11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

0

11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları anlatımı, özetleri. 11. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait işlenen, konuların başlıkları,

İNSAN VE KADERİ

1. Kader ve Kaza Kavramları

2. İnsan İradesi ve Kader

3. Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar
3.1. Ecel ve Ömür
3.2. Hayır ve Şer
3.3. Afet
3.4. Sağlık ve Hastalık
3.5. Rızık
3.6. Başarı ve Başarısızlık
3.7. Tevekkül

İSLAMDA İBADETLERDE İLKELER ve İBADETLERİN FAYDALARI

1. İbadetler ile İlgili Temel İlkeler
1.1. İsteklilik ve Samimiyet
1.2. Gösterişten Uzak Olmak
1.3. Kolaylık ve Güç Yetirebilirlik

2. İslam’da İbadetlerin Faydaları
2.1. İbadetlerin Bireysel Faydaları
2.2. İbadetlerin Toplumsal Faydaları

HZ.MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ

1. Kur’an’da Örnek İnsan ve Özellikleri

2. Hz. Muhammed Bizim İçin Bir Örnektir.
2.1. Hz. Muhammed’in Güvenilirliği
2.2. Hz. Muhammed’in Merhametli Oluşu
2.3. Hz. Muhammed’in Adaletli Oluşu
2.4. Hz. Muhammed’in Kolaylaştırıcılığı
2.5. Hz. Muhammed’in Hoşgörüsü
2.6. Hz. Muhammed’in Sabrı ve Kararlılığı

3. Kültürümüzde Hz. Muhammed Sevgisi

4. Kültürümüzde Ehl-i Beyt Sevgisi

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR

1. İslâm Düşüncesinde Yorum Farklılıklarının Sebepleri
1.1. İnsanın Yapısından Kaynaklanan Sebepler

2. İslâm Düşüncesinde Siyasî-İtikâdî Yorumlar
2.1. Haricîlik
2.2. Şia
2.3. Mu’tezile
2.4. Maturîdilik
2.5 . Eş’ârîlik

3. İslâm Düşüncesinde Amelî-Fıkhî Yorumlar
3.1. Hanefîlik
3.2. Malikîlik
3.3. Şafiîlik
3.4. Hanbelîlik
3.5. Caferîlik

4. İslâm Düşüncesindeki Yorumları Birleştiren Unsurlar

AİLE VE DİN

1. Aile Toplumun Temelidir.

2. Dinler Evliliğe Önem Verir.

3. Kur’an’dan ve Hz. Peygamber’den Aile ile İlgili Öğütler
3.1. Ailenin Kurulması ve Korunması ile İlgili Öğütler
3.2. Aile İçi İletişim ile ilgili Öğütler
3.3. Aile İçi Görev ve Sorumlulukla İlgili Öğütler
3.4. Hısım, Akraba ve Komşularla İlgili Öğütler

ATATÜRK VE CUMHURİYET DÖNEMİ DİN HİZMETLERİ

1. Diyanet İşleri Başkanlığı
1.1. Kuruluşu
1.2. Din Görevlileri

2. Dinî Yayınlar
2.1. Türkçe Tefsir ve Meâl Çalışmaları
2.2. Türkçe Hadis Kitabı Çalışması

3. Hutbelerin Türkçe Okunması

İSLAM VE ESTETİK

1. Evrendeki Ölçü ve Ahenk

2. İnsan ve Estetik

3. Kur’an ve Güzellik

4. Hz. Muhammed ve Güzellik

5. Yaşamda Güzellik
5.1. Sözde Güzellik
5.2. Davranışta Güzellik
5.3. İş ve Üründe Güzellik

6. İslâm Medeniyetinde Estetik
6.1. Mimarî
6.2. Edebiyat
6.3. Musikî
6.4. Hat, Tezhip Ebru ve Minyatür


Leave A Reply