Adalet (2 Yıllık) Bölümü Nedir? Mezunları Ne İş Yapar?

0
Advertisement

Adalet (2 Yıllık) bölümü, hukuk ve adalet sistemine ilişkin temel eğitim sunan bir önlisans programıdır. Mezunlar, Adalet Bakanlığı, savcılık, hakimlik, hukuk büroları ve ceza infaz kurumları gibi alanlarda çalışabilir. İş imkanları ve kariyer fırsatları hakkında bilgi edinin.

Adalet (2 Yıllık) Bölümü

Kaynak: pixabay.com

Adalet (2 Yıllık), Türkiye’deki üniversitelerde sunulan bir önlisans programıdır. Bu program, adalet sistemi, hukuk ve ilgili konular hakkında temel bilgi ve becerileri öğretmeyi amaçlar. Programın amacı, öğrencilere adalet sistemiyle ilgili temel kavramları, yasaları, hukukun işleyişini ve adaletin sağlanmasına yönelik süreçleri anlamalarını sağlamaktır.

Adalet (2 Yıllık) programı, adalet meslekleri alanında kariyer yapmayı hedefleyen öğrencilere yöneliktir. Bu programı tamamlayan öğrenciler, adalet bölümlerinde, ceza mahkemelerinde, hukuk bürolarında, savcılıklarda, avukatlık bürolarında veya diğer ilgili kurumlarda çalışabilirler. Ayrıca, Adalet (2 Yıllık) programını tamamlayan öğrenciler, lisans düzeyinde hukuk eğitimine devam etme imkanına da sahiptirler.

Program süresi genellikle 2 yıldır ve dört yarıyıl veya dört dönemden oluşur. Öğrencilere adalet sistemi, ceza hukuku, medeni hukuk, idare hukuku, anayasa hukuku, hukuk felsefesi ve benzeri konuların yanı sıra iletişim becerileri, araştırma yöntemleri ve etik gibi dersler de verilir.

Adalet (2 Yıllık) programı, öğrencilere hukuki bilgi ve becerileri geliştirmeleri için bir temel sağlar ve adalet sisteminde çeşitli kariyer fırsatlarını keşfetmelerine olanak tanır. Ancak, bu programı tamamlayan öğrenciler, lisans düzeyinde hukuk eğitimi almadıkları için avukat olarak çalışamazlar. Avukat olmak için, daha sonra hukuk fakültesine başvurarak lisans eğitimini tamamlamak gerekmektedir.

Adalet (2 Yıllık) Mezunları Ne İş Yapar?

Adalet (2 Yıllık) programını tamamlayan mezunlar, çeşitli kariyer fırsatlarına sahip olurlar. İş imkanları, mezunun ilgi alanlarına, yeteneklerine ve deneyimlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İşte Adalet (2 Yıllık) mezunlarının bazı işlerde çalışabileceği alanlar:

Advertisement
 1. Adalet Bakanlığı: Mezunlar, Adalet Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde görev alabilirler. Bu birimler arasında ceza infaz kurumları, adliyeler, mahkemeler ve cezaevleri yer alır. Mezunlar, idari işler, yazı işleri, dosya takibi gibi görevleri üstlenebilirler.
 2. Savcılık ve Hakimlik Asistanlığı: Adalet (2 Yıllık) mezunları, savcı veya hakimlerin asistanı olarak çalışabilirler. Bu pozisyonlarda, dava dosyalarının hazırlanması, bilgi toplanması, araştırma yapılması gibi görevler yerine getirilir.
 3. Hukuk Büroları: Avukatlık bürolarında, Adalet (2 Yıllık) mezunları avukatlara destek olabilirler. Dava hazırlığı, belge düzenleme, müvekkil takibi gibi görevler üstlenebilirler.
 4. Ceza İnfaz Kurumları: Adalet (2 Yıllık) mezunları, ceza infaz kurumlarında gözetim memuru, müdür yardımcısı veya idari pozisyonlarda çalışabilirler. Tutuklu ve hükümlülerin denetimi, güvenlik önlemlerinin uygulanması gibi sorumlulukları yerine getirebilirler.
 5. Özel Güvenlik Şirketleri: Adalet (2 Yıllık) mezunları, özel güvenlik şirketlerinde güvenlik görevlisi olarak çalışabilirler. Özel etkinlikler, tesis güvenliği veya kişisel koruma gibi alanlarda görev alabilirler.
 6. Arabuluculuk: Adalet (2 Yıllık) mezunları, arabuluculuk hizmetleri sunan kuruluşlarda çalışabilirler. Anlaşmazlıkların çözümü için arabuluculuk yapabilirler.

Bu işlerin yanı sıra, Adalet (2 Yıllık) mezunları kamu sektöründe farklı görevlerde de çalışabilirler. Bunlar arasında belediyelerde, valiliklerde veya diğer kamu kurumlarında idari pozisyonlar bulunabilir.

Bununla birlikte, Adalet (2 Yıllık) mezunları avukat olarak çalışamazlar. Avukat olmak için hukuk fakültesinde lisans eğitimi almak ve avukatlık stajını tamamlamak gerekmektedir.

Adalet (2 Yıllık) Hangi Eğitimler Alınır?

Adalet (2 Yıllık) programı, öğrencilere adalet sistemi, hukuk ve ilgili konularla ilgili temel eğitimler sunar. Bu programın içeriği ve dersler üniversitelere ve programın müfredatına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, Adalet (2 Yıllık) programında aşağıdaki türden eğitimler verilmektedir:

 1. Hukukun Temel İlkeleri: Hukukun temel kavramları, kaynakları ve ilgili kurallar hakkında genel bir giriş.
 2. Ceza Hukuku: Ceza hukukunun temel prensipleri, suç tipleri, ceza sistemi ve ceza infazı konuları.
 3. Medeni Hukuk: Medeni hukukun temel ilkeleri, evlilik, boşanma, miras gibi konulara ilişkin yasal düzenlemeler.
 4. İdare Hukuku: Kamu yönetiminin hukuki temelleri, idari işlem ve süreçler, idari davalar ve yürütmenin denetimi gibi konular.
 5. Anayasa Hukuku: Anayasa, temel haklar ve özgürlükler, devlet organları ve anayasa yargısı gibi konular.
 6. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi: Hukukun felsefi ve sosyolojik boyutları, hukukun toplum üzerindeki etkileri ve hukukun temel prensipleri.
 7. İletişim Becerileri: İyi iletişim kurma, yazılı ve sözlü iletişim becerileri, raporlama ve sunum yetenekleri.
 8. Araştırma Yöntemleri: Hukuk alanında araştırma yapma ve kaynakları değerlendirme becerileri.
 9. Etik: Adalet sistemi ve hukuk alanında etik ilkeler, mesleki etik kuralları ve davranış standartları.
 10. İş Hukuku: İş ilişkileri, çalışma koşulları, işçi hakları ve iş hukuku düzenlemeleri.
 11. İdari İşler ve Yazı İşleri: İdari ofis yönetimi, yazı işleri süreçleri, evrak düzenleme ve arşivleme becerileri.

Bu derslerin yanı sıra, staj veya uygulama dönemleri de programın bir parçası olabilir. Bu dönemlerde öğrenciler, adalet sistemiyle ilgili gerçek dünya deneyimleri kazanır ve teorik bilgilerini pratik uygulamaya dökebilirler. Program boyunca öğrencilere ayrıca genel dersler, seçmeli dersler ve mesleki gelişim fırsatları da sunulabilir.

Adalet Bölümü

65%
65%
Awesome

Bölüm mezunu, Adli yargı ve infaz kurumlarında hâkim ve savcılara yardımcı eleman olarak çalışan kişidir.

 • İş İmkanları
  7
 • Kazanma Zorluğu
  6

Leave A Reply