Zina Nedir? Anlamı – İslam Dininin Zinaya Bakış Açısı – Zinanın Zararları

0

Zina ne anlama gelir? Zina kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, İslam dininin zinaya bakış açısı, zararları nelerdir?

Zina Anlamı

  • “Zina”
    Aralarında evlilik bağı olmayan kişiler arasındaki cinsel ilişki
  • “veledizina “
    Anne ya da babası belli olmayan kimse.

zina ayet

Advertisement

İslam Dinine Göre Zina

Zina, aralarında meşrû bir evlilik olmayan, nikâh bağı bulunmayan kimselerin cinsî münasebette bulunmalarına denir. Zina, insanlığı fert ve toplum olarak ifsad eden, insan hayatının nezihliğini kirleten bir davranış olduğu için dinimizce yasaklanmıştır.

Nitekim Kur’an-ı Kerim’de: “Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derce çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur” (Isra, 17/32) buyurulmuştur. Akıllı bir insan, bu çirkin davranışı yapmaz ve yapılmasına razı olmaz. Zira başkalarının namusunu kirletmekten, sosyal hayatın düzenini bozan daha korkunç bir felaket tasavvur edilemez. Zina ve fuhuş, toplumların çekirdeğini teşkil eden aile yapısını sekteye uğratıp neslin bozulmasına sebep olacağı, insan sağlığını tehlikeye sokacağı, bireyi ruhsal çöküntüye ve kadını ekonomik sömürü aracı haline düşüreceği vb. için yasaklanmıştır. Zina ve fuhuş, inananın manevî duygularını zedeler; zira olgun iman ile bu davranışın bir arada bulunması mümkün değildir. Yine bu kötülükler, ailenin oluşmasına engel olur veya kurulmuş olan ailenin dağılmasına ve perişan olmasına sebep olur.

Zina ve fuhuş insanı en büyük özelliğinden, sevgi ve merhamet duygusundan yoksun hale getirir. Zina ve fuhuş, hangi toplumlarda yaygın hale gelmişse o toplumu çökertmiştir. Zina, insanın sağlığını da bozar. Pek çok zührevî hastalıkların kaynağının zina ve fuhuş olduğu tıbben sabit olmuştur. Aynı şekilde zina ve fuhuş, hukuki açıdan nesil ile ilgili pek çok sorunun dogmasına sebep olur.

fert ve toplumun bu kötülükleri önleme hususunda gayret göstermesi bir gerekliliktir. İnsanın en büyük fazileti, heva ve hevesine kapılmayarak iradesine hakim olmasıdır. Böyle olan kimse Yüce Allah’ın rızasını kazanmış olur. Bunlar cennete girmeyi ve Allah’ın büyük lütuflarına ermeyi hak ederler. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de:

Advertisement

“Rahman’ın iyi kulları, Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah’ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar.” (Furkan, 25/68.)

buyurulmuştur. Hz. Peygamber (s.a.s.) de şöyle buyurmuşlardır:

“Her kim dili ile edep yerini kötülükten korumayı bana temin ederse, ben de o kişiye cenneti temin ederim” (Buhârî, Rikak, 23).


Leave A Reply