Yunan Orman Tanrısı PAN Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Antik Yunan mitolojisinde orman tanrısı olarak kabul edilmiş olan PAN ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Yunan Orman Tanrısı : PAN

Yunan mitolojisinde Orman Tanrısı’dır. Gövdesinin belden yukarısı insan, belden aşağısı keçi biçimindeydi. Ömrünü, ormanlarda, kırlarda, «nemf» denilen perilerle birlikte kaval çalarak, oynayarak geçirirdi. Pan’a çobanlar, avcılar, hayvan bakıcıları taparlardı.

Mitolojide, Pan’la ilgili birçok hikayeler vardır. Bunlardan birinde anlatıldığına göre Pan, Syrinks adında bir orman perisini seviyordu. Syrinks ise Pan’ın acayip görünüşünden ürküp kaçıyordu. Bir gün Pan sevgilisini kovaladı. Syrinks de erkek kardeşlerinden yardım istedi. Bunun üzerine perinin kardeşleri onu kamış biçimine soktular, Pan, çok sevdiği perinin bu hale geldiğini görünce üzüntüsünden içini çekti, «Ah!» dedi. Bu ses, kamışlardan geçerek, çok hoş bir melodi oldu. Pan bunu görünce kamışları uzunlu kısalı keserek birbirine bağladı, güzel melodiler çalan bir müzik aleti yaptı. Bundan sonra da her gün kırlarda gezerken bunu çalarak oynadı.

Pan sanatta, özellikle heykelcilikte, keçi ayaklı, bacakları keçi gibi tüylü, insan gövdeli, bir çift boynuzlu, sakallı olarak belirtilmiştir. Görünüşü acayip olduğundan, birdenbire karşılaştığı kimseleri korkuttuğu için, bu çeşit korku ve telaşa Batı dillerinde «panik» denilmiştir.

Advertisement

Leave A Reply