9. Sınıf İnsan ve Din Konusu Özeti, Konu Anlatımı

0

9 sınıf Din Kültürü dersi İnsan ve Din Konusu kısaca özeti. İnanma biçimleri nelerdir, açıklaması, kısa konu anlatımı.

İNSAN VE DİN (9.SINIF)

Evrende görünen ve görünmeyen pek çok varlık vardır. Bütün varlıklar Allah tarafından yaratılmıştır. Bu yaratılan varlıklar içinde insanın özel bir yeri vardır. İnsanı diğer varlıklardan ayıran özellikleri şunlardır:

• Akıllı ve düşünen olması,

• İrade ve sorumluluk sahibi olması,

• İnanan bir varlık olmasıdır.

Din, ilahi kurallar bütünüdür, inançlar dinin temelini oluşturur. İnanmak bir ihtiyaçtır, insanın içindeki inanma ve sığınma ihtiyacı fıtratından (yaratılış özü) gelen bir özelliktir. Bu anlamda tarihte ideolojisi, bilimi ve sanatı olmayan toplumlar olmuştur fakat inanç sistemi olmayan bir toplum var olmamıştır. Din, insanın anlam arayışına cevap verir. Özellikle dindeki ahiret inancı, insana zorluk ve sıkıntılara karşı mücadele gücü verir.

İnanma Biçimleri:

Monoteizm (Tek Tanrıcılık): Tanrı’nın varlığını, birliğini, eşi-benzeri olmadığını savunan, İslam’daki ismiyle “tevhid” ilkesinin karşılığındaki inanç biçimidir. Tek tanrılı inanç sistemine uygun olarak varlığını sürdüren tek din İslam’dır. Çıkış noktası itibariyle Yahudilik (Musevilik) ve Hristiyanlık (İsevilik) gibi ilahi dinler de tek tanrılı bir inanç ile var olmuşlardır. Fakat bugün bu özelliklerini koruyamamışlardır.

Politeizm (Çok Tanrıcılık): Evrende birden fazla tanrı olduğuna ve her birinin farklı görevleri olduğuna inanmaktır. Eski Yunan, Mısır, Roma dinleri ve Putperestlik çok tanrılı dinlerdendir.

Ateizm (Tanrı Kabul Etmezlik): Herhangi bir tanrı kabul etmeme ve evrendeki yaratılışın tesadüfen var olduğuna inanmaktır. Aslında Monoteizmin antitezi olarak varlığını sürdürmektedir, ilkelerinin bilim ve felsefeye dayandığını iddia ederek Tanrı kaynaklı inançları dogmatizm ile suçlar.


Leave A Reply