Yöntem İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Yöntem ile ilgili cümleler. Yöntem kelimesi içeren “Yöntem” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

 1. *** Özümleme, genellikle tam bir eritme yöntemi değildir.
 2. *** bağlamalı boyama, kumaşta renkli biçimler elde etmekte kullanılan bir boyama yöntemi.
 3. *** Bir başka yöntem de uyakla anımsamadır.
 4. *** Hepsi de anımsanacak şeyin belli bir yöntemle kodlanmasına dayanan anımsama yöntemleri belirli alanlarda, özellikle de kişinin kodlamayı kendisinin yaptığı durumlarda çok yararlı olabilir.
 5. *** Kişisel olmayan, genelleştirilmiş yöntemler çoğunlukla işe yaramaz.
 6. *** Bu yüzden anımsama yöntemlerinin önemi azalmıştır.
 7. *** Anjiyografi, atardamar ve toplardamarların X ışınlarını geçirmeyen bir madde şırınga edildikten sonra röntgen filmleriyle incelenmesine dayanan radyoloji yöntemidir.
 8. *** Normal röntgen filmlerinde damarlar çevrelerindeki organlardan ayırt edilemediğinden, bu dokuları radyografi yöntemleriyle inceleyebilmek için içlerine X ışınları geçirmeyen bir madde şırınga etmek gerekir.
 9. *** Bugün uygulanmakta olan anjiyografi yöntemi 1953’te geliştirilmiştir.
 10. *** Bu yöntem hem atardamarların, hem de bu atardamarların taşıdığı kanla beslenen doku ve organların röntgen filminde görülebilmesini sağlar.
 11. *** Daha çok çocukların kullandığı bir yöntemse de, Çin, Japon ve Kore resim sanatında özellikle yağlı pigmentler ve su ile karışabilen boyaları parmaklarıyla kullanmış ressamlar vardır.
 12. *** İnsan gövdesine derinlik vermek için ışık-gölge yönteminden çok, ustaca çizilmiş konturları kullanmıştır.
 13. *** Son dönemlerde en sık rastlanan alışveriş yöntemlerinden birisi online alışveriş yöntemi olmuştur.
 14. *** Başvurduğunuz tüm yöntemler başarısız mı sonuçlanıyor?
 15. *** Unutulmamalıdır ki yabancı dil öğrenememenizin nedeni yalnızda uyguladığınız yöntem olabilir.
 16. *** Etkin ve kaliteli bir yöntem ile İngilizce öğreten setleri size sağlayan Önem Sağlam Öğretim Yayınları sizlerin eğitim sürecinde yanınızda olacaktır.
 17. *** Ticari hedefleri olan firmalar geleneksel yöntemlerin dışına çıkmalı ve hedeflerini dünya pazarına yeni teknolojileri kullanarak girmelidir.


Leave A Reply