Kabakçı Mustafa İsyanı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Kabakçı Mustafa İsyanı (Ayaklanması) ne zaman ve neden gerçekleşmiştir? Kabakçı Mustafa İsyanı sebebi, sonuçları hakkında bilgi.

Kabakçı Mustafa İsyanı (Ayaklanması); Kabakçı Mustafa önderliğinde gerçekleştirilen ayaklanmadır (28 Mayıs 1807).

Rumelikavağı’nda muhafız asker Kabakçı Mustafa, III. Selim‘in gerçekleştirdiği Nizam-ı Cedit yeniliklerine karşı halkla asker arasında beliren hoşnutsuzluk üzerine ortaya çıktı. Sadaret kaymakamı Köse Musa Paşa ve Şeyhülislam Ataullah Efendi’nin de desteklediği ayaklanmacılar, Büyükdere’de yapılan bir toplantı sonunda direnmeyi ve karşı harekete geçmeyi kararlaştırdılar. Bu toplantıda, Kabakçı Mustafa reis seçildi. Burada, padişahın buyruğuyla Boğaz muhafızlarına Nizam-ı Cedit elbisesi giydirilmek isteyen görevliyi öldürenler 27 Mayıs 1807 günü, İstanbul üzerine yürüyüşe geçtiler. Ortaköy’den Tophane’ye gelerek buradaki topçuları da aralarına aldılar. 28 Mayıs günü, Unkapanı’na geçip Sultanahmet Meydanı’na gelip padişaha isteklerini bildirdiler. Kendilerine destek olan Kaymakam Musa Paşa ile Şeyhülislam Ataullah Efendi’nin aracılığıyla 11 kişinin başını istediler. Yeniçerilerin de kendilerine katılmasıyla büyük bir kalabalık oluşturan ayaklanmacılar, padişahın isteklerini kabul etmesi üzerine daha da şımararak yeni dilekler ileri sürdüler, hatta III. Selim‘i tahtından indirerek yerine IV. Mustafa‘yı padişah yapmaya yeltendiler. Sonunda şeyhülislamdan fetva alarak bu isteklerini de gerçekleştirdiler. Bu arada Nizam-ı Cedit ileri gelenlerini birer birer yakalayarak öldürdüler. Bunun üzerine III. Selim, saltanattan çekildi ve yerine IV. Mustafa tahta oturdu. Kabakçı Mustafa, önce istedikleri kişileri üst görevlere atadıktan sonra Nizam-ı Cedit’in kaldırıldığını ve vergilerin alınmayacağını bildiren bir ferman yayınlattı. Rumeli’de III. Selim‘e bağlı olan Alemdar Mustafa Paşa, kısa süre içinde İstanbul’a geldi ve Kabakçı Mustafa’yı ortadan kaldırdı. Ancak bu hareket sırasında, III. Selim öldürüldü. IV. Mustafa da tahttan indirilerek yerine II. Mahmut padişah oldu. Kabakçı Ayaklanması, Osmanlı Devleti’nin yenileşmesini engelleyen ve sonu bir padişahın ölümüyle biten kanlı ayaklanmaların başlıcalarındandır. Ancak, bu hareket öncesinde yapılan yenilik girişimleri, daha sonra etkisini gösterdi ve devlet hızlı bir yenileşme sürecine gerdi.


Leave A Reply