Abdurrahman Şeref Kimdir?

0
Advertisement

Abdurrahman Şeref hayatı, eserleri. Osmanlı tarihçilerinden Abdurrahman Şeref hakkında bilgi.

ABDURRAHMAN ŞEREF (1832-1925)

Tanınmış tarihçilerimizden ve siyaset adamlarımızdandır. İmparatorluk tarihçilerinin sonuncusudur. Aslen Safranbolu’lu olup İstanbul’da doğmuştur. Galatasaray Lisesinde okuduktan sonra bir zaman muhtelif okullarda dersler vermiş, sonra Mülkiye Mektebinde 16, Galatasaray Lisesinde de 14 yıl müdürlük etmiştir. 1908 inkılabından sonra Defteri Hakani Nazırı, Evkaf Nazırı, Şurayı Devlet Reisi oldu. Saltanat hükümetinin kaldırılmasına kadar Ayan Meclisinde de bulundu. 1923 te, Türkiye Büyük Millet Meclisi ikinci devresine İstanbul milletvekili olarak girdi. 1925 te İstanbul’da öldü.

Siyasi hayatında büyük bir varlık göstermiş değildir. Onun memlekete asıl hizmeti, verdiği dersler ve yazdığı yazılarla olmuştur. Osmanlı tarihi üzerinde büyük bir ihtisası vardı. Meşrutiyetten biraz sonra devlete tayin edildi. Aynı zamanda ilk defa teşkil edilen Tarihi Osmani Encümeni başkanı oldu. Eserlerinin en önemlisi iki ciltlik «Tarih-i Devlet-i Osmaniye» dir. Gene tarihe ait hazırladığı gayet büyük bir eseri Galatasaray yangınında yanmıştır. Vakanüvis tarihlerinin sekizinci cildinde yazıları vardır. Meşrutiyetin ilanından Mehmet Reşat’ın ölümüne kadar olan vakaları yazmıştır.

Eserleri:

Fezleke-i Tarih-i Düvel-i İslamiye (1883), Coğrafya-i Umumi (1884-98), Tarih-i Devlet-i Osmaniye, 2 cilt (1891-94), İstatistik ve Coğrafya-i ümranı (1899) İlm-i Ahlak (1893-1903), Harb-i harızm Menşei (1916), Tarih Musahebeleri.

Advertisement

Leave A Reply