Ağaç Sevgisi İle İlgili Kompozisyon

0

Ağaç sevgisi ile ilgili kompozisyon. Ağaç ve orman sevgisi, doğa sevgisi ile ilgili kısa ve öz anlamlı yazı / kompozisyonu aşağıda bulabilirsiniz.

Ağaç Sevgisi İle İlgili Kompozisyon

Advertisement

AĞACIN DEĞERİ

Ağaç, bir ulusun yaşamında en önemli yeri olan, bulunduğu topraklara can veren çok değerli bir varlıktır.

Ağaç sevgisi Türkler’e atalarından miras kalmıştır. Türkler, tarihin ilk çağlarından beri ağaca değer vermişler, bazı kutsal kişilerin ağaç kovuklarından yaratıldıklarına inanmışlar, ulu ağaçları Tanrı katma çıkartmış, ona tapınışlardır. Büyük göçlerden sonra da ağaç sevgisini gittikleri yerlere götürdüklerini, oralarda ağaca vermiş oldukları değerle göstermişlerdir.

Oğuz Kağan destanında Oğuz Kağan’ın ağaç kovuğundan çıkan bir kızla evlenmesi, Dede Korkut hikâyelerinde ağaçlardan üstün bir sevgiyle söz edilmesi, Divan Edebiyatında uzun boylu güzellerin selviye benzetilmesi, Türk Halk Edebiyatında fidan boylu güzellerin övülmesi, bize Türk ulusunun çok eski çağlardan zamanımıza değin süregelen ağaç sevgisini ve ağaca verdiği değeri göstermeye yeterlidir…

Advertisement

Ağaç sevgisi, atasözlerinde de yer almıştır: «Yaş kesen baş keser» sözü, yaş ağacı kesmekle, bir insanın başını kesmek ölçüsünde bir suç işlenildiğini ne güzel anlatıyor.

Şunu da üzülerek belirtmek gerekir ki bize, atalarımızın en kutsal bir armağanı olan ağaç sevgisi, bugün unutulmuş gibidir. Ağaca eski değeri verilmiyor. Oysa ağacın bir ülke havasını değiştirmekle, manzarasını güzelleştirmekte ve ekonomik yaşamdaki yeri düşünülürse değeri kendiliğinden ortaya çıkar.

Bazıları: Bu çorak topraklarda ağaç yetiştirmek mümkün değil, olmuyor işte diye bir şey tutturmuşlardır. Onların ne denli haksız olduğuna pek çok örnek verebiliriz : İşte Ankara Atatürk Orman Çiftliği… Bir çöl gibi kurak ve çorak bir yer iken bugün, görenlerin şaşkına döndüğü yeşil birer cennet oldular. Biz de güzel vatanımızın her yönünü bir kat daha güzelleştirmek ve şenlendirmek istiyorsak mutlaka ağaca değer vermeliyiz.


Leave A Reply