Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları Arasındaki Fark Nedir?

0
Advertisement

Yenilenebilir ve yenilenemez kaynaklar nelerdir? Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları arasındaki farklar nelerdir?

Güneş Enerjisi

Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları

Doğa bize, bugün bulunduğumuz şartlarda onsuz olamayacağımız pek çok ürün hediye etti. Bugün “geliştiğimizi” söyleyebiliriz, ancak Toprak Ana’nın bize sağladığı hediyeler olmadan bu mümkün olmazdı.

Doğadan gelen hemen hemen her türlü kaynak insan tarafından kullanılmaktadır. Bazı kaynaklar sınırsız ve bazıları sınırlıdır ve yakında bu gezegendeki izleriyle birlikte yok olacaktır. Bazıları tekrar kullanılabilir, bazıları ise kullanılmadan etrafta dolanır ve boşa gider.

Yenilenebilir kaynaklar

Yenilenebilir kaynaklar, zamanla yenilenebilen veya değiştirilebilen kaynaklardır. Sonsuz, yenilenebilir kaynakların harika örnekleri şunlardır: rüzgar, güneş ışığı, gelgitler, biyokütle, vb. odun, oksijen vb.

Jeotermal enerji, yenilenebilir kaynakların bir başka güzel örneğidir. Dünya yüzeyinin altında depolanan ısıdan elde edilen enerji kaynağıdır. Bu kaynağın uygun maliyetli ve çoğunlukla sürdürülebilir olduğu düşünülmektedir. Aktif olmayan volkanik alanlar ve kaplıcalar şeklinde bulunur. Bu enerji türü ısıtmada, elektrik üretiminde ve ısı pompalarında kullanılabilir. Sıcak su tekrar kabuğa sızdığı için jeotermal enerji sürdürülebilir bir kaynaktır.

Advertisement

Biyokütle, doğru kullanıldığında yenilenebilir bir kaynak olarak kabul edilir.

Yenilenemez kaynaklar

Yenilenemeyen kaynaklar, tamamen tüketildikten sonra yenilenemeyen doğal kaynaklardır. Çok yavaş yenilenen kaynaklar da yenilenemez kaynaklar olarak kabul edilir. Bunun nedeni, bu kaynakların bir daha kullanılamaması veya uzun bir süre sonra kullanılabilir olmasıdır.

Yenilenemeyen kaynaklara en iyi örnekler kömür, petrol ve doğal gazlar gibi fosil yakıtlardır. Fosil yakıtlar, hayvan ve bitki maddelerinin çürümesiyle üretilir. Üretim hızları, çıkarma ve tüketim hızlarına kıyasla çok yavaştır.

Yenilenemeyen bir kaynağa başka bir örnek de yaşam süremizdir. Bir kez kullanıldığında, hiç kimse kaybedilen zamanı geri alamaz. Yenilenemeyen kaynakların diğer iyi örnekleri; nükleer yakıtlar ve mineraller.

Su, hem yenilenebilir hem de yenilenemez bir kaynak olarak kategorize edilebilecek tartışmalı bir kaynaktır. Suyun döngüsel değişimi onu yenilenebilir bir kaynak haline getirirken, yönetilmeyen kullanımı onu yenilenemez bir kaynak haline getiriyor.

Özet:

  1. Yenilenebilir kaynaklar tekrar tekrar kullanılabilen kaynaklardır, yenilenemeyen kaynaklar ise sınırlı bir süre ve oranda kullanılanlardır.
  2. Yenilenebilir kaynaklar, tüketim oranlarından daha yüksek bir ayrışma oranına sahiptir.
  3. Yenilenemeyen kaynaklar, tüketim oranından daha düşük bir bozunma hızına sahiptir.
  4. Yenilenebilir kaynaklara örnek olarak tüm biyolojik olarak parçalanabilen malzemeler ve sonsuz, yenilenebilir kaynaklar güneş ışığı ve rüzgardır.
  5. Yenilenemeyen kaynaklara örnek olarak mineraller ve insan yapımı ürünler verilebilir.

Sadece kaynaklar dışında güneş ışığı ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarımız da var, yenilenemeyen enerji kaynakları ise piller gibi.

Advertisement


Leave A Reply