Ziya Gökalp Sözleri, Türk Milliyetçisinden Türklük İle İlgili Güzel Sözler

0
Advertisement

Ziya Gökalp sözleri. Türk milliyetçiliğinin babası kabul edilen düşün adamı Ziya Gökalp’e ait sözlerden yazılı ve resimli seçmeler.

Ziya Gökalp Sözleri

Ziya Gökalp Sözleri

 • Allâme, her şeyi bilen demektir; hezarfen her şeyi yapan demektir.
 • Deme bana Oğuz, Kayı, Osmanlı; Türküm, bu ad her ünvandan üstündür. Yoktur Özbek, Nogay, Kırgız, Kazanlı, Türk milleti bir bölünmez bütündür.
 • Türk’ün hem kılıcı, hem de kalemi
  Yükseltmiş Arap’ı, Çin’i, Acem’i
  Her kavme bir tarih, bir yurt yaratmış,
  Kendini başkası için aldatmış.
 • Ben çocukken, bazılarına göre çok tembel, bazılarına göre ise çok çalışkandım. Okulda derslere hiç çalışmazdım. Fakat geceli gündüzlü yaptığım bir şey varsa, o da kitap okumaktı.
 • Başka uluslar, çağdaş uygarlığa girmek için geçmişlerinden uzaklaşmak zorundadırlar; oysa Türklerin çağdaş uygarlığa girmeleri için, yalnız geçmişlerine dönüp bakmaları yeter.

Ziya Gökalp Sözleri

Ocağımız sönmesin’, Türklerin eski duasıdır.
 • Türk milletindenim, İslam ümmetindenim, Garb medeniyetindenim.
 • Serseri bir aşka gönül bağlayan
  Nasıl verebilir yurda yeni can?
 • Devletler, mutlaka bir milliyetin vatanı olmalıdır ki yaşayabilsin.
 • ”Turan, bütün Türk Milleti’nin birleşmesi anlamına gelir. Türk, bir milletin adıdır. Millet kendine özgü bir kültürü olan bir topluluk demektir. Öyleyse Türk’ün yalnız bir dili, bir kültürü olabilir.”

Ziya Gökalp Sözleri

Zaten, erkekler sevgililerine verdikleri sözleri çabuk unuturlar.
 • Demir sana tapar, şimşek baş eğer,
  İsteme, sen yarat; görme, sen göster!
 • Başka uluslar, çağdaş uygarlığa girmek için geçmişlerinden uzaklaşmak zorundadırlar; oysa Türklerin çağdaş uygarlığa girmeleri için, yalnız geçmişlerine dönüp bakmaları yeter.
 • Ruhumu ne kadar boşaltsanız içinde biraz ümit kalır.

Ziya Gökalp Sözleri

Başka dile uymaz annenin sesi, Her sözün ararsan vardır Türkçesi.
 • Başka uluslar, çağdaş uygarlığa girmek için geçmişlerinden uzaklaşmak zorundadırlar; oysa Türklerin çağdaş uygarlığa girmeleri için, yalnız geçmişlerine dönüp bakmaları yeter.
 • Türklük, hem mefkurem, hem de kanımdır. Sırtımdan alınmaz çünkü kürk değildir. Türklük hadimine “Türk değil” diyen soyca Türk olsa da “piçtir” Türk değildir.
 • Bugün milliyetsever bir Türk kendini her hareketiyle kavmine zarar vermekten korumaya ve onu yüksek bir seviyeye çıkarmaya çalışmak mecburiyetinde görür.
 • Bu kadar kesin ve büyük devrimi yapan kimse, Türkçülüğün en büyük adamıdır; çünkü düşünmek ve söylemek kolaydır, ama yapmak ve özellikle başarı ile sonuçlandırmak, çok güçtür.

Ziya Gökalp Sözleri

Advertisement
VATAN NE TÜRKİYEDİR TÜRKLERE NE TÜRKİSTAN; VATAN BÜYÜK VE MÜEBBET BİR ÜLKEDİR: TURAN!
 • Yayların kirişi urgana dönmüş, Şahin, yuvasında doğana dönmüş, Türk yurdu soyulmuş soğana dönmüş, Kılıç satır olmuş, takan nerede? Gideyim, arayım: Kalkan nerede?
 • Türk ayağı hangi yurda,
  Basmışsa baş eğdi kurda!
  “Gök Han orda, Ak Han burada! ”
  Dedik gitti ayağımız!
 • Halkın dedikodusuna bakmayınız. Vicdanlarınız sizi itham etmezse başkalarının ithamlarının hiçbir kıymeti yoktur.

Ziya Gökalp Sözleri

Düşünmek ve söylemek kolay, fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak çok zordur.
 • Pirden sual ettim. “Sevgilim hani?” Dedi bana: “Önce kendini tanı!..
 • Bazılarına göre din siyaset içindir. Hakikatte ise din sadece kendisi içindir.
 • Türkleri sevmeyen bir Kürt, Kürt değildir, Kürtleri sevmeyen bir Türk de Türk değildir.
 • İstanbul Türkçesi, Türk lehçelerinin en güzeli, en işlenmişi, edebiyat ve ilimce en zenginidir.
 • Ulusal bilinç nerede oluşmuşsa, artık orası sömürge olma tehlikesinden sonsuza değin kurtulmuştur.

Ziya Gökalp Sözleri

Eski Türklerde eş, yalnız bir tane olabilirdi.
 • Sakın hakkım var deme. Hak yok. Vazife vardır.
 • Kafdağı’ndan geçirdi
  Türk iline yetirdi.
 • Kızılelma yok mu? Şüphesiz vardır; Fakat onun semti başka diyardır…
 • Çünkü, halk, milli kültürün canlı bir müzesidir.
 • Beni cennet vâ’di ile avutma,
  O kalbimdir, çünkü sevgi elidir,
  Cehennemin azabıyla korkutma,
  Korku nedir bilmez: Gönlüm delidir.

Ziya Gökalp Sözleri

Düşünmek ve söylemek kolaydır, fakat yapmak ve üzerine başarıyla sonuçlandırmak çok güçtür.
 • Benim dinim ne ümittir ne korku;
  Allah’ıma sevdiğimden taparım!
  Ne cennet ne cehennemden bir koku
  Almaksızın vazifemi yaparım.
 • Batı medeniyetine girmeden önce, millî harsımızı arayıp bularak millî harsımızı meydana çıkarmamız gerekir.
 • Her bugüne var bir yarın!
 • … İnsansal kişiliğimiz bedenimizde değil, ruhumuzdadır. Maddi meziyetlerimiz ırkımızdan geliyorsa, manevi meziyetlerimiz de, eğitimini aldığımız toplumdan geliyor.

Ziya Gökalp Sözleri

Dün yalandı, yarın gerçek.
 • Seni ben yokuz, biz varız.
 • Kadın yükselmezse alçalır vatan, Samimi olamaz onsuz bir irfan!
 • İlk yayıldık: Beşbalığa! Karakurum, Elmalığa, Çin başladı zorbalığa, Ezdi onu tokmağımız.
 • Ulusallıkta soy sop aranmaz. Yalnız eğitimin ve ülkünün ulusal olması aranır.
 • Babam şehit, soyum cümlesi gazi,
  Devlet harp etmese olmazdım razı,
  Ben gerçi görmedim okuma, yazı,
  Bilirim ne varsa Kuran içinde..
 • Gazilik, şehitlik idi muradım,
  Bu iki şerefle süslendi adım,
  Toplandı yanıma bütün ecdadım,
  Hepsi gökten indi bir an içinde..

Ziya Gökalp Sözleri

Felsefe bilime aykırı hüküm çıkarmaz.
 • Turan, Türklerin oturduğu, Türkçenin konuşulduğu bütün ülkelerin tamamıdır.
 • Beni cennet vâ’di ile avutma,
  O kalbimdir, çünkü sevgi elidir,
  Cehennemin azabıyla korkutma,
  Korku nedir bilmez: Gönlüm delidir.
 • Demir sana tapar, şimşek baş eğer, İsteme, sen yarat; görme, sen göster!
 • İnsanların duyguları gerçektir; fikirleri ise duygularına göre şekillenir.
 • Bir ülkede öğretmenlere gerekilen değer verilmezse, bilim de değerli olmaz.

Ziya Gökalp Sözleri

Advertisement
Düşmanın ülkesi viran olacak, Türkiye büyüyüp “Turan” olacak.
 • Salımız gönülmüş, uçtuk hülyada, Dinlenmedik hiçbir tatlı rüyada Son arzumuz budur fani dünyada: ”Türk’üz, varacağız Kızılelma’ya…”
 • Türk yurdu uykuda ey düşman sakın!
  Uyuyan ülkeye yapılmaz akın.
  Tan yeri ağardı, yiğitler kalkın.
  Bakın yurt ne halde, vatan nerede?
  Gideyim arayım: yatan nerede?


Leave A Reply