11. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları

0
Advertisement

11. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları anlatımı, özetleri. 11. sınıf Türk Edebiyatı dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler.

BATI TESİRİNDEKİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ (YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI)
Yenileşme Dönemi
TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI (1860-1896)
1. Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu
2. Öğretici Metinler
3. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
* Çağdaşlaşma ve Uygarlık
4. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
4. a. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Roman, Hikâye)
4. b. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Tiyatro Metinleri)
5. Tanzimat Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri
SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (EDEBİYAT-I CEDİDE) ve FECR-İ ÂTÎ TOPLULUĞU
1. Servet-i Fünun Edebiyatının Oluşumu
2. Öğretici Metinler (Edebî Tenkit, Gezi Yazısı, Hatıra, Makale)
3. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) ve Mensur Şiir
3.a.Şiir
3. b. Mensur Şiir
4.Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
4.a. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Hikâye)
4. b. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler (Roman)
5. Servet-i Fünûn Edebiyatının Genel Özellikleri
Fecr-i Âti Topluluğu (1909–1912)
Fecr-i Âti Şiiri
MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ (1911-1923)
1. Millî Edebiyat Döneminin Oluşumu
2. Öğretici Metinler (Makale, Fıkra, Sohbet)
3. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
3. a. Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir
3. b. Saf (Öz) Şiir
3. c. Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler
3. d. Millî Edebiyat Dönemi Şiirinin Özellikleri
4. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
4. 1. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler
4. 1. a. Hikâye
4. 1. b. Roman
4. 1. c. Millî Edebiyat Dönemi Anlatmaya Bağlı Edebî Eserlerin Özellikleri
4. 2. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler
5. Millî Edebiyat Döneminin Genel Özellikleri


Leave A Reply