1806 ile 1812 Osmanlı Rus Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

0
Advertisement

1806-1812 yılları arasında meydana gelen Osmanlı-Rus Savaşı’nın nedenleri ve sonuçları nelerdir? 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı hakkında bilgi.

1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı

Napolyon’un Mısır’ı işgali ile Osmanlı’ya yardım eden Ruslar daha sonra Balkan milletlerini Osmanlıya karşı kışkırtmıştır.

Osmanlı ile arasını düzelten Fransa ise Osmanlıyı Rusya’ya karşı kışkırtmıştır. Ayrıca-Fransa’nın kışkırtmasıyla Rus yanlısı Eflak ve Boğdan beylerinin görevden alınmasını bahane eden Rusya Osmanlıya savaş ilan etmiştir.

Savaş başladığı sırada Osmanlı karışıklık içinde idi.

Kabakçı Mustafa isyanı ile III. Selim tahttan indirilmiş ve yerine IV. Mustafa padişah yapılmıştı. Alemdar Mustafa Paşa ise İstanbul’a kadar gelerek IV. Mustafa‘nın yerine II. Mahmut‘u pâdişâh yapmıştır. Yani bir yılda iki padişah değişmişti.

Advertisement

Avrupa’da ise menfaatler doğrultusunda Fransa) ile Rusya Tilsit Antlaşmasını imzalayıp aralarında Osmanlı topraklarını paylaşmışlardır (1807).

Fransa’nın ikiyüzlülüğü Osmanlı’yı İngiltere’ye yaklaştırmış ve İngiltere ile Osmanlı arasında Kale-i Sultaniye (Çanakkale) Antlaşması imzalanmıştır.

Bu antlaşmaya göre barış zamanında hiçbir savaş gemisi boğazlardan geçemeyecektir.

Savaşı kaybeden Osmanlı Devleti barış istemiştir.

Bükreş Antlaşması (1812)

***Eflak – Boğdan Ruslar tarafından Osmanlıya geri verilecek.

Advertisement

***Beserabya bölgesi Ruslara bırakılacak.

***Prut Nehri Osmanlı – Rus sınırı olacak.

***Sırbistan’a imtiyaz verilecek.

Bu antlaşma ile ilk kez bir azınlık (Sırplar) imtiyaz kazanmıştır. Bu durum Osmanlıdan ayrılmak isteyen diğer azınlıkların iştahını kabartmıştır.


Leave A Reply