49 Plaka Nerenin Plakasıdır? Hangi Şehrin Plaka Kodu? İlçe Plaka Kodları

0

49 nerenin plaka kodudur? Türkiye’de hangi şehrin plaka kodu kırk dokuzdur? Trafik kodu 49 olan Muş’un tüm ilçelerinin plaka kodları.

49 Plaka Muş

49 Plaka Kodu = Muş İline Aittir

Aşağıda 49 plaka kodu ve harflerin hangi il ve ilçelere ait olduğunu gösteren listemiz yer almaktadır.

Bulanık
 • Bulanık / 49 D 0001 – 49 D 9999
 • Bulanık / 49 J 2000 – 49 J 2999
 • Bulanık / 49 T 0701 – 49 T 799
Malazgirt
 • Malazgirt / 49 T 0801 – 49 T 900
 • Malazgirt / 49 E 0001 – 49 E 9999
 • Malazgirt / 49 J 3000 – 49 J 3999

Malazgirt; Muş iline bağlı ilçe ve merkezidir. 3 bucağı (Aktuzla, Karahasan, Nurettin), 68 köyü vardır. İlin doğusunda; kuzeyden Erzurum’un Karayazı, Ağrı’nın Tutak, doğudan Ağrı’nın Patnos, güneyden Van’ın Adilcevaz, batıdan ilin Bulanık ilçeleriyle çevrilidir.

Doğudaki Top Dağları ve güneydeki Yakupağı Dağları’nın yükseklikleri 2.000 m’yi aşarken Murat Irmağı vadisinde 1.500m’nin altına düşer. Doğuda Bulanık Ovası’nın ortalama yükseltisi 1.800 m’dir. Malazgirt Ovası, ilçenin kuzey ve batısında uzanır. Güneydoğuda Süphan Dağı etekleri yükselir. Aladağlar’dan doğan Murat Suyu, ilçe topraklarını sular. Yazların sıcak ve kurak, kışların soğuk ve sert geçtiği Doğu Anadolu karasal iklimi egemendir. Yıllık ortalama sıcaklık 7.5°C, yağış tutarı 400 mm’dir. Yağış, ilkbahar ve yaz aylarında düşer. Kışın yoğun biçimde yağan kar, uzun süre yerde kalır. Doğal bitki örtüsü bozkırdır. Ekonomi, tarım (buğday, arpa, nohut, mercimek, şekerpancarı, ayçiçeği) ve hayvancılığa (koyun, keçi) dayanır. Hayvan ve hayvansal ürünlerin satımı yapılır. Kıl ve yün dokumacılık yaygındır.

Malazgirt ve Bulanık Ovalan arasında, Murat Irmağı’na bağlı bir dere kıyısında, deniz düzeyinden 1.550 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 135 km uzaklıktadır.

Merkez
 • Merkez / 49 AC 001 – 49 AZ 999
 • Merkez / 49 T 0001 – 49 T 599
 • Merkez / 49 J 1000 – 49 J 1999
 • Merkez / 49 M 0001 – 49 M 9999
 • Merkez / 49 T 0900 – 49 T 9999
Varto
 • Varto / 49 T 0601 – 49 T 699
 • Varto / 49 F 0001 – 49 F 9999
 • Varto / 49 J 4000 – 49 J 4999

Varto; Muş İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 2 bucağı (Çaylar, Karaköy), 84 köyü vardır. İlin kuzeybatısında; kuzeyden Erzurum’un Tekman ve Hınıs, doğudan ilin Bulanık, güneyden Merkez, batıdan Bingöl’ün Solhan ve Karlıova ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları dağ ve yaylalarla kaplıdır. Kuzeyde Bingöl Dağları’nın uzantıları üzerinde yükselti 3.193 m, güneybatıda 2.500 m, doğuda 2.350 m’ye ulaşır. Dağlar arasında yaylalar geniş alanları kaplar. Hasanova Suyu, ilçenin en önemli ırmağıdır. Kaynağını Bingöl Dağları’ndan alır, birçok dereyle beslenir ve Murat Irmağı’na katılır. Hasanova Vadisi (1.400 m) bir çöküntü hendeğidir. Tarım alanları bu vadide yer alır. Hamurpet (3 km2) Bingöl Dağları eteğindeki Küçük Hamurpet (2 km2) gölleri oldukça derindir, kar ve kaynak sularıyla beslenirler, fazla sularını Hasanova Suyu’na akıtan göller, alabalık yönünden zengindir. İklim karasaldır; yazlar sıcak, kışlar çok soğuk ve kar yağışlıdır. Yağışlar ilkbahar ve sonbaharda yoğundur. Yıllık ortalama sıcaklık 9.5°C, yağış tutan 887 mm’dir. Bozkır bitkileri ve çayır otlan bitki örtüsünü oluşturur. Dağ yamaçlarında seyrekleşmiş meşe toplulukları, ırmak boylarında kavak ve söğüt ağaçları görülür. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Buğday, arpa, nohut, mercimek, elma, armut, başlıca tarım ürünleridir. Sığır, koyun beslenir.

Bingöl Dağları eteğinde, deniz düzeyinden 1.500 m yükseltide Muş-Erzurum Karayolu üzerinde kurulu olan ilçe merkezi il merkezine 62 km uzaklıktadır.


Leave A Reply