Abdurrahman Gazi Kimdir? Osmanlı’nın Kuruluş Aşamasındaki Komutanın Hayatı

0

Abdurrahman Gazi kimdir? Osmanlı Beyliğinin kuruluş döneminin büyük komutanlarından Abdurrahman Gazi’nin hayatı ve başarıları hakkında bu sayfada bilgi edinebilirsiniz.

Abdurrahman Gazi

Abdurrahman Gazi, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda büyük hizmetleri geçmiş bir komutandır. O, Ertuğrul Gazi’nin silah arkadaşı ve Aydos Kalesi’nin fethinde rol almıştır. 1329 yılında vefat etmiştir ve kabri Eskişehir yakınlarında adını taşıyan bir köyde olduğuna inanılmaktadır.

Abdurrahman Gazi, Osmanlı beyliği döneminde Türklerin Anadolu’ya yayılması için büyük savaşlar vermiş  bu mücadele Osman Gazi ve Orhan Gazi dönemlerinde sürdürmüştür. Birçok kale ve savaşta önemli roller üstlenmiştir.

Osman ve oğlu Orhan Gazi’nin güvenilir komutanlarından ve silah arkadaşlarındandır. Osman Gazi, vefatından önce Abdurrahman Gazi ve diğer Türk silah arkadaşlarını oğlu Orhan Gazi’ye hizmet etmeleri için emanet etmiştir. Osman Gazi, oğluna “Oğul! Bu Tatarlar sözünde durmayan bir grup, onları yemin ettirip göndersek de. Bu sefere sen git ve fetihlere devam et. Allah’ın zafer vereceği umulur” diyerek onu fetihe göndermiştir.

Abdurrahman Gazi, İstanbul tarafındaki hisarlara akınlar düzenleyerek Bizanslıları şaşırtmıştır. Bizans, seçkin askerlerini Abdurrahman Gazi’nin üzerine karşı göndermekteydi. Abdurrahman Gazi, düzenlediği akınlarla bu seçkin Bizans kuvvetlerini yenilgiye uğratmış ve geri çekilmelerini sağlamıştır. Askerleri gece uyumaz ve gündüz at sırtından inmezlerdi.

Abdurrahman Gazi, Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde tanınan kahraman komutanlardandır. Bazıları ona Abdurrahman Alp der. Ertuğrul Bey döneminden itibaren tanınmaya başlamış ve Osman ve Orhan dönemlerindeki savaşlarda yer almıştır. Aydos Kalesi’nin fethinde öne çıkan bir rolü vardır. Arkadaşı Akça Koca ile birlikte Kocaeli’nin alınmasında ve Yalakabad (Yalova) muharebesinde de yer almıştır.

Aydos Kalesi’nin fethine dair bir aşk macerası da rivayet edilir: 

Rivayete göre, Abdurrahman Gazi, kale komutanının kızının gönderdiği mektubu alıp kaleye nasıl girileceğini öğrenmiştir. Cesur ve kararlı bir komutan olan Abdurrahman Gazi, gece saatlerinde seksen kişilik bir kuvvetle birlikte Aydos Kalesi’ne sürpriz bir saldırı düzenlemeye karar vermiştir.

Abdurrahman Gazi, kuvvetleriyle birlikte sessizce kaleye yaklaşmış ve dikkatlice hareket etmiştir. Mektupta belirtilen yönergeleri takip ederek kaleye giriş noktasını bulmuşlardır. Bu sürpriz saldırıyla kale garnizonu hazırlıksız yakalanmıştır.

Abdurrahman Gazi ve askerleri kale duvarlarını aşarak içeri sızdırmış ve kale komutanıyla çetin bir mücadeleye girişmişlerdir. Savaşın şiddeti ve Abdurrahman Gazi’nin liderliğiyle, Osmanlı askerleri kale komutanını yenmiş ve Aydos Kalesi ele geçirilmiştir.

Bu başarılı fetih, Abdurrahman Gazi’nin cesaretini ve liderlik yeteneklerini bir kez daha göstermiştir. Aşkın da ona güç ve cesaret verdiği söylenir. Rivayete göre, kale komutanının kızı daha sonra Abdurrahman Gazi’yle evlenmiştir.

Bu aşk macerası, Osmanlı tarihinde romantik bir anekdot olarak anlatılmaktadır. Abdurrahman Gazi’nin Aydos Kalesi’nin fethindeki rolü ve aşk hikayesi, onun sadece bir asker değil, aynı zamanda duygusal bir yanı olduğunu da göstermektedir. Bu tür hikayeler, Osmanlı’nın kuruluş dönemindeki savaşçıların insanlık yanını vurgulamakta ve onlara insanüstü özellikler atfetmektedir.


Leave A Reply