Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri İsimleri, Bölgelerin Bölümleri ve Özellikleri

0
Advertisement

Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri, bu bölgelerin bölümlerinin isimleri, 7 bölgenin haritası, konumu, genel, ekonomik, coğrafi özellikleri hakkında bilgi.

Türkiye haritası

1941’de Ankara’da toplanan Birinci Coğrafya Kongresi’nin çalışmaları sonunda Türkiye 7 coğrafya bölgesine ayrılmıştır. Bunlar da kendi aralarında küçük bölümlere ayrılır. Her bölgedeki bölüm sayısı birbirine uymaz. Aşağıdaki cetvelde Türkiye’nin 7 coğrafya bölgesiyle 21 bölümünün adları verilmiştir:

Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

1. KARADENİZ BÖLGESİ

 • a – Doğu Karadeniz bölümü
 • b – Orta Karadeniz bölümü
 • c – Batı Karadeniz bölümü

Karadeniz Bölgesi Bölümleri Haritası

GENEL ÖZELLİKLERİ
 • Dağlar kıyıya paralel uzandığı için, kıyıda ince bir şerit halinde Karadeniz iklimi görülürken iç kesimlerde karasal iklim özellikleri hâkimdir.
 • En fazla yağış alan bölgemizdir. Her mevsim yağış aldığından bol yağış isteyen ürünler yetiştirilir. Doğal bitki örtüsü ormandır. Ormanların çokluğu, ağaçla ilgili ekonomik faaliyetlerin gelişmesini sağlamış
 • Yer şekillerinin dağlık ve engebeli olmasından dolayı tarımsal nüfus yoğunluğu azdır.
 • Dağlık ve engebeli bir yeryüzü şekline sahip olması, iç kesimlerle ulaşımın yeterince gelişmemesi gibi etkenler, bölge ekonomisini olumsuz etkilemiştir.
 • Taşkömürü, bakır ve linyit yatakları sayesinde madencilik gelişmiştir.
 • Bölgedeki halk çiftçilik, madencilik, balıkçılık yaparak geçimini sağlar. Orman ürünlerinin gelişmesiyle bu alana yönelik meslekler daha yoğundur.
DAĞLAR

Batı Karadeniz: Köroğlu, Ilgaz, Küre
Orta Karadeniz: Canik
Doğu Karadeniz: Giresun, Mescit, Yalnızçam, Kaçkar

OVALAR

Bafra, Çarşamba

Advertisement
AKARSULAR

Kızılırmak, Yeşilırmak, Çoruh, Bartın

GÖLLER

Abant, Yedlgöller, Tortum, Sera

TARIM

Karadeniz kıyılarında fazla yağıştan ve güneşli gün sayısının az olmasından dolayı sebzecilik fazla gelişmemiştir. Ancak Orta Karadeniz Bölümü’nde yükseltinin ve ılıman iklimin etkisiyle Bafra ve Çarşamba ovalarında sebzecilik yaygındır. Tokat ve Amasya’da elma, Doğu Karadeniz kıyılarında kivi ve mandalina az da olsa üretimi yapılan meyvelerdir.

Bölgeden, ülkemizden yetiştirilen ürünlerin;

 1.  Çayın tamamı,
 2.  Fındığın %83’ünü
 3.  Yeşil mercimek ve patatesin %50’ye yakını,
 4.  Mısırın %50’si,
 5.  Tütünün yaklaşık %15’i elde edilir.
 6.  Bu bölge ayrıca; ülke balıkçığında önemli bir yer tutar.
HAYVANCILIK

Tarım alanlarının yetersiz olması, her mevsimi yağışlı olmasından dolayı bol su kaynaklarına ve otlaklara sahip olması gibi nedenlerle hayvancılık, Karadeniz Bölgesi kırsal kesiminde halkın önemli bir geçim kaynağıdır. Doğu Karadeniz Bölümü’nde yazlar serin ve yağışlı geçtiğinden gür otlaklar vardır. Bunun sonucunda da büyükbaş hayvan(sığır, manda gibi) yetiştiriciliği kolaylaşmıştır. Doğu Karadeniz yaylaları büyükbaş hayvancılığında, ülkemizde önemli bir yere sahiptir.

Ordu, Rize dolaylarında yağışların her mevsime dağılması sonucu doğal bitki örtüsü zenginleşmiştir. Bu nedenle arıcılık(balcılık) da oldukça yaygındır.

Advertisement

Karadeniz kıyılarında tarım alanlarının yetersiz olması ve sanayinin az gelişmesi gibi nedenlerle, kıyı şeridindeki bölge halkı, balıkçılığa yönelmiştir. Bu nedenle ülkemizde denizlerden sağlanan balık üretiminin yaklaşık %70’i Karadeniz Bölgesi’nden sağlanır.

MADENCİLİK

Bölge maden kaynakları bakımından fazla zengin değildir. Ancak, Türkiye taşkömürü üretiminin tamamını, bakırın ise %50’den fazlası bu bölgeye aittir.

SANAYİ

Bölge bakır işletmeleri, kereste ve kâğıt fabrikaları, çay, fındık, şeker, çimento, cam, demir-çelik fabrikaları bölgenin başlıca sanayi kuruluşlarıdır.

TURİZM

Bölge turizm bakımından önemli bir gelir potansiyeline sahiptir.Bölgenin sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikler turizme önemli katkısı vardır.Ancak her mevsim yağışlı olmasından dolayı deniz turizmi fazla gelişmemiştir.

2. MARMARA BÖLGESİ

 • a – Güney Marmara bölümü
 • b – Çatalca – Kocaeli bölümü
 • c – Ergene bölümü
 • d – Istranca bölümü

Marmara Bölgesi Bölümleri Haritası

GENEL ÖZELLİKLERİ
 • Asya ve Avrupa Kıtasını birbirine bağlayan ve Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan yollar arasındadır.
 • Coğrafi bölgelerimiz içerisinde yükseltisi en az olan bölgemizdir.
 •  Yüz ölçümüne göre ekili dikili alanı en fazla olan bölgemizdir. Sebebi engebenin az, düzlüklerin fazla olmasıdır.
 • Nüfusu en fazla olan bölgemizdir.
DAĞLAR

Uludağ, Yıldız

OVALAR

Bursa, Adapazarı, Ergene, İnegöl, Susurluk

AKARSULAR

Meriç, Sakarya, Susurluk

GÖLLER

Manyas, Ulubat, Büyük Çekmece, Küçük Çekmece

TARIM

İklim çeşitliliği yetiştirilen ürünleri de çeşitli kılmaktadır. Ulaşımın kolay, sulamanın yaygın olması nedeniyle tarım gelişmiştir.

Bölgede tarımın gelişmesinde etkili faktörler şunlardır:

Advertisement
 1. Ovaların geniş yer kaplaması,
 2. Makineli tarımın yaygın olması,
 3. Ulaşımın kolaylığı,
 4. Sulamanın yaygınlığı,
 5. Arazinin fazla engebeli olmaması,

Tüketici nüfusunun fazla olması, Bölge Türkiye’nin ayçiçeği üretiminin yaklaşık %73’ünü gerçekleştirir. Bağcılık da hayli gelişmiştir

HAYVANCILIK

İstanbul ve çevresinde kümes hayvancılığı, Bursa ve çevresinde ipekböcekçiliği yapılmaktadır. Besi ve ahır hayvancılığı gelişmiştir.

MADENCİLİK

Bor, Doğalgaz, Linyit ve mermer önemlidir. Enerji üretiminin en fazla olduğu bölgedir.

SANAYİ

Sanayisi ve ekonomisi çok gelişmiş bir bölgemizdir. Ülkemizin en büyük sanayi bölgesi İstanbul-Adapazarı arasında bulunmaktadır. Ulaşımın ve ham madde temininin kolay olması ve pazarlama kolaylığı gibi sebeplerle sanayisi çok gelişmiştir. Enerji tüketiminde ilk sıralardadır. Türkiye’ de üretilen enerjinin üçte biri Marmara Bölgesi’nde tüketilir. Başlıca sanayi ürünleri olarak otomotiv, işlenmiş gıda, dokuma, hazır giyim, çimento, kağıt, petrokimya ürünleri, beyaz eşya ürünlerini sayabiliriz.

Bölgede sanayinin gelişmesinde etkili olan faktörler:

 1. Hammadde teminin kolay olması,
 2. İş gücünün fazla olması,
 3. Pazarlama kolaylıkları,
 4. Ulaşımın kolaylığı,
 5. Tüketici nüfusun fazla olması gibi etmenler sanayinin gelişmesinde etkili olmuştur.
TURİZM

Turizm geliri en fazla olan bölgedir. Tarih ve kültür turizmi, kış turizmi, sağlık turizmi gelişmiştir.

3. EGE BÖLGESİ

 • a – Ege bölümü
 • b – İçbatı Anadolu bölümü

Ege Denizi ile çevrilidir. Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip bölgedir.

Ege Bölgesi Bölümleri Haritası

GENEL ÖZELLİKLERİ
 • -Dağlar denize dik uzanmaktadır.
 • -Ege kıyıları girintili çıkıntılı olduğu için, denize kıyısı en fazla olan bölgemizdir.
 • -Kıyı kesimlerinde Akdeniz iklimi görülürken, Batıdan doğuya doğru yükseltinin artmasına bağlı olarak karasal iklim etkisi başlar.
 • -Delta ovaları çoktur. Kırılmalarla oluşan verimli çöküntü ovaları vardır.
 • -Tarım ve hayvancılık, sanayi, ticaret ve madencilik gelişmiştir.
 • -Bölgede tarım oldukça gelişmiştir. Kıyı şeridinde zeytin, pamuk, incir, tütün, turunçgiller gibi ürünler İle çeşitli sebzeler yetiştirilir. Çekirdeksiz üzüm ve incirin tamamı bu bölgede yetiştirilir, iç kesimlerde ise karasal iklim özelliklerinin de etkisiyle şekerpancarı ve tahıl tarımı ve haşhaş üretimi yaygındır.
 • -Linyit madeninin bol olması nedeni ile bölgede Termik Enerji üretimi gerçekleştirilir.
 • -Ekonomik alanda Türkiye’nin en gelişmiş ikinci bölgesidir
DAĞLAR

Bölgenin kıyı kesiminde kırıklı dağlar vardır. Bunlar: Kaz, Yunt, Boz, Aydın ve Menteşe Dağlarıdır. İç kesimlerde Murat ve Sandıklı dağları bulunur.

OVALAR

Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz, Bakır çay

AKARSULAR

Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz, Bakır çay

Advertisement
GÖLLER

Bafa ve Marmara Gölü

TARIM

Bölgede tarım oldukça gelişmiştir. Kıyı şeridinde zeytin, pamuk, incir, tütün, turunçgiller gibi ürünler ile çeşitli sebzeler yetiştirilir. Çekirdeksiz üzüm ve incirin tamamı bu bölgede yetiştirilir, iç kesimlerde ise karasal iklim özelliklerinin de etkisiyle şekerpancarı ve tahıl tarımı ve haşhaş üretimi yaygındır.

HAYVANCILIK

Menteşe Yöresinde arıcılık(çam balı üretimi) yaygın olarak yapılır. Büyük kentler çevresinde (İzmir-Manisa- Denizli) kümes hayvancılığı, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa çevresinde arıcılık, kıyılarda balıkçılık yapılır. Menteşe Yöresinde kıl keçisi yetiştiriciliği gelişmiştir.

MADENCİLİK

Türkiye’de en fazla linyitin çıkarıldığı ve en kaliteli linyitlerin bulunduğu bölgemizdir. Linyit yatakları fazla olduğu için termik santrallerde fazladır. Yatağan(Muğla), Tunçbilek(Kütahya)Soma’ da (Manisa) termik santraller vardır.

SANAYİ

Sanayi bakımından Marmara Bölgesi’nden sonra ikinci sırada yer alır.

Jeotermal Enerji: Yerin derinliklerinden gelen sıcak buhar, gaz ve sudan elde edilen enerjidir. Denizli-Sarayönü Türkiye’nin tek jeotermal enerji santralidir.

TURİZM

Ege Bölgesi arkeoloji ve tarih özelikleriyle bol bol turist çeker, İzmir: Efes ve Bergama, Denizli: Pamukkale, (Hierapolis) Aydın: Priene, Miletos, Didim, Afrodisias Bodrum: Halikarnas Manisa: Sart

Günümüz de Ege Denizi kıyısındaki Akçay, Ören, Ayvalık, Foça, Çeşme Kuşadası, Didim, Güllük, Bodrum Datça, Marmaris gibi yerleşim merkezlerimiz yaz mevsiminde birer turizm cenneti haline gelir. Ayrıca Bölge kaplıcalar bakımından da oldukça zengindir.

4. AKDENİZ BÖLGESİ

 • a – Antalya bölümü
 • b – Adana bölümü

Akdeniz Bölgesi Bölümleri Haritası

GENEL ÖZELLİKLERİ
 • -Akdeniz ikliminin en yoğun görüldüğü bölgedir.
 • -Dağlar kıyıya paralel uzanır ve deniz etkisi iç kesimlere kadar giremez. Bu nedenlerde iç kesimlerde karasal iklim görülür.
 • -Kıyı ve iç bölgeler arasında ulaşım şartlan zordur ve geçitlerle sağlanır. -Ülkemizde en çok karstik şekiller burada yer alır.
 • -Nüfus kıyı kesimde ve tarım sanayinin geliştiği kent merkezlerinde yoğunlaşmıştır.
 • -Bitki örtüsü makidir.
DAĞLAR

Batı Toroslar: Beydağı, Elmalı, Sultan

Orta Toroslar: Tahtalı, Bolkar, Aladağ, Aydos, Binboğa

Advertisement

Amanos ve Saman Dağları OVALAR Çukurova, Amik

AKARSULAR

Aksu, Seyhan, Ceyhan, Dalaman, Göksu

GÖLLER

Kovada, Eğirdir, Beyşehir, Suğla, Salda, Burdur, Acıgöl, Amik

TARIM

Akdeniz bölgesinde tarım geniş yer tutar. Ekonomisi daha çok tarıma dayalıdır. Çalışan nüfusun büyük bölümü tarımla uğraşır. Türkiye’de tarımdan elde edilen gelirin en yüksek olduğu bölgedir. Verimli tarım alanlarının oluşu ve iklim şartlarının uygunluğu yıl boyunca tarım faaliyetlerinin üretilmesini sağlamıştır. Topraktan yılda iki veya üç defa ürün alınabilmektedir. Tahıl ürünleri arasında buğday ve arpa önde gelir. Bölgede sanayi bitkilerinin üretimi de önemli bir yere sahiptir. Sanayi bitkilerinden pamuk, bölgenin ana gelir kaynaklarından birisidir.

Akdeniz Bölgesi’nde meyve ve sebze yetiştiriciliği de önemlidir. Turfandacılık son yıllarda ulaşımın gelişmesine dayalı olarak çok ilerlemiştir.

Meyvecilikte ilk sırayı turunçgiller alır. Türkiye’nin turunçgiller üretiminin önemli bir kısmı bu bölgemizde gerçekleştirilir. Muz, ise bu bölgeye özgü bir meyvedir.

HAYVANCILIK

Akdeniz bölgesinde hayvancılık fazla gelişmemiştir. Bu nedenle ülke ekonomisine fazla katkı sağlamaz. Sığır, koyun ve keçi Toroslar ‘da yaylacılık yapanlar tarafından yetiştirilir. Hayvanlardan en yaygın olanı kıl keçisidir.

MADENCİLİK
 • Boksit (Alüminyum) :Antalya
 • Kükürt: İsparta
 • Krom: Köyceğiz
 • Demir: Adana
SANAYİ

Adana Bölümü’nde sanayi daha fazla gelişmiştir. Adana Bölümü’nde dokuma, madeni eşya, tütün, gıda, kimya, suni gübre, plastik, tarım araçları, çimento, cam ve tuğla fabrikaları vardır. Mersin önemli bir liman kentidir. Bu ilimizde, Ataş Petrol Rafinerisi bulunur.

TURİZM

Bölge turizmden elde edilen gelirler bakımından üçüncü sıradadır. Turizm kıyı kesimlerinde özelikle de Antalya çevresinde önemli bir gelir kaynağıdır.

5. İÇ ANADOLU BÖLGESİ

 • a – Yukarı Sakarya bölümü
 • b – Konya bölümü
 • c – Orta Kızılırmak bölümü
 • d – Yukarı Kızılırmak bölümü

İç Anadolu Bölgesi Bölümleri Haritası

GENEL ÖZELLİKLERİ
 • Etrafı dağlarla çevrili olduğundan denizel iklime tamamen kapalıdır.
 • Karasal iklim görülür.
 • Nadas uygulamasının en fazla olduğu bölgedir.
 • Platolar bölgesi olarak bilinir.
 • Ülkemizde tahılın en çok yetiştirildiği bölge olmasından dolayı “Tahıl Ambarı” olarak adlandırılmıştır.
DAĞLAR

Karacadağ, Melendiz, Erciyes, Hasan, Sündiken, Elmadağ

Advertisement
OVALAR

Konya, Ereğli, Develi, Eskişehir, Çubuk

AKARSULAR

Kızılırmak, Sakarya

GÖLLER

Tuz, Eber, Mogan, Meke

TARIM

Tarım alanları en geniş bölgemizdir. Ülkemizin” tahıl ambarı” olarak adlandırılır. Türkiye ekonomisine en önemli katkısı tarım sektöründedir. Yer şekilleri ve iklim koşulları tahıl tarımını ön plana çıkarır. Nadas ihtiyacı duyulur. Düzlüklerin geniş yer kaplaması makineli tarımı kolaylaştırır. Tarım iklim şartlarına bağlıdır. Özellikle ilkbahar yağışlarının yetersizliği veya gecikmesi, tahıl üretiminde önemli dalgalanmalar oluşturur.

Buğday, arpa, çavdar, şekerpancarı, patates, yeşil mercimek, nohut, ve elmanın en fazla yetiştirildiği bölgemizdir. Özellikle ülkemizde üretilen patates, nohut ve şeker pancarının büyük bir bölümü bu bölgeden karşılanır.

HAYVANCILIK

Arazi yapısı ve bitki örtüsü küçükbaş hayvancılığına daha uygundur. İç Anadolu Bölgesi’nde yağış azlığı nedeni ile gür otlaklara rastlanmaz. Bozkır denilen bitki örtüsü hakimdir. Bu nedenle bölge küçükbaş hayvancılığın en fazla yapıldığı bölgemizdir. Özellikle koyun, kıl keçisi ve tiftik(Ankara) keçisi beslenir.

MADENCİLİK

Madenler açısından fazla zengin değildir. Lüle taşı(Eskişehir), krom, linyit (Ankara), kaya tuzu(Nevşehir), civa (Konya), bor mineralleri (Eskişehir) başlıca çıkarılan madenlerdir. Tuz Gölü’nden önemli oranda tuz üretimi yapılmaktadır.

SANAYİ

Sanayisi gelişme yolundadır. Sanayi kuruluşlarının, Marmara ve Ege Bölgesi’nden sonra en fazla olduğu bölgemizdir. Sanayi kuruluşları Ankara, Kırıkkale, Eskişehir, Konya ve Kayseri’de yoğunlaşmıştır. Petrol arıtma tesislerinden Orta Anadolu Petrol Rafinerisi Kırıkkale’de kurulmuştur.

TURİZM

Turizmin en fazla geliştiği dördüncü bölgemizdir. Çünkü bölge; doğa, tarih ve kültür değerleri açısından çok zengin bir bölgemizdir.

6. DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

 • a – Yukarı Fırat bölümü
 • b – Erzurum – Kars bölümü
 • c – Yukarı Murat -Van bölümü
 • d – Hakâri bölümü

Doğu Anadolu Bölgesi Bölümleri Haritası

GENEL ÖZELLİKLERİ
 • Yükseltisi en fazla olan bölgedir.
 • Hidroelektrik potansiyeli en fazla olan bölgedir.
 • Maden çeşidi bakımından ülkemizin en zengin bölgesidir.
 • Sanayi bakımından en az gelişen bölgedir.
 • Türkiye’nin en büyük gölü burada bulunur.
DAĞLAR

Nemrut, Süphan, Ağrı, Palandöken, Tendürek

Advertisement
OVALAR

Erzincan, Iğdır, Elbistan, Yüksekova, Pasinler

AKARSULAR

Fırat, Aras, Kura, Zap, Murat

GÖLLER

Van, Hazar, Keban, Balık

TARIM

Bölgede tarım fazla gelişmemiştir. Çünkü bölge, ülkemizin en dağlık ve en engebeli bölgesi olduğundan tarıma elverişli toprakları azdır. Yaz mevsimi kısa ve yaz sıcakları yetersizdir. Bölgenin batısı ve güneyinde iklim daha yumuşaktır. Ayrıca sulama imkânları daha fazladır. Buna rağmen bölgede sanayi pek gelişmediğinden halkın çoğunluğu geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır.

Bölgede üretilen en önemli ürünler buğday ve arpadır.

Yurdumuzda tarım ürünlerinin en geç olgunlaştığı bölgedir. Sıcaklık çok düşük olduğu için sebze üretimine en az elverişli bölgemizdir.

HAYVANCILIK

Bölgede otlak ve meraların fazla olması, iklimsel ve yeryüzü koşullarından dolayı tarımsal faaliyetlerin yeterince yapılamamasından dolayı hayvancılık en önemli geçim kaynağı haline gelmiştir. Hayvancılıkta geleneksel yöntemlerin kullanılması ürün miktarını düşürmektedir.

Erzurum-Kars Bölümü’nde yaz yağışlarının fazla olmasıyla oluşan çayırlar büyükbaş hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır. Bölgenin güneyindeki ovalarda ise küçükbaş hayvancılık gelişmiştir.

Bölgede yapılan hayvancılığın ülke ekonomisinde önemli yeri vardır. Ayrıca arıcılık(bal üretimi) önemli geçim kaynaklarındandır.

MADENCİLİK

Türkiye’de maden rezervinin(miktarının) en fazla olduğu bölgemizdir. Ancak bu madenler ulaşım zorluğu ve ekonomik nedenlerden dolayı yeterince işletilememektedir.

SANAYİ

iklim ve yer şekillerinin olumsuz etkilerinin görüldüğü bölgede, sanayi yeterince gelişmemiştir. Sanayi üretimi bakımından en geri kalmış bölgemizdir. Bölgedeki sanayi kuruluşları daha çok tarım ve madenciliğe dayalıdır. Bölgede şeker, dokuma, sigara, maden, yem, hayvansal ürünler, çimento sanayisi yer almaktadır.

Advertisement

Bölgede yer şekillerinin engebeli ve su kaynaklarının yeterli olması nedeniyle, su gücünden elektrik enerjisi elde edilir. Hidroelektrik üretimin en fazla olduğu bölgemizdir. Bu nedenle en fazla elektrik enerjisi üretilen bölgemizdir.

Bölge, Türkiye ekonomisine en fazla katkıyı elektrik enerjisi, hayvancılık ve madencilik alanında sağlamaktadır.

TURİZM

Bölgenin turizm etkinlikleri tarihi zenginlikler ve doğal güzellikler üzerine kurulmuştur. Ancak turizm potansiyeli olmasına karşın ulaşım, iklim şartları, büyük merkezlere uzak olması, tanıtım eksikliği gibi nedenlerle turizmin bölge ülke ekonomisine katkısı çok azdır.

7. GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

 • a – Dicle bölümü
 • b – Orta Fırat bölümü

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bölümleri Haritası

GENEL ÖZELLİKLERİ
 • Yüzey şekilleri bakımından sadedir.
 • İç bölgeler içinde, fiziki haritada yeşil rengin göründüğü tek bölgedir.
 • Yazların en sıcak geçtiği bölgedir.
 • Nüfusun en az olduğu bölgedir.
DAĞLAR

Karacadağ, Mardin Dağları

OVALAR

Harran, Ceylanpınar

AKARSULAR

Fırat, Dicle

GÖLLER

Doğal göl yoktur

TARIM

Bölgenin ana geçim kaynağı tarımdır. GAP(Güney Doğu Anadolu Projesi)’ın tam anlamıyla uygulamaya girmesiyle tarım ürünlerinde de artış sağlanacaktır. Kırmızı mercimek, Antep fıstığı, kırmızı biber, ve karpuz bölgedeki önemli tarım ürünleridir. Sulamanın sınırlı olduğu yerlerde buğday, arpa, kırmızı mercimek, tütün tarımı yapılırken sulamanın yeterli olduğu yerlerde pamuk yetiştirilir.

Tarımı sınırlandıran en önemli sorun, kuraklık ve sulamanın yetersizliğidir. Tamamlanmaya çalışılan GAP ile bu olumsuzluğun ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

GAP nedir: (Güneydoğu Anadolu Projesi): Yazları çok sıcak geçtiği için sulama sorunu vardı. Bu sorunu çözmek için GAP projesi uygulandı. Ve tarım ürünleri çeşidi ve miktarı arttı

Advertisement
HAYVANCILIK

Bölgede platolar ve bozkırlar çok görüldüğü için küçükbaş hayvancılık(koyun, keçi) yaygın olarak yapılır. Keçi daha çok yüksek alanlarda yaygındır. Canlı hayvan ticaretinin gelişmiş olduğu bölgede, hayvansal ürünler önemli bir gelir kaynağıdır.

SANAYİ

Bölgede Gaziantep dışında sanayi çok fazla gelişmemiştir. Başlıca sanayi kolları tarım ürünleri ve petrole dayalı olarak gelişmiştir. Türkiye’de petrolün büyük bir bölümü bu bölgede çıkarılmaktadır. Bu üretim, Türkiye petrol tüketiminin yaklaşık %15’ini karşılar. Batman’daki Petrol rafinerisi, bölgenin de en önemli sanayi kuruluşudur. Bölgede sınır ticareti yaygındır.

TURİZM

Bölge tarihsel geçmişi ve kalıntıları ile turizme hizmet etmektedir. Ancak yeterli tanıtım ve altyapı olmadığından turizm yeterince gelişmemiştir.


Leave A Reply