Afrodit (Aphrodite) Kimdir?

0
Advertisement

Afrodit (Aphrodite) Kimdir? Yunan Mitolojisinde Afroditin yeri, Venüs (Afrodit) ile ilgili bilgi.

APHRODİTE [Venüs]

Eski Yunanlılar’da Aşk ve Güzellik Tanrıçasıdır. Bir inanışa göre Tanrıların Tanrısı Zeus’la Dione’nin kızıdır. Birçok efsanelerin kahramanı olan Aphrodite , başka bir inanışa göre de deniz köpüğünden meydana gelmiştir. Romalılar’da bu tanrıçaya Venüs adı verilmiştir. Bundan dolayı Aphrodite Batı kültüründe Venüs (Venüs) diye tanınmıştır.

Aynı zamanda Üreme, Deniz ve Denizcilik Tanrıçası olan Aphrodite’yi Zeus’un Ateş ve Volkan Tanrısı Hepaistos’la (Vulcain’le) evlendirdiği anlatılır. Bununla beraber, Aphrodite Ticaret Tanrısı Hermes (Mercur), Bağ Tanrısı Diosinos (Bachhus) gibi tanrılardan başka Apollon’un oğlu Phaeton, Adonis ve Troia’lı prenslerden Anchise gibi fanilerle de bir aşk hayatı yaşamıştır. Bu birleşmelerinden Eros (Aşk Tanrısı), Hymen (Evlilik Tanrısı), Priape (Bahçe Tanrısı), Aineias (Troia’lı prens) ve iki cinsiyetli Hermaphrodite gibi tanrı ve yarı-tanrılar doğmuştur.

Bugün Aphrodite’nin Yunan asıllı olmaktan çok, Doğu asıllı olduğu kabul edilir. Yapılan incelemeler Yunanlıların bu tanrıçasının Asurlu ve Fenikelilerin tanrıçalariyle yakın bir ilgisi olduğunu ortaya koymuştur. Bu bakımdan Aphrodite’nin özellikleri arasında Doğu tanrıçalarının özelliklerine de sık, sık raslanır. Bir başka özelliği de Savaş Tanrıçalığı olan Aphrodite’nin sembolleri koç, teke, güvercin, selvi ve nar ağacıdır. Zamanla bu sembollere serçe ve tavşan (neslin çoğalması sembolü), yunda veya kuyruksallıyan kuşu (cinsi cazibe sembolü), kaplumbağa, gül, gelincik ve ıhlamur ağacı eklenmiştir.

Advertisement

Aphrodite’nin birçok sanatkara konu ilham etmesi bakımından sanat alanında da önemli bir yeri vardır. Omiros onun için şiirler söylemiş, birçok heykeltıraş onun için heykeller yapmıştır. Önceleri giyinik, çok kere de otururken tasvir edilen Aphrodite, sonraları çıplak, sudan çıkarken tasvir edilmeye başlanmıştır. Zamanla kutsallığı tamamen unutulan tanrıça yuvarlak yüzlü, zarif ve mahmur gözlü, hafif gülümser bir şekilde yapıla gelmiştir. Bugün elde bulunan Aphrodite heykellerinin en ünlüsü Melos adasında 1820 yılında bulunan ve halen Paris’te Louvre Müzesinde olan Melos (Milo) Aphrodite’sidir.


Leave A Reply