Yunanistan Nerededir? Özellikleri, Konumu, İklimi, Ekonomisi, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ülkeler Rehberi Yunanistan – Yunanistan ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

yunanistan bayrağı

Kaynak: pixabay.com

Yunanistan;

  • Yüzölçümü: 131.944 km2.
  • Başkenti: Atina.
  • Dil: Yunanca (resmi), azınlık dilleri.
  • Din: Hristiyan (% 98 Ortodoks).
  • Para birimi: 1 drahmi = 100 lepta.
  • Başlıca kentleri: Selanik, Petras, Larissa, İraklion, Yanya, Kavala.

Güneydoğu Avrupa’da devlettir. Balkan Yarımadası’nın güneybatı bölümünde yer alan Yunanistan; kuzeyden Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan, kuzeydoğu-doğudan Türkiye ve Ege Denizi, güneyden Akdeniz, batıdan İyon Denizi ile çevrilidir. Kuzeyi dışında üç yanı denizlerle çevrili, kıyıları Akdeniz, Ege ve Yunan denizlerine açılan en önemlisi, Avrupa Kıtası’nın güneydoğu uzantısı büyük kara parçasıdır. Eskiden bu parçanın en güney ucunu oluşturan Mora (Peloponnessos) Yarımadası, 1893’te açılan Korint Kanali ile ada konumu kazanmışır. Yunan Adaları ile kaplı üçüncü bölge; başlıcaları Girit, Rodos ve Korfu olmak üzere 437 adadan oluşur.

Yüzey Şekilleri;

Dağlık yapıdaki kıta topraklarında, herhangi bir noktanın denizden uzaklığı 90 km’yi aşmaz. Dağlarla kaplı bir deniz ülkesi olan Yunanistan, üç yönden üç ayrı denize açılan küçüklü büyüklü yüzlerce koy ve körfezleriyle, Avrupa’nın en uzun (yaklaşık 4.100 km) kıyı şeritlerinden birini içerir. Kara parçasındaki sıradağlardan başlıcaları Dinar Alpleri ve Pindus Dağları’nın yanı sıra, Yunan mitolojisinde yer alan Olimpos (2.917 m) ve Parnassos (2.547 m) dağları, en yüksek noktalardır. Dağlar arasındaki vadiler ve dar kıyı şeridini oluşturan ovalar, alçak bölgelerdir. Güzellikleriyle milyonlarca turistin ilgisini çeken ve çoğu Ege Denizi’nde bulunan adalar, toplam yüzölçümünün 1/5’ini oluşturur. Bunlardan en ünlüleri Oniki Ada, Sporadlar, Kikladlar ve İyon Adalan’dır. Dağlık alanlardaki suların birleşmesiyle oluşan ırmaklar, baharda taşkınlara yol açarken yazın korumaya yüz tutar. En uzunları Batı Yunanistan’ da Akheloos ve Mora Yarımadasında Alfios ırmaklarıdır. Ayrıca, Bulgaristan’dan doğan ve Türkiye-Yunanistan arasında sınır çizen Meriç, Enez Körfezi’ne; Makedonya’dan doğan ve Yunan topraklarını da sulayan Vardar Irmağı, Selanik Körfezi’ne dökülür.

yunanistan

Kaynak: pixabay.com

İklim;

Yüksek dağlık bölgeler dışında kalan yerlerde Akdeniz iklimi egemendir. Kışlar ılık ve yağışlı, yazlar sıcak ve kuraktır. Bu aylarda, Atina’da 27°C olan yıllık ortalama sıcaklık, 40° C’ye kadar yükselirken ocak ayı ortalaması 8°C’dir. Yağışlar kararsız olup, yağmur mevsimi kasımdan mart sonuna kadar sürer; yıllık ortalama yağış tutarı 390 mm’dir.

En çok yağış alan batı kıyılarında yıllık ortalama yağış tutarı 1.250 mm’ye ulaşır.

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar;

Kuzeyde yoğunlaşan ormanlar (meşe, kestane, kayın, dişbudak, göknar, sedir, çam), toplam yüzölçümün % 22’si-ni oluşturur. Orta ve güney bölgelerde Akdeniz çalı toplulukları (makiler) ve ağaçları (zeytin, defne, yabanmersini, ardıç, vb) egemendir. Orta Avrupa kökenli başlıca hayvanlar sansar, yaban-kedisi, vaşak, bozayı, geyik; Akdeniz’e özgü olanlarsa dağkeçisi, kirpi, yılan, kaplumbağa ve kertenkeledir. Kuş ve balık türleri açısından zengindir.

Advertisement
yunanistan

Kaynak: pixabay.com

Ekonomi;

Tarım; Topraklarının ancak 1/3’ünü ekime elverişli (bunun 1/3’ü de nadasa ayrılır), çiftliklerin 3-4 hektar ve uygulanan yöntem ve denetimlerin çok eski ve yetersiz olmasına karşın, tarım, ekonomideki önemini korur. Buğday, arpa, mısır, pamuk, şekerpancarı, patates, tütün, domates, üzüm, turunçgiller, zeytin (dünyanın 3. büyük zeytin üreticisidir), başlıca tarım ürünleridir.

Hayvancılık: Hayvancılık yaygındır; engebeli yayla ve otlaklarda toplam yüzölçümün (% 40’ı), büyük, küçükbaş hayvan (sığır, manda, inek, koyun, keçi, domuz) yetiştiriciliği, besiciliği yapılır. Eşek, at ve katırdan yük taşımada yararlanılır. Kümes hayvancılığı, balıkçılık ve sünger avcılığı, ekonomiye önemli katkı sağlar.

Doğal Kaynaklar; Şimdiye kadar ekonomik güçlükler nedeniyle bir bölümü işletilemeyen zengin maden yatakları, AB üyeliğinden sonra sağlanan kredilerle üretime açılmıştır. Linyit, boksit, demir filizi, nikel, manyezit, krom, asbest, barit, mermer, tuz, en önemli doğal kaynaklardır.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply