Agâh Sırrı Levent Kimdir?

0
Advertisement

Agâh Sırrı Levent kimdir? Agâh Sırrı Levent hayatı, biyografisi, eserleri, kitapları hakkında bilgi.

Agâh Sırrı Levent; edebiyat tarihçisi, yazardır (Rodos 1894-Ankara 1978).

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1919). Edebiyat öğretmeni olarak İstanbul Erkek Lisesi’nde çalışırken Özel İstiklal Lisesi’nin kuruluşuna emek kattı, bir ara yöneticiliğini üstlendi (1922 sonrası), dergi yöneticiliği yaptı (Türk 1936-1940 Yeni Türk Dili), kendisi de dergi çıkardı (Felsefe ve İçtimaiyat), Eminönü Halkevi başkanlığını yürüttü, Aydın milletvekili seçildi (1940). Gazi Eğitim Enstitüsü edebiyat öğretmenliğine (1946) geçince başkentin kültür kurumlarınca zengin yapısında öğretmenliğini değerlendiren yan çalışmalara olanak buldu. Türk Dil Kurumu’nda çalıştı, Ulus’ta yazdı, Türk Dili dergisinin sorumluluğunu kurumdaki başkanlık göreviyle birlikte yürüttü. Verimli çabasıyla birçok karanlık alanın araç ve gereçlerini değerlendirerek edebiyat tarihimizin aydınlığa çıkmasında önemli rol oynadı.

Başlıca eserleri: Acılar (roman, 1928), Edebiyat Tarihi Dersleri (I. Tanzimata Kadar, 19232; II. Tanzimat Edebiyatı, 1934; Servetifünün edebiyatı, 1937), Maarifimiz ve Milli Terbiyemiz (inceleme, 1940), Eserler ve Şahsiyetler (1940), Divan Edebiyatı (1941), Türk Edebiyatında Şehrengizler ve Şehrengizlerde İstanbul (1958), Arap, Fars ve Türk Edebiyatlarında Leylâ ve Mecnun Hikâyesi (1959),Tarih Boyunca Türk Dili (1961), Ümmet Çağı Türk Edebiyatı (1962), Türk edebiyatında Manzum Atasözleri ve Deyimler (1962), Hüseyin Rahmi Gürpınar (1964), Ali Şir Nevaî (4 cilt, 1965-1968), Şemsettin Sami( 1969), Türk Edebiyatı Tarihi (Giriş, 1. cilt, 1974).


Leave A Reply