1. Yezid Kimdir?

0
Advertisement

1. Yezid kimdir? 1. Yezid hayatı, biyografisi, dönemi, halifeliği hakkında bilgi.

1. Yezid;Emevi halifesidir (Şam 645-Huvvarin 683).

Birinci Emevi halifesi Muaviye’nin oğludur. Saltanatını sülale haline dönüştürmek isteyen Muaviye, 673’te Yezid’i veliaht ilan etti. Babasının 680’de ölümü üzerine de Yezid ikinci Emevi halifesi olarak tahta çıktı. Ancak Hz. Ali’nin oğlu Hüseyin ile Abdullah bin Zübeyr ona biat etmediler. Nitekim Küfe halkı Hüseyin’i halife tanıyacaklarını duyurup onu Küfe’ye çağırdılar. Ancak Yezid’in Irak valisi olan Ubeydullah bin Ziyad, Mekke’den çıkan Hüseyin ve yandaşlarını Kerbela’da şehit etti. Bu olay sonraları İslâm dünyasında sürekli çekişmelere ve ikiliklere yol açtı. Yezid’ in adını kötülükle eşdeğer anılmasına neden oldu. Yezid, Kerbela olayından sonra Hüseyin’in yandaşlarını izlemeyi sürdürdü. Ölümünden az önce 683’te Harre Savaşı’nı kazanan komutanı Müslim’e Mekke’yi ele geçirmesini buyurdu. Kuşatma sırasında mancınıklardan atılan taşlar, Kâbe’nin kısmen yıkılmasına yol açtı. Mekke kuşatmasına katılmak için yola çıktığı sırada ölünce kuşatma kaldırıldı. Kısa süren saltanatı süresince babasının politikasını izledi.


Leave A Reply