Yoksul Öğrenci (Der Bettelstudent) Opera Konusu Özeti, Karl Millöcker

0
Advertisement

Yoksul Öğrenci (Der Bettelstudent) operası kim tarafından hangi tarihte yazılmış, bestelenmiştir? Yoksul Öğrenci Operası konusu, özeti, hakkında bilgi.

DER BETTELSTUDENT (Yoksul Öğrenci)

Üç perdelik operettir.

Metin: Franz Zell ve Richard Genee.
Bestecisi: Karl Millöcker
İlk oynanış: 1882 Viyana.
Türkiye’de ilk oynanış: 1956 Ankara.

Başlıca kişiler:

ontes Palmatica Nowalska, kızları Laura ve Bronislawa, Albay Ollendorf, Kont Bogumil Malachowski, eşi Eva, Jan Janicki, Symon Rymanowicz. Cezaevi komutanı Enterich.

Konunun geçtiği çağ ve yer: 18’inci yüzyıl başında Saksonya Prensliği egemenliğindeki Polonya’nın Krakau kenti.

Advertisement

Konusu:

Krakau Valisi Albay Ollendorf bir baloda kentin saygıdeğer soylularından Kontes Nowalskanın kızı Laura’yı omuzundan öpmeye kalkmış, kız bu davranışı şişman ve yaşlı valinin suratına yelpazesini indirerek cevaplamıştır. Bu olay Albayı olağanüstü sinirlendirmiş, öç almak için bir plan tasarlamıştır; cezaevindeki tutuklular arasından yakışıklı bir genç seçecek, onu Kontese ve kızma Prens Wybicki adıyla tanıtacak, Laura ile nişanlanmasını sağlayacak, sonra gerçeği söyleyip ana-kızı rezil edecektir. Bu amaçla tutuklular arasında «Yoksul öğrenci» adıyla bilinen Symon Rymanowicz’i ve ona yaver olarak da Jan Janicki’yi seçer, delikanlıları Kontes ve Laura ile tanıştırır. Gerçekten de gençler birbirlerini pek beğenmişlerdir.

Konuşmalar nişan gününün kararlaştırılmasına kadar ilerlerken Bronislawa’nın da Jan’la bakışmaları gözden kaçmaz. Nişandan sonra düğün hazırlıktan ilertemekte, ancak koyu bir vatansever olan Jan arkadaşına Polonya kralı Stanuslaus Leszeynski’ye yardımla görevli olduklarını hatırlatmakta, durumu Laura’ya açmasını hatta onu da alarak kaçmalarını önermektedir. Symon bu planı bir mektup yazarak haber vermeyi uygun görür. Albay Ollendorf Jan’ın Polonya Kralının emrindeki subaylardan biri olduğunu öğrenmiştir. Ona para karşılığı Kralın yerini söylemesini önerir. Düğün töreni başlamış, Laura sevgilisinin kolunda nikâhın kıyılacağı mihraba doğru ilerlemeye koyulmuştur.

Symon kızın mektubu aldığını, gerçeği bildiğini sanmaktadır.

Oysa mektup Ollendorfun eline geçmiştir, kız Symon’u hâlâ Prens Wybicki olarak bilmektedir. Salona birden cezaevi tutukluları dolarak «Yoksul Öğrenci»yi kutlamaya koyulurlar. Albay intikamım almış, kontes düşüp bayılmıştır. Kendilerini sarayın bahçesine atan Symon ve Jan hâlâ olayın etkisindedirler. Jan yeni bir öneride bulunur; Ollendorf’a kralın saklandığı yer olarak sahte bir adres verecekler, aldıkları parayı ülkelerinin kurtuluşu için kullanacaklardır. Fakat Ollendorf oyuna son vermiş, gençlerin tutuklanmasını emretmiştir. Laura Albayın önünde diz çökerek bağışlanmalarını dilerken top sesleri duyulur. Polonya birlikleri kente girmiş, Saksonyalıların elinden kurtarmıştır. Bu defa Ollendorf tutuklanır. «Yoksul Öğrenci »ye gösterdiği yararlıktan ötürü «Kont» payesi verilirken sevgililer kıvançla kucaklaşmaktadır.

Klasik operet türünün bu olağanüstü güzel örneği konu açısından gene bu türle pek bağdaşmayan özellikler taşımasına karşılık müzik malzemesinin zenginliğiyle seçkinleşir. Oyun yazarı Eugène Scribe’in «Gitarcı» adlı opera metninden alınan konu söylentilere göre tarihi bir gerçeğe dayanmaktadır; sözde 12’nci yüzyılda Kastilya Kralı Don Alvar’ın bir eğlencede güzel Prenses Zarah da Villareal’in omuzuna bir öpücük kondurur kondurmaz yüzünde şaklayan bir yelpazeyle karşılık görmesi bazı siyasi olaylara ve ayaklanmalara yol açmış, bütün bunlar Portekiz’in bağımsızlığıyla sonuçlanmıştır.

Tanınmış bölümler:

«Ach, ich hab sie ja nur auf die Schuller geküsst», «Schwamm drüber», «Ich setz’ den Fall», «Einen Mann habe ich gefunden».

Advertisement


Leave A Reply