Ağaçlar Hakkında Genel Bilgiler ve Ağaçların Hayatımızdaki Kullanım Alanları

1
Advertisement

Ağaçlar ile ilgili genel bilgiler. Ağaçlar hangi işlerde kullanılır? Hangi ağaç nasıl ve ne şekilde değerlendirilir. Ağaçların hayatımızdaki kullanım alanları nelerdir?

huş ağacı

Huş Ağacı (Kaynak: pixabay.com)

Ağacın, ormanın hayatımızda sandığımızdan da büyük yeri vardır. Kullandığınız kalemin, oturduğunuz iskemlenin tahtasına kadar, çevrenizdeki pek çok şey ağaçtan yapılmıştır. Ağaçlar da, bilirsiniz, çok sayıda ancak ormanda yetişir. Onun için, orman bir ülkenin en büyük zenginlik kaynaklarından biridir.

Ormanlardan, ağaçlar yoluyla, çeşitli biçimlerde yararlanırız. Öte yandan, bitkiler, oksijen salarak, havanın temizlenmesine de yardım eder. Bu bakımdan, ormanlar bir ülkenin sağlığına da yararlıdır. Ayrıca, ağaçların kökleri yağan yağmurları tuttuğu için, orman sellerin, su baskınlarının da önüne geçer.

Ormanlardan, orada yetişen ağaçlardan, daha başka bitkilerden nasıl yararlandığımızı kısaca gözden geçirelim:

HAMMADDE :

Ormanlar endüstrinin birçok alanlarında kullanılan ham maddelerin ana kaynağıdır. Kâğıdın hammaddesi odundur. Kimya endüstrisinde de odundan büyük ölçüde yararlanılır. Ayrıca, tarım, madencilik, bayındırlık, ulaştırma gibi çeşitli alanlarda orman ürünleri kullanılır. Odundan elde edilen eşyanın 6.000’i aşkın yerde kullanıldığını düşünecek olursak, ormanın insan hayatındaki önemini daha iyi kavrayabiliriz. Ormanlardan sağlanan kereste’den marangozlukta, çeşitli yapı işlerinde yararlanılır.

odun

Advertisement

YAKACAK :

Odun, çok eski çağlardan beri, başlıca yakacak maddesi olagelmiştir. Bu yüzden de, ormanlar büyük zararlara uğramıştır. Yeraltından çıkarılan taş kömür de, eskiden yaşamış ağaçların kalıntılarından başka bir şey değildir.

ORMAN TOPRAĞI KORUR :

Ormanın en büyük doğal yararlarından biri de, toprağı koruması, beslemesidir. Orman, suyu tuttuğu için, toprağın kurumasını önler. Ayrıca, ağaçlardan dökülen yapraklar, çürüyerek, gübre işini görür; bulunduğu toprakları zenginleştirir. Ormanın en büyük yararlarından biri de, selleri önlemesidir. Orman, yağan suların akışını düzenler; toprağın aşınmasına engel olur.

ORMAN İKLİMİ ETKİLER :

Orman bulunduğu çevrenin iklimini yumuşatır. Aşırı soğuğu, aşırı sıcağı azaltır; don, kuraklık gibi olayları önleyemese bile çok hafifletir.

orman

Kaynak: pixabay.com

DOĞAL GÜZELLİK :

Deniz, akarsu gibi, orman da en önemli doğal güzelliklerden biridir. İnsanlar, her fırsatta ormanlara koşup, dinlenmeye çalışırlar.

AV HAYVANLARI :

Ormanlar çok çeşitli hayvanların barınağıdır. Ormanlarda barınan av hayvanları hem ticaret (kürk ticareti gibi), hem de spor bakımından çok değerlidir.


Ağaç Nasıl Dikilir?

Ağaç dikilecek topraklar belle işlenerek, hazırlanır. Kirizme ya yaz sonunda, ya da ilkbaharda yapılır. Meyve fidanlarının derine girebilmesi için, toprağın 60-80 santimetreye kadar işlenmesi şarttır.

Advertisement

Kirizme yapıldıktan sonra, toprak bir ay kadar dinlendirilir. Meyve ağacı ancak bu sürenin sonunda dikilmelidir. Ağaç dikme mevsimi de çevrenin iklimine göre değişir. Yalnız, dikim işi ağaçlara su yürümeden, yani kasım başı ile şubat sonu arasındaki dört ay içinde yapılmalıdır. Havanın dona çektiği sıralarda, yağmurlu günlerde ağaç dikilmez.

Ağacın dikileceği yerlerde, ağacın kökünün bir katma yakın büyüklükte bir çukur açılır. Çukurun dibine iyi bir toprakla tepecik yapılır; kökleri budanmış, çamura bulanmış fidan, bu tepeciğin üzerine, dikine oturtulur. Çıkan toprağa biraz yanık gübre katılır. Sonra, köklerin üzerine atılarak, çukur kapatılır; toprağın üstü basılır. Ağaç dikilirken, köke yakın bulunan aşı yeri toprağın içinde kalmamalıdır ki, buradan filiz sürünce, kesilebilsin.

Çam ağacının bir özelliği vardır: Fidanın yetiştirildiği yerde hangi yanı kuzeye bakıyorsa yeni dikildiği yerde de o yanının kuzeyden yana gelmesi gerekir.

MEYVE BAHÇESİNİN BAKIMI

Bir ağacın tutması, büyümesi, gelişmesi için, kök yakınındaki otlar çapalanmalı, yaz aylarında da her hafta sulanmalıdir. Fidanlar kış aylarında gübrelenmeli, her yıl da budanmalıdır.

Ağaçların altında sebze, çiçek yetiştirmek doğru değildir. Bu, hem ağacın büyümesine engel olur, hem de sebzeler, çiçekler iyi ürün vermez. Yalnız, ağaçların yakınma ekilebilecek birtakım sebzeler de vardır. Bunlar, fasulye, bakla, bezelye gibi, toprağı azotla kuvvetlendiren bitkilerdir.


1 Yorum

Leave A Reply