Ahizade Hüseyin Efendi Kimdir?

0
Advertisement

Ahizade Hüseyin Efendi kimdir ve ne yapmıştır? Osmanlı şeyhülislamı Ahizade Hüseyin Efendi hayatı, biyografisi, öldürülmesi hakkında bilgi.

Ahizade Hüseyin Efendi

Ahizade Hüseyin Efendi; (d. Eylül 1572, İstanbul – ö. 7 Ocak 1634, İstanbul), Osmanlı tarihinde öldürülen ilk şeyhülislamdır.

Anadolu kazaskerlerinden Ahizade Mehmed bin Nurullah Efendi’nin oğluydu. İlk eğitimini babasından aldı. Hoca Sadeddin Efendi’nin yanında yetişti. Genç yaşta müderris yardımcısı olarak Papazoğlu Medresesi’ne atandı (1589). Daha sonra sırasıyla Osman Paşa, Yeni Ali Paşa ve Şehzade medreselerinde ders verdi. Süleymaniye Darülhadisi’nde de üç yıl (1602-05) ders verdikten sonra, üç kez (1605,1608 ve 1614) İstanbul kadılığına, iki kez (1611, 1616) Anadolu kazaskerliğine, üç kez de (1622, 1625 ve 1631) Rumeli kazaskerliğine atandı. Bu görevlerde kısa sürelerle kaldı ve son Rumeli kazaskerliği dışında her seferinde görevden alındı. 10 Şubat 1632’de Zekeriyazade Yahya Efendi’nin yerine şeyhülislamlığa getirildi.

1633’te av gezisi için Bursa’ya giden IV. Murad, halkın şikâyeti üzerine İznik kadısını hiçbir soruşturma yapmaksızın astırınca, Hüseyin Efendi, Valide Kösem Sultan‘a bir mektup yazarak kadıların suçları kesinleşmeden cezalandırılmamalarını istedi. Bu mektubu padişahı tahttan indirmeye yönelik bir tavır biçiminde yorumlandı. Durumun kendisine bildirilmesi üzerine İstanbul’a dönen IV. Murad, Hüseyin Efendi’yi görevinden alarak öldürttü.

Hüseyin Efendi, Hüdayî mahlasıyla şiirler de yazmıştır.

Advertisement

Leave A Reply