12. Sınıf Türkiye’de Bölge Sınıflandırılması İle İlgili Testler

0

12. sınıf coğrafya dersi, Türkiye’de Bölge Sınıflandırılması konusu ile ilgili sorular ve cevapları. 12. sınıf coğrafya testleri.

Test

12. Sınıf Türkiye’de Bölge Sınıflandırılması İle İlgili Testler

TEST 1

1. Aşağıdakilerden hangisinde, “fiziki bölge” tanımı verilmiştir?

A) Aynı bitki örtüsü özelliğine sahip alanlardır.
B) Sınırları içinde benzer özellik gösteren, bu özellikleriyle diğer yerlerden ayrılan alandır.
C) Yerşekilleri, iklim, bitki örtüsü gibi doğal özelliklere göre sınırları belirlenmiş alanlardır.
D) Sanayileşme özelliklerine göre belirlenmiş alanlardır.
E) Nüfus yoğunluğuna göre belirlenmiş alanlardır.

2. Yukarıdaki Türkiye haritasında taralı alanlar;
I. Akdeniz iklim bölgesi
II. Dağlık bölge
III. Yoğun nüfuslu bölge
IV. Maki bölgesi
gibi bölge tiplerinden hangilerinin sınırlarını göstermektedir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve I
D) II ve III
E) I ve IV

3. Yukarıdaki haritada taralı alanlar, olarak gösterilen bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1. derecede deprem bölgesi
B) Dağlık bölge
C) Orman bölgesi
D) Maki bölgesi
E) Heyelan bölgesi

4. Türkiye’de;
– Dağlık bölgeler
– Ormanlık bölgeler
– Kırsal nüfus bölgelerinin

gösterildiği üç harita incelendiğinde, aşağıdaki illerden hangisi her üç haritada da gösterilen bölge sınırları içinde yer alır?

A) Rize
B) Gaziantep
C) Van
D) Erzurum
E) İzmir

5. Türkiye’de sanayi bölgelerinin taranarak gösterildiği bir harita incelendiğinde, aşağıdaki yerlerden hangileri taralı alanlar içinde yer almaz?

A) İstanbul – izmit
B) Ankara – Kırıkkale
C) Adana – Gaziantep
D) Yozgat – Sivas
E) İzmir – Manisa

6. Ekonomik özelliklerine göre bölgeler: tarım sanayi, ticaret, turizm, maden bölgesi olarak sınırlandırılır.

Türkiye haritasında belirtilen yerlerden hangisi tarım bölgesi olarak adlandırılamaz?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E)V

7. Yukarıda verilen yörelerden hangisi maden çıkarımının yoğun olmasından dolayı bir maden bölgesi olarak adlandırılamaz?

A) Balıkesir
B) Zonguldak
C) Elazığ
D) Kütahya
E) Kilis

8. Yukarıda verilen yörelerden hangisi düzlük bölge olarak adlandırılabilir?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E)V

9. Fiziki özelliğine göre bölgeler sınıflandırdığında yukarıda verilenlerden hangisi;
– dağlık bölge
– yağışlı bölge
– orman bölgesi
gibi bölgelerin sınırları içinde kalır?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

10. Dış ticareti canlandırmak amacıyla sınırları belli bir alanda oluşturulan vergi kolaylıkları ve belli avantajların sağlandığı alanlar “serbest ticaret bölgesi” diye adlandırılır.
Aşağıdaki kentlerden hangisinde böyle bir serbest bölgenin bulunduğu söylenemez?

A) İstanbul
B) Tekirdağ
C) Mersin
D) Sinop
E) İzmir

11. Türkiye’de aşağıdaki illerden hangisi birinci derecede deprem bölgesi içinde yer alır?

A) Bingöl
B) Edirne
C) Antalya
D) Konya
E) Aksaray

12. Bölgeler doğal ve beşeri bölgeler olarak ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi beşeri bölgelere örnek gösterilemez?

A) Tarım bölgesi
B) Sanayi bölgesi
C) Deprem bölgesi
D) Nüfus bölgesi
E) Turizm bölgesi

13. Aşağıdaki bölgelerden hangisinin sınırları daha kısa sürede değişiklik gösterebilir?

A) Karasal iklim bölgesi
B) Dağlık bölge
C) Deprem bölgesi
D) Sanayi bölgesi
E) Düzlük bölge

14. Aşağıdaki illerden hangisi, bitki örtüsüne göre bölgeler sınıflandırılmasında diğerlerinden farklı bir bölge sınırları içinde kalır?

A) Antalya
B) İzmir
C) Adana
D) Hatay
E) Urfa

15. Türkiye’de; iklim ve bitki örtüsüne göre bölge sınırları belirlendiğinde, Kırşehir, Konya, Elazığ gibi iller;

I. Step iklim bölgesi
II. Maki bölgesi
III. Bozkır bölgesi
IV. Akdeniz iklim bölgesi
V. Çayır bölgesi
gibi bölgelerden hangilerinin sınırları içinde kalır?

A) Yalnız I
B) Yalnız I
C) Yalnız I
D) I ve I
E) IV ve V

16. Coğrafi bölgelerin oluşturulmasında değişik faktörler dikkate alınmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi coğrafi bölgeler oluşturulurken dikkate alınan doğal faktörlerden biri değildir?

A) Konum
B) Yeryüzü şekilleri
C) İklim
D) Bitki örtüsü
E) Tarım ve hayvancılık

17. Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’deki düzlük bölgelerden değildir?

A) Konya ve çevresi
B) Çukurova
C) Güney Doğu Anadolu
D) Hakkari Yöresi
E) Çatalca – Kocaeli

18. Türkiye’nin coğrafi bölgelerinin en önemli özellikleri gözönüne alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) En dağlık ve engebeli bölge Doğu Anadolu’dur.
B) En fazla petrol çıkarılan bölge Güneydoğu Anadolu’dur.
C) En çok yağış alan bölge Karadeniz’dir.
D) Kışların en ılık geçtiği bölge Akdeniz’dir.
E) Sanayisi en çok gelişen bölge Ege’dir.

19. Ekonomik yapısına göre birden fazla özelliği bünyesinde barındıran olanlar “karma bölge” diye adlandırılır.

Buna göre, Türkiye haritasında belirtilen yörelerin hangileri karma bölge diye nitelendirilebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve I
D) III ve IV
E) II ve V

20. Aşağıda verilen yörelerden hangisi hem maden hem de sanayi bölgesi olarak nitelendirilebilir?

A) Yukarı Kızılırmak
B) Tuz Gölü çevresi
C) Orta Karadeniz
D) Batı Karadeniz
E) Menteşe Yöresi

21. Nüfus yoğunluğuna göre bölgeler, yoğun nüfuslu bölgeler, seyrek nüfuslu bölgeler olmak üzere iki gruba ayrılır.

Buna göre, yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli alanlardan hangisi seyrek nüfuslu bölgelere örnek olarak gösterilemez?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

CEVAP ANAHTARI BİR SONRAKİ SAYFADADIR.

1 2 3 4

Leave A Reply