Yörük Ali Efe Kimdir?

0
Advertisement

Yörük Ali Efe kimdir? Kurtuluş Savaşının Ege Bölgesindeki simge isimlerinden birisi olan Yörük Ali Efe’nin hayatı ve Kurtuluş Savaşında yaptıkları hakkında bilgiler.

Yörük Ali Efe
YÖRÜK ALİ EFE (1896 – 1953)

İstiklâl Savaşı’nda yararlığı görülmüş bir Türk köylüsüdür. Nazilli köylerinden birinde doğmuştur. Öğrenim görmemiş, askerliğini yaparken, görevinden kaçarak dağa çıkmış, eşkıyalığa başlamıştır.

3-4 yıl sonra teslim olup köyüne dönmüş; 1919’da Yunanlılar’ın Yörük Ali Efe İzmir’i ve Ege bölgesini işgal etmeleri üzerine bir çete kurarak, düşmanla çarpışmaya başlamıştır. Yörük Ali Efe’nin, küçük kuvvetlerle başlıyan karşı koyma davranışı zamanla büyüyüp geliştiğinden, adı Ankara’da tanınmıştır. (Aydın Millî Alayı) adı ile anılan ve aşağı yukarı bir alayın malzeme ve teşkilâtına sahip bulunan Ali Efe kuvvetlerinin; Batı Anadolu’da Yunanlıları oyalamak, zaman zaman durdurmak, onlara sık sık hatırı sayılır zararlar vermek gibi, önemli hizmetleri görülmüştür.


Leave A Reply