Adiyat Suresi Özellikleri, Açıklaması ve Ayet Ayet Türkçe Meali, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Adiyat Suresi nedir? Adiyat Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? Adiyat suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

Adiyat Suresi

Adiyat Suresi Hakkında Bilgi

Adiyat Suresi; Kuran-ı Kerim’in 100. suresidir. 11 ayetten oluşur. Mekke ya da Medine kentlerinden hangisinde indiğine ilişkin kesin bilgi yoktur. Arapça adiyat sözcüğü “acele koşanlar” ya da “atların dörtnala giderken çıkardıkları ses” anlamını taşır. Sure bu sözcükle başladığı için bu adla bilinir. Hz. Muhammed’in düşman üzerine gönderdiği bir atlı birliğinden aradan bir ay geçmesine karşın haber alınamaması üzerine, bu birliğin düşman tarafından yok edildiğine ilişkin dedikodular çıkar.

Bunun üzerine sure iner. Sure şöyle başlar: “O soluk soluğa koşanlar hakkı için, o tırnaklarıyla ateş çıkaranlar hakkı için, tozu dumana katanlar hakkı için”. Surenin inişinden bir süre sonra birlik geriye döner.

Adiyat sûresi, her namazda okunan zammı sûrelerden biri değildir. Fakat okumak isteyen bir kişinin namaz kılarken okumasında bir sakınca yoktur. 11 ayetten oluştuğu için kısa bir sûredir ve ezberlenmesi zor değildir. Kur’an-ı Kerim’den okumak için kesinlikle abdest alınmalıdır. Regl durumundaki bir kadın ile abdestsiz bir erkek, kağıttan veya ezbere bir şekilde okuyabilir. Kur’an’a abdestsiz olarak el sürülmediği ve okunmadığı takdirde bir mahsuru yoktur.

ADİYAT SURESİ ANLAMI

 • O harıl harıl koşanlara,
 • Ateş çıkaranlara,
 • Sabahleyin akın edenlere,
 • Tozu dumana karıştıranlara,
 • Derken bir topluluğun ortasına dalanlara yemin ederim ki,
 • Şüphesiz insan, Rabbine karşı çok nankördür.
 • Ve kendisi de buna şahittir.
 • Gerçekten o dünya malını çok sevdiği için katıdır.
 • Bilmiyor mu ki, kabirlerin içindekiler fırlatılacak.
 • Ve sinelerin içindekiler derlenecek.
 • O gün Rabbleri onların bütün yaptıklarından haberdardır.

Surenin Arapçası

Bismillahirrahmanirrahim

Advertisement
 • 1.Vel adiyati dabha
 • 2.Fel muriyati kadha
 • 3.Fel muğırati subha
 • 4.Fe eserne bihı nak’a
 • 5.Fe vesatne bihı cem’a
 • 6.İnnelinsane li rabbihı le kenud
 • 7.Ve innehu ala zalike le şehıd
 • 8.Ve innehu li hubbil hayri le şedıd
 • 9.E fe la ya’lemü iza bu’sira ma fil kubur
 • 10.Ve hussıle ma fis sudur
 • 11.İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir


Leave A Reply