Adapazarı Nerededir? Adapazarı Nereye Bağlıdır?

0
Advertisement

Adapazarı nerededir? Adapazarı hangi ilimize bağlıdır? Adapazarı ilçesi özellikleri, ve tarihi hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Adapazarı

Adapazarı; Sakarya ili’nin merkez ilçesidir. 1 bucağı (Kazımpaşa) ve 94 köyü vardır. Bolu Dağları’nın batı eteklerinin son bulduğu yerde, Sakarya Irmağı’nın aşağı çığırında yer alan ilçe, doğudan Hendek, Akyazı, kuzeyden Karasu, Kaynarca, güneyden Sapanca, Geyve, batıdan Kocaeli Merkez (İzmit) ilçeleriyle çevrilidir.

Aynı adı taşıyan ovada, Sapanca Gölü’ nün ayağı Çark Suyu ile Sakarya Irmağı arasında kalan ilçe topraklarının büyük bölümü hafif dalgalı düzlüklerden oluşur. Karadeniz ve Marmara iklimlerinin ortak özelliklerini taşıyan ılıman iklimin gözlendiği ilçede, yazlar ılık, kışlar serin ve yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 14.2°C, yağış tutarı 797 mm’dir. Bitki örtüsü açısından zengindir (dişbudak, geniş yapraklı orman kalıntıları, kavaklıklar, vb). Ekonomi, tarım (mısır, buğday, şekerpancarı, ayçiçeği, üzüm, fındık), hayvancılık (koyun, kılkeçi, inek, kümes hayvancılığı) ve endüstri (Adapazarı Vagon Fabrikası, Zirai Donatım Kurum Tarım Araçları Fabrikası, Şeker Fabrikası; kimya, lastik, un, yağ, deri, kereste, tuğla-kiremit fabrikaları, atölyeleri) etkinliklerine dayanır. İstanbul-Ankara Kara ve Demiryolu üzerinde, deniz düzeyinden 33 m yükseklikte kurulu olan Adapazarı, İzmit’ e 42 km, Bilecik’e 102 km, İstanbul’a 135 km, Bolu’ya 116 km uzaklıktadır.

Tarih

Adapazarı topraklarında tarih öncesi ve ilkçağa tarihlenen yerleşme yerine rastlanmamıştır. Sakarya Irmağı ve kollarının sık sık yer değiştirme, toprağın büyük bölümünün bataklık ve çalılıklarla kaplı olması, yerleşime elverişsiz bir ortam yaratıyordu. Bugün altından su geçmeyen ve Bizans İmparatoru îustinianos tarafından yaptırılan Sangarios Köprüsü’nün (Beşköprü) kalıntıları, ovada akarsu yatağının yer değiştirdiğini gösterir. Bölgede ilk yerleşenlerin İÖ 1200’de Balkanlar’dan gelen Frigler olduğu kabul edilir. Uzun yüzyıllar boyunca çeşitli toplulukların egemenliğinde kaldıktan sonra, 15. ve 16. yüzyıllarda çevre bölgelerden gelip yerleşenlerin çabasıyla, çalılık ve ağaçlık alanlar açılarak verimli topraklar işlenmeye başlandı.

Adapazarı’nın bu yüzyıllarda kurulmuş olduğu kabul edilir. Kâtip Çelebi, Cihannüma adlı eserinde buraya bir yol uğrağı olarak tanımlar ve Ada Nahiyesi adıyla söz eder. 18. yüzyılda merkezi konumundan dolayı bir ticaret yeri durumuna gelen yerleşmenin adı da Adapazarı oldu. Ovadaki nüfusun artmasına paralel olarak, Adapazarı da büyüdü ve 1852’de Kocaeli Sancağı’na bağlı bir kaza merkezi oldu. 1878’de, Kars, Ardahan ve Artvin Ruslar tarafından işgal edilince, buralardan gelen çok sayıda göçmen Adapazarı çevresine yerleşti. 20. yüzyılın başlarında kentin nüfusu 25 bine ulaştı. Kurtuluş Savaşı’nda 25 Mart 1921’de Yunan işgaline uğradıysa da 21 Haziran 1921′ de geriye alındı.

Advertisement

Leave A Reply