlığı, soru sorma teknikleri ve röportajın düzenlenmesi gibi konuları kapsar.
 4. Haber Araştırma Yöntemleri: Öğrencilere haber yapma sürecinde kaynakları doğru bir şekilde araştırma, bilgi toplama ve kaynakları değerlendirme becerileri öğretilir. Veri tabanlarının kullanımı, internet kaynakları, kamu kaynakları gibi araştırma yöntemleri ele alınır.
 5. Dijital Medya Üretimi: Bu ders, öğrencilere dijital medya içerikleri oluşturma becerilerini kazandırmayı hedefler. Video prodüksiyonu, fotoğrafçılık, ses düzenleme, grafik tasarım gibi konuları içerebilir.
 6. Medya Etik ve Hukuk: Öğrencilere medya etiği ve hukukunun temel prensipleri öğretilir. Haberlerin doğruluk, özel hayatın gizliliği, iftira gibi konulara ilişkin etik sorunlar ve medya hukuku konuları ele alınır.
 7. Sosyal Medya Yönetimi: Bu ders, öğrencilere sosyal medya stratejileri, içerik planlaması, etkileşim yönetimi ve analitik becerilerini kazandırmayı amaçlar.
 8. Medya ve Toplum: Bu ders, öğrencilere medyanın toplum üzerindeki etkisini ve medya kültürünü anlama imkanı sunar. Medyanın sosyal, politik ve kültürel bağlamlardaki rolü ele alınır.

Yukarıda belirtilen dersler, genel olarak Yeni Medya ve Gazetecilik (2 Yıllık) programında yer alan konuları kapsamaktadır. Programın içeriği kurumlar ve ülkeler arasında farklılık gösterebilir, bu nedenle programın verildiği kurumun müfredatını incelemek önemlidir.

Advertisement

Yeni Medya ve Gazetecilik

60%
60%
Awesome

Çağımıza damgasını vuran bilişim teknolojileri içerisinde gelişen internet insanlık için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. İnternetle birlikte iletişim ve medya alanında çok farklı yapısal ve işlevsel dönüşüm süreçleri başladı. Yazılı basın, görsel işitsel medya gibi ayrımlar ortadan kalkarak bütünleşik ve girift bir medya yapılanması ortaya çıktı. Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü bu yeni durumla uyumlu biçimde program öğretim amaçlarını belirlemiştir:

 • İş İmkanları
  6
 • Kazanma Zorluğu
  6

Leave A Reply