Afyon İli Kaplıcaları, Gazlıgöl ve Gecek Kaplıcaları Şifaları Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Afyon ilimizde bulunan kaplıcalar ve özellikleri nelerdir? Gazlıgöl ve Gecek Kaplıcaları, iyi geldikleri hastalıklar hakkında bilgi.

afyon

AFYON KAPLICALARI

Afyon ilimiz, binlerce yıllık medeniyetlerin kültür ve sanatını yansıtan arkeolojik kalıntılarıyla, asırlık yapılarıyla, milyonlarca yılda oluşmuş mağaralarıyla, termal zenginlik ve doğal güzellikleriyle, ören yerleriyle yüzyıllardır alın teri ve göz nuru süre gelen el sanatlarıyla, peri bacalarıyla, Açıkhava tapınaklarıyla ve mutfağıyla turizm potansiyeli fazla olan bir yöremizdir. Afyon, yerli ve yabancı turistler için “deniz dışında” aranan pek çok tarihi ve tabii güzelliklerin bulunduğu bir turizm zengini konumundadır. Ancak, Afyon’nun çağdaş turizm sektörünün sunmuş olduğu imkanlardan tam anlamıyla yararlanamamaktadır. Bunun başlıca sebeplerinden biri, Afyon’nun tur güzergahı üzerinde olmasıdır. Diğer bir sebep ise, toplumda turizm bilincinin tam olarak oluşmaması, çağdaş turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu yatırımlara yönelmemiş olmasıdır.

Termal Turizm

Son yıllarda turizmin yıl boyunca yoğunluk kazanması için Turizm Bakanlığı’nca, turizmi çeşitlendirme politikası uygulanmıştır. Turizm çeşitlerinden en önemlisi olan “Termal Turizm” yıl boyunca aktivitesini sürdürebilmektedir. Afyon, Türkiye’de kaplıca ve ılıca yönünden sayılı iller arasındadır. Bu sebeple, son yıllarda fertler, kooperatifler ve şirketler termal turizme yönelik yatırımlara yönelmiştir. Yapılan ve yapılacak olan bu yatırımlardan sonra gelişerek, nihayetinde Afyon, turizmde hak ettiği yerini alacaktır.

Kaplıcaları, zengin doğal yapısı, tarihi eserleri, alternatif turizm çeşitliliği, kültür ve inanç turizmi, festival ve şenlikler gibi çeşitli turizm değerlerine sahip olan Afyonkarahisar, Anadolu’nun batı yakasında bir kavşak noktası olup doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan doğal bir kapı konumunda olması sebebiyle turizm potansiyeli yönünden ülkemizin sayılı illeri arasındadır.

Gazlıgöl Kaplıcaları

Advertisement

GAZLIGÖL KAPLICALARI

Gazlıgöl kaplıcaları; Afyon’unun kuzeyinde ve il merkezine 21 km mesafede bulunan Hamam Köyündedir. Hamam Köyü, 1045 m yüksekliktedir. Kaplıca Afyon-İhsaniye yolu üzerindedir. Ulaşımın kolay sağlanabildiği kaplıcaya, karayolu ve demiryolu ile ulaşım mümkündür.

Tarihçesi

M.Ö. 3000 yıllarından günümüze kadar geçen 5000 yıldır yerleşim merkezliği yapmaktadır. Gazlıgöl kaplıcası; M.Ö. 7. ve 6. yüzyıllarda Frigler zamanında Frigya Salwazis (şifalı Frigya) ismini almıştır. Suyun şifası. Kral Midas’ın cilt hastalığına yakalanan kızının vücudunda çıkan çıbanların iyileşmesi ile anlaşılmıştır. Kral Midas’m yaptırdığı hamam sonucu, o günden günümüze kadar Gazlıgöl kaplıcaları hastalara şifa dağıtmaktadır.

Konu ile ilgili kısa bir efsane aşağıda verilmiştir:

Gazlıgöl kaplıcaları, çok eski tarihlerden beri işletilmektedir. Halen faaliyette bulunan eski hamamdan da anlaşılmaktadır. Zira, bu hamamın Roma dönemi görünümlü yapısı vardır.

Efsaneye göre, Kral Midas, dünyada hiç bir eksiği olmadığı halde bir evlada sahip olamamıştır. Bu duruma çok üzülen kral, bütün zamanını, bir çocuk vermesi için, Allah’a dua ederek geçirmektedir. Nihayet Kral Midas’ın duası kabul edilmiş ve dünya güzeli bir kızı olmuştur. Suna adındaki “bu güzel kız, çocukluk çağını doya doya yaşamıştır. Güzel kız ancak genç kızlığa adım attığı yıllarda, illet bir hastalığa yakalanmıştır. Güzel kızın vücudunu saran sulu çıbana hiçbir hekim çare bulamamıştır. Bu umulmaz yara, diğer taraftan ağrı ve sızı ile de güzel Suna’nın üzüntüsünü artırdıkça artırmıştır. Güzel Suna, çaresizlik içerisinde yollara düşmüş dağ-tepe ova yamaç demeden derman aramaya çıkmıştır. Kızının bu haline üzülen Kral Midas, kızını kollamaları için arkasından gözcü olarak korumalarını görevlendirmiştir.

Suna’ya derman

Dertli Suna, babasının toprakları üzerinde derman ararken yolu Afyon yakınlarına düşmüştür. Yolculuk, yaz aylarında gerçekleştiğinden güzel Suna susamış ve bu defa da su aramaya başlamıştır. Şu an Balıklıgöl kaplıcasının bulunduğu yerlerde, yeşilliklerle çevrili bir su bulmuştur. Susuzluktan dudakları çatlamış olan Suna, civardaki bataklığa aldırmadan, suya, var gücüyle koşmuştur. Suya ulaştığında çamurlu sudan kana kana içerek yanan yüreğini söndürmüştür. Suna’nın sadece yüreği sönmemiş, aynı zamanda vücudunda suyun değdiği yerlerde tatlı bir kaşınma-gıcıklanma, sancı ve nihayet vücut ağrısında azalma ve yorgun vücudunda bir rahatlama hissetmiştir. Güzel kız bunun üzerine tüm vücudunu mevcut çamurlu suyun şifalı derinliğine bırakıvermiştir. Çamurdan çıkarabildiği ağrılı-sızılı vücudu günlerdir unuttuğu uykuya dalmak üzere oracığa uzayıvermiş ve derin bir uykuya dalıvermiştir.

Ne büyük bir mutlu tesadüf ki, uyuyan Suna sadece vücudunun dinlendiğini değil, aynı zamanda ağrı ve sızılarının da kalmadığını, çıbanlarının iyileşmeye başladığını da görmüştür. Suna, çamura girmek amacıyla burada bir hafta, 15 gün kalmış ve bu zamanın sonunda bütün dertlerinden kurtulmuş, yaraları iyileşmiş, sızıları dinmiştir. Suların etkisinde eski güzelliğine kavuştuğunu gören ve deliye dönen güzel Suna, korumaları ile birlikte saraya dönmüşler. Kızının hasretiyle kahrolan Kral Midas, önceki güzelliğine kavuşmuş halde kızını karşısında görünce çok sevinmiştir. Hekim başı yapmak üzere bu hastalığı iyileştiren hekimi sorduğu zaman, Suna’dan “beni hekim değil, ülkende çıkan sıcak su iyileştirdi babacığım” cevabını almıştır. Bunun üzerine Kral Midas, “tez oraya bir hamam yapılsın, gelen geçen dertliye derman olsun” diye ferman buyurmuştur. O günden bu güne kadar (Frigyalılar zamanından beri) bu kaplıcadan insanlar yararlanmaktadır.

Advertisement

Suyun özellikleri

Gazlıgöl kaplıcası; fazla miktarda serbest karbonik asit ihtiva eden saf kalevi kaynak grubunda olup, serbest bikarbonat , karbondioksit ve serbest kükürtlü hidrojen gazlarının yanında sodyum, hidrojen sülfür, klorür, iyodür, bromür, florür, sülfat, nitrat, nitrit hidrofosfat, karbonat, hidroarsenat gibi iyonlar bulunmaktadır. Bu niteliğiyle Avrupa’nın en önemli kaplıcalarından Bilin Vichy kaynaklarındaki serbest asit miktarından daha fazla asit içermektedir. Dolayısıyla Gazlıgöl suları, dünyada rakipsiz ve tektir.

Kaplıca suyunun sıcaklığı: 64 derecedir.
pH değeri 6.9
Radyoaktivitesi: 0.2-0.29 eman arasındadır.
Suyun debisi: 2 1/sn’dir.
39 ton/gün su verimi vardır.
Kaplıcanın suyu, 1.30 m derinlikteki bir havuzda toplanır.

Şifa yönü

Gazlıgöl kaplıcalarından içme ve banyo tedavileri için faydalanıldığı gibi suyun bulunduğu kapalı ortamlarda oluşan nemli ve buharlı havanın solunumu da tedavi edici bir etken oluşturmaktadır.

Genel olarak aşağıdaki hastalıklara iyi geldiği saptanmıştır.

 • Kireçlenme,
 • Romatizmal hastalıklar,
 • Kalp ve dolaşım sistemi sendromları hastalıkları adı altında;
  • -Karaciğer,
  • -Safra kesesi,
  • -Mide ve bağırsakların spastik ağrılı sendromları,
 • Nevralji,
 • Nefrit,
 • Artroz,
 • Seboreik deri hastalıkları ve
 • Kadın hastalıkları tedavisinde faydalı olduğu gözlenmiştir.
 • Yüksek radyoaktivitelidir.
 • Kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde banyo şeklinde kullanılan ender su olarak kabul edilir.
 • Şifası, tansiyon düşürücü niteliği ile de ünlüdür.
 • Cilt hastalıkları ve,
 • Kemik hastalıkları için de bir şifa kaynağıdır.

Kaplıca suyunun kükürtlü olmasının sağladığı faydalar

 • Romatizmada,
 • Bel ve sırt ağrılarında,
 • Kırık-çıkık sonrası tedavilerinde,
 • Kireçlenme ve
 • Kadın hastalıklarında yararlanılır.

Cilt suyu ise, cilt hastalıklarında fayda sağlamaktadır.

İçme tedavisinin sağladığı faydalar

Roma devrinden kalma en eski tarihi bir hamam olup içinde şifalı içme maden suyu kaynağı vardır. Gazlıgöl kaplıca sularının niteliği çok yakınında bulunan Afyonkarahisar Maden Suyu niteliğine oldukça benzerlik göstermektedir. Ancak, Gazlıgöl kaplıca suyu sıcaklığı, Afyonkarahisar Maden Suyu sıcaklığından daha yüksek olup içme etkisi yönünden de daha yüksek olarak değerlendirilmektedir. Sinir hastalıklarındaki başarısı oldukça yüksektir.

Uygulama, kürler şeklinde yapılır. Suyun yapısında bulunan karbondioksitin,

Periferik dolaşımı genişletici ve

Kan dolaşımını düzenleyici etkisi bulunduğundan tavsiye edilmektedir.

 • Ağrılı ve spazmlı böbrek hastalıkları,
 • Mide rahatsızlıkları,
 • Karaciğer rahatsızlıkları,
 • Safra yolları ve bağırsağın spastik ağrıları,
 • Ağrılı mide rahatsızlıkları,
 • Safra kesesi ile karaciğer hastalıklarına ve böbrek taşı düşürülmesine önemli etkileri vardır.

Ilık içildiğinde sağladığı faydalar

 • Ağrılı ve spazmlı mide rahatsızlıklarına,
 • Karaciğer,
 • Safra yolları ve
 • Bağırsağın spastik ağrılarına tavsiye edilmektedir.

Solunum yoluyla sağladığı faydalar

 • Kalbin çalışma kapasitesine, ritmine etki eder.
 • Kalbin atım hacmine etki eder.
 • Koroner damarları genişletici ve Arteriyel tansiyon düşürücü tesirleri olduğu gibi;
 • Solunum yollarını rahatlatıcı etkilerde bulunur.
 • Metabolizma hastalıklarında da bir taraftan sıcağın etkisiyle özellikle buğu banyolarında terleme ve yıkım faaliyetini hızlandırırken, içme kürleriyle metabolik faaliyet zincirinde önemli rolü olan organların çalışmasını düzenlemektedir.
Büyük havuz

Traverten taş kaplı havuzlu hamamdır. Yeni hamam, 45 °C’dir. Hamamın suyu 30 metre kadar mesafeden gelir. Afyon Belediyesi tarafından modern 2 adet hamam yaptırılmıştır. Hamamlardan biri erkeklere diğeri de kadınlara hizmet vermektedir. Bu hamamların suyu, yeni kaynaklardan temin edilmektedir. Suyun özelliği, Gazlıgöl kaplıca suyu niteliğindedir.

Total masaj
 • Vücudun tamamına uygulanır.
 • Kan ve lenf akımını hızlandırır.
 • Kas spazmlarını çözer ve sakinleştirir.
Lokal masaj

Vücudun hasta bölgesine uygulanır. Bölgesel olarak kan ve lenf akımını artırarak ödemi çözer, ağrıyı giderir.
Selülit masajı

 • Selüloitli bölgeye uygulanır.
 • Kan ve lenf dolaşımını artırarak bölgedeki yağ yakınımı fazlalaştırır ve vücudun forma girmesini sağlar.
Cilt hamamı

Cilt hastalıklarına fayda sağlayan hamam havuzdur. Gaziıgö1 kaplıcası, maden suyuyla meşhurdur. İçme olarak kullanıldığında sağladığı faydalar aşağıda verilmiştir.

Advertisement
 • Böbrek ve safra kesesi taş ve kumlarını dökmeye,
 • Mide rahatsızlıklarına,
 • İdrar yolları iltihaplarına fayda sağlamaktadır. Afyon Kızılay Maden Suyu burâdan çıkarılmaktadır.

Gecek Kaplıcası

GEÇEK KAPLICASI

Afyonun kuzey batısında, il merkezine 18 km uzaklıkta bulunan Geçek Kaplıcası, Afyon-Kütahya karayolu ile Afyon-Uşak-İzmir demiryolu üzerindedir. İl merkezinden kaplıcaya sürekli işleyen servislerle ulaşım sorunu ortadan kaldırılmıştır. Hamamın önündeki düzlük, ağaçlı bir mesire görünümündedir. Yaz aylarında vazgeçilmez bir ihtiyaç özelliği taşımaktadır.

Suyun özellikleri

Geçek Kaplıcası suyunda amonyum, lityum, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, stronsiyum, baryum, demir, alüminyum, mangan, çinko, krom, bakır, titan, kurşun, klorür, iyodür, bromür, florür, sülfat, nitrat, nitrit, hidrofosfat, karbonat, bikarbonat, hidroarsenat, metaborik asidi, metasilikat asidi gibi iyonlar bulunmaktadır. Bu iyonların dışında, serbest kükürtlü hidrojen gazları da içermektedir. Kimyasal sınıflandırmada; sodyum klorürlü, bikarbonatlı, veya klorür, bikarbonat, sodyum ve arsenikli grupta yer almaktadır.

Kaplıca suyunun sıcaklığı 42 °C,
Radyoaktivitesin.2-10.3 eman arasında,
Ph değeri 7.6 dır.

Şifa yönü

Suyun özellikleri nedeniyle çok yönlü faydalar sağlamaktadır.

Banyo tedavisi

 • Romatizmalı hastalıklara,
 • Nevralji,
 • Nefrit,
 • Polinefrit tedavilerinde ortopedik müdahale geçirenlerin fiziksel rehabilitasyonunda,
 • Metabolizma ve
 • Kadın hastalıklarında faydalanılmaktadır.
 • Kemik ve kireçlenme rahatsızlıkları,
 • Ortopedik ameliyat sekelleri,
 • Bağışıklık sistemi bozukluğu,
 • Solunum yolu hastalıkları,
 • Sinir ve kas yorgunluklarıyla beslenme bozukluklarında yararlanılır.

İçme tedavisi

 • Mide ifrazının artırılmasında,
 • Şişmanlık ve
 • Diyabetik rahatsızlıklarında olumlu sonuçlar vermektedir.
 • Uzun süreli devam eden nedenlerden kronik boğaz iltihaplarında ve astım hastalıklarında çok faydalıdır.

AFYONDAKİ DİĞER KAPLICALAR


Leave A Reply