23 Nisan’ın Anlam ve Önemi Nedir? Neler Olmuştur? Neden 23 Nisan Önemlidir?

0

23 Nisan’da ne olmuştur ve neler yaşanmıştır? 23 Nisan’ın anlam ve önemi nedir? 23 Nisan Bayramı özeti, hakkında bilgi.

23 Nisan’ın Anlam ve Önemi

1914—1918 yılları arasında yapılan I. Dünya Savaşı’nda Türk ordusu “Çanakkale Zaferi“ni kazanmış, bir çok cephede de başarılar elde etmişti. Fakat bağlı bulunduğu devletler yenilip savaştan çekilince Türk orduları tek başına saldırılara karşı koyacak durumda değildi. İtilaf Devletleri 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile istediklerini yapacak duruma gelmişlerdi. Anadolu her taraftan düşmanlarla kuşatılmıştı. Türk Toprakları düşmanlar arasında paylaşılıyor; Türk milleti tutsak edilmek isteniyordu. Bunu fırsat bilen azınlıklar da ellerinden geleni yapıyorlardı.

23 Nisan Resimleri

Türk milleti, bu acıya dayanamazdı. Nitekim yurdun her tarafında direniş cemiyetleri kurulmaya başladı. Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919‘da Samsun’a çıkarak çok sevdiği milletinin başına geçti. Samsun’da güvenliği sağlayacak tedbirler aldıktan sonra 25 Mayıs 1919’da Havza‘ya vardı. Yayınladığı bildirilerle Yunan İlerlemesine sert tepki gösterilmesini, milli direnişin bütün yurda yayılması için mitingler düzenlenmesini istedi. Havza’dan Amasya’ya geldiğinde Türk Kurtuluş Savaşı’nın programını yapmış bulunuyordu. Yayınladığı Amasya Genelgesi, bütün ülkeyi içine alacak milli bir kurtuluşu öngörmekte, bu amaçla milli bir kongrenin toplanması gereğini belirtmektedir. 23 Temmuz 1919’da Erzurum, 4 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongreleri’nde bir Temsili Heyet seçildi heyetin başkanlığına Mustafa Kemal getirildi.

Bu sıralarda Yunanlılar Batı Anadolu’dan ilerliyor, memlekette iç isyanlar çıkıyordu. İşgal devletleri, Anadolu’da şahlanan milli direnişi kırmak, gözdağı vermek için İstanbul’u resmen işgal ettiler. Osmanlı Mebuslar Meclisi’ni dağıttılar. Mustafa Kemal Sivas Kongresi’nde alınan kararları uygulayacak meclisin Ankara’da toplanmasını istedi. Halk tarafından seçilen temsilcilerle İstanbul’dan gelebilen mebuslar, Anadolu’da Mustafa Kemal’in etrafında birleştiler. Meclis üyeleri, başta Mustafa Kemal olmak üzere meclis Binası önüne geldiler. Burada vatan ve milletin kurtuluşu için dua edildi. Meclis, 23 Nisan 1920 Cuma günü 13.45’te açıldı. Meclis başkanlığına, Mustafa Kemal seçildi. Bu yeni hükümet “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti” adını aldı. Böylece yeni Türkiye Devleti’nin temeli atılmış oldu. Osmanlı hükümeti de tarihe karıştı.

Türkiye Devleti’nin temeli atılıp yeni ve ileri bir Türkiye devleti kuruldu. Böylece Milli kuvvetlerin millet idaresine dayanarak başlattığı Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin büyük zaferiyle sonuçlanmıştır.

23 Nisan 1920’de açılan TBMM. İstiklâl Savaşı’nı zaferle sonuçlandırdı. Savaş boyunca da yurdumuzu büyük bir cesaretle yönetmiştir. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet kurulduktan sonra 23 Nisan günü, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak kabul edildi.

Atatürk bu bayramı Türk çocuklarına armağan etmiştir. Bugünkü çocuklar yarının büyükleri olacaklardır. 23 Nisan’da nasıl Türkiye Devleti’nin temeli atılıp yeni ve ileri bir Türkiye kurulmuşsa, bugünün çocukları da Türkiye’yi daha ileriye götürecekler Atatürk’ün hedefine ulaştıracaklardır. Bu nedenle her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nı bu çoşkuyla kutluyoruz.

“23 Nisan” dünyada kutlanan tek çocuk bayramıdır. Son zamanlarda bu bayrama diğer milletler de çocuklarını göndererek iştirak ediyorlar. İştirak eden milletlerin sayısı her yıl artmaktadır. Dil, din, ırk gözetmeden bu geleceğin temsilcileri, aralarında samimi dostluklar ve sıcak arkadaşlıklar kurma imkânı buluyorlar. Türk çocukları, onları evlerinde konuk edip, sevinç ve heyecanlarını birlikte paylaşıyorlar. Giderken bile birbirlerinden ayrılmak istemiyorlar… Barış, huzur ve güven içinde yaşamayı özlediğimiz bu dünyada bu ne güzel, ne anlamlı bir tablodur.

Ulusların istikballeri gelecek nesilleridir” diyen Atatürk çocukları çok severdi. Her gittiği yerde onlarla ilgilenirdi. Onların iyi yetişmesi için eğitim ve öğretimlerine çok özen veriyordu. Gençliğe ve çocuklara sonsuz bir güveni vardı. Onlara verdiği değeri 23 Nisan’ı armağan etmekle göstermiştir. Bugün âdeta bir dünya çocuk şenliği niteliği kazanan “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” O’nun ileri görüşünün ve evrensel insan sevgisinin en anlamlı ifadesidir. 23 Nisan’ın anlam ve önemi işte budur. 23 Nisan anlam ve önem açısından belki de en önemli milli bayramımızdır.

Türk gençliği ve Türk çocukları, büyük Atatürk’ün eserlerini dünya durdukça koruyacak; O’nun İnkılâp ve İlkeleri ışığında Türkiye’yi “Çağdaş medeniyet seviyesi“‘nin üstüne çıkaracaktır.


Kaynak – 2

23 Nisanın Tarihi Önemi ve Anlamı

Birinci Dünya Savaşı sonunda (30 Ekim 1918) imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile yurdumuz baştan başa düşman işgaline bırakılıyordu. 10 Ağustos 1920’de imzalanan Sevr Antlaşması ile yurdumuz parçalanıp, bağımsızlığımız elimizden alınıyordu. Yani Türk milletini yok etmek isteyen güçler ellerine muazzam bir fırsat geçirmiş ve güzel ülkemizi kendi aralarında bölüşüp parçalıyorlardı.

Fakat Türk ulusu Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bu çok acı durum karşısında düşmana karşı ayaklandı. Mustafa Kemal Paşa yanında bir avuç yurtseverle 19 Mayıs 1919‘da Samsun’a çıkıp, oradan Anadolu’nun içlerine geçerek her gittiği yerde düşmanların yaptıklarını, Türk yurdunun ve ulusunun durumunu, üstelik düşmanların her dediğini yapan Padişahı ve hükümetlerini anlattı.

Anadolu’da halkın ileri gelenleriyle yurdun ve ulusun gerçeğini tartıştı, kendi düşüncelerini, gelecek için yapmak istediği işleri anlattı. Ulusumuzun temsilcileriyle önce Erzurum sonra da Sivas’ta kongreler topladı. Sonra da 23 Nisan 1920‘de Ankara’da Büyük Millet Meclisi Hükümetini kurdu. Böylece yurdun ve ulusun tüm işlerini, ulusun seçtiği milletvekilleri ile yürütmeye başladı. Yoktan var ettiği orduların başına geçerek Yurdumuzu işgal eden düşmanlara karşı ölüm kalım savaşına girişti. Bu inançla yola çıkan ve her cephede düşmanlarla yaptığımız savaşlarla büyük zaferler kazanan ordularımız ulusumuzun varoluş mücadelesinde ağırlığını koydu.

Milletimizin istek ve ihtiyacı üzerine 23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi 4 yıl kadar süren bütün Kurtuluş Savaşı süresince Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde Yurdumuzu bir cesaretle yönetmeyi başardı. Sonunda yurdumuz düşmanlardan tamamen temizlendi. Yurdumuzu iyi yönetemeyerek uçuruma sürükleyen ve düşmanlarla işbirliği yapan padişah da yurttan kovuldu. 29 Ekim 1923’de halkın kendi kendini yönetmesi demek olan Cumhuriyet Yönetimi kuruldu.

Böylece Kurtuluş tarihimizde bir dönüm noktası teşkil eden 23 Nisan‘ı her yıl biz Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlamaktayız. Bu günde bir değil iki bayramı birden yaşıyoruz. Hem Ulusal Egemenlik Bayramımızı hem de Çocuk Bayramımızı.


Leave A Reply