2 Sayısı (Rakamı) Boyama Sayfaları – Okul Öncesi İki Boyama Etkinlikleri

0

Okul öncesi çocuklar boyama yaparak iki sayısını öğreniyor. İki (2) sayısı, rakamı boyama sayfaları. Sayı boyamalar, çizimleri, etkinlikleri.

2 Sayısı (Rakamı) Boyama Sayfaları

2 (iki) bir sayı, rakamdır. 1’den sonra gelen ve 3’ten önceki doğal sayıdır. En küçük ve tek çift asal sayıdır. Bir dualitenin temelini oluşturduğu için birçok kültürde dini ve manevi önemi vardır.

Advertisement
2 Sayısı (Rakamı) Boyama Sayfaları

Kaynak: commons.wikimedia.org

İki, Uzak Doğu’da şanslı bir sayıdır. İki, ortaklığı sembolize eder. İki, denge sayısıdır, aynı zamanda çatışma ve muhalefet sayısıdır.

İki, bilgisayarlarda kullanılan ikili sistemin çerçevesidir. İkili yol, doğal sayıların (0-9) yazılabildiği en basit sayı sistemidir. Bilgisayar bilimi için ikisinin yetkileri önemlidir. İkinin karekökü bilinen ilk irrasyonel sayıdır.

2 Sayısı (Rakamı) Boyama Sayfaları

Kaynak: commons.wikimedia.org

Bir tamsayı 2 ile bölünebiliyorsa, o sayı çifttir. Ondalık, onaltılık veya başka bir tabandaki çift sayıya dayalı bir sayı sisteminde yazılan tam sayılar için 2’ye bölünebilirlik yalnızca son basamağa bakılarak kolayca test edilebilir. Eğer sondaki basamak çiftse, sayı çifttir. Ondalık sistemde yazıldığında ise, 2’nin tüm katları 0, 2, 4, 6 veya 8 ile biter.

Advertisement
2 Sayısı (Rakamı) Boyama Sayfaları

Kaynak: pixabay.com

İki en küçük asal sayıdır ve tek çift asal sayıdır (bu nedenle bazen “en garip asal” olarak adlandırılır). Bir sonraki asal sayı ise üçtür. Sadece iki ve üç birbirini izleyen iki asal sayıdır. 2, ilk Sophie Germain asalı, ilk faktöriyel asal, ilk Lucas asalı ve ilk Ramanujan asalıdır.

2 Sayısı (Rakamı) Boyama Sayfaları

Kaynak: commons.wikimedia.org

Modern Batı dünyasında 2 sayısını temsil etmek için kullanılan glif, köklerini “2” nin iki yatay çizgi olarak yazıldığı Hint-Brahmik yazısına kadar uzanır. Modern Çince ve Japonca dilleri hala bu yöntemi kullanmaktadır.

Gupta yazısı bu iki çizgiyi 45 derece döndürüp köşegen hâle getirmiştir. Üst çizgi bazen kısmıştırdı ve alt uç eğrisi alt çizginin merkezine doğrulaşmıştır. Nagari yazısında ise, üst satır daha çok alt satıra bağlanan bir eğri gibi yazılmıştır.

2 Sayısı (Rakamı) Boyama Sayfaları

Kaynak: pixabay.com

Arapça Gubâr yazısında, alt satır tamamen dikeydi ve glif, noktasız bir kapanış soru işareti gibi görünüyordu. Alt çizgiyi orijinal yatay konumuna geri yüklemek, ancak üst çizgiyi alt çizgiye bağlanan bir eğri olarak tutmak günümüzdeki glife yol açar.

2 Sayısı (Rakamı) Boyama Sayfaları

Kaynak: pixy.org

Bir sayının kare kökünü almak öylesine yaygın bir matematiksel işlemdir ki, kök işaretinin üstünde normalde kare ve diğer kök derecelerinin yazılacağı yer, kare kökler için boş bırakılabilir ve bunun ikinci dereceden kök olduğu zımnen anlaşılır.

Advertisement


Leave A Reply