Ahlak İle İlgili Güzel Sözler, Resimli ve Yazılı Olarak Ünlü Kişilerden…

0
Advertisement

Ahlak ile ilgili olarak söylenmiş en güzel sözler. Ünlü kişi ve şahsiyetlerden ahlak konulu sözlerden derlediğimiz sayfamız. Resimli ahlak sözleri.

Ahlak İle İlgili Güzel Sözler

 • *** Ahlaken yanlış olan hiçbir şey, politik olarak da doğru değildir.
  Daniel O’connell
 • *** Ahlak kelimenin en geniş anlamıyla, canı olan her şeye karşı duyulan sorumluluk demektir.
  Albert Schweitzer
 • *** Ahlaki cesaret, insanoğlunun en değerli ama en az bulunan erdemidir.
  George Patton
Ahlak İle İlgili Güzel Sözler
*** Ahlaklılığın en büyük düşmanı, duygusuzlaşmaktır.
Albert Schweitzer
 • *** Ahlaklılık kişisel ve oldukça da maliyetli bir lükstür.
  Henry Adams
 • *** Ahlaksız insan, başaramayacağı işi üstlenen insandır.
  Napoieon Bonaparte
 • *** Ahlaksız, karanlıkların dostudur.
  Jean Jacques Rousseau
 • *** “Doğru olan, haklı olandır.”
  Alexander Pope
 • ***Ahlakın olmadığı yerde, kanun işe yaramaz.
  Napoleon Bonaparte
 • ***Ahlakın temeli özgürlüktür.
  Conrad Meyer
 • ***Ahlak kanunlarını çiğnemeye hiç gelmez, hemen öç alırlar.
  Tolstoy
Ahlak İle İlgili Güzel Sözler
*** “Yalan ölümlü, doğru ölümsüzdür.”
Mary Baker Eddy
 • *** “İnsana sadakat yakışır görse de ikrah, Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah.”
  Ziya Paşa
 • *** “Doğruluk, sonsuzluğun güneşidir. Nasıl olsa doğar.”
  Wendell Philips
 • *** “Hayatta muvaffak olmanın esaslı vasıtası, karakter ve ahlak sağlamlığıdır.”
  İsmet İNÖNÜ
 • *** “Bizden sonraki nesillere faydalı olacak şekilde yaşamadıkça ve onlara biraz daha görüş, düşünüş, biraz daha fazla cesaret ve özellikle ahlak sağlamlığı aşılamadıkça hayattan çekilmeyelim”
  P.Peacut
 • *** Cumhuriyet, ahlaki erdeme dayalı bir idaredir.
  Mustafa Kemal Atatürk
 • ***Ahlaki cesaret, insanoğlunun en değerli ama en az bulunan erdemidir.
  George Patton
 • ***Ahlaklılığın en büyük düşmanı, duygusuzlaşmaktır.
  Albert Schweitzer
 • ***Ahlaklılık kişisel ve oldukça da maliyetli bir lükstür.
  Henry Adams
 • ***Ahlaksız insan, başaramayacağı işi üstlenen insandır.
  Napoleon Bonaparte
 • ***Ahlaksız, karanlıkların dostudur.
  Jean Jacgues Rousseau

Ahlak İle İlgili Güzel Sözler

 • *** Çocuklarınıza paradan çok ahlak verin.
 • *** Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekanın zayıflaması kadar tehlikelidir.
 • *** Ahlak duygumuz, ihtiraslarımızı kontrol eder.
  Bernard Shaw

Ahlak İle İlgili Güzel Sözler

*** Ahlak, esasen toplumu çöküntüden kurtaracak ve toplumun muhafazasını sağlayacak bir araçtır.
 • *** Ahlak düzeni sağlam olmayan bir toplum, ruhunda arta kalmış vahşet hissinin de etkisiyle, soyguncularına hayranlık duyar.
  Andre Maurois
 • *** Ahlak konusunda inandığım ilke şudur; bir şeyi yaptıktan sonra kendini iyi hissediyorsan o ahlakidir; eğer kendini kötü hissediyorsan o gayri ahlakidir.
  Ernest Hemingway
 • ***Ahlak toplumun temelidir.
  François Chateaubriand
 • ***Bir milletin ahlakı dişleri gibidir. Çürüdüğü nispette acısını hisseder.
  Bernard Shaw
 • ***Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.
  Mustafa Kemal Atatürk
 • ***Bir insan için ahlak terbiyesi, ekmek ve elbiseden daha lüzumludur.

Ahlak İle İlgili Güzel Sözler

 • *** Ahlak ilmin, eğitimin, iş hayatının, ticaretin, bütün insan ilişkilerinin mayasıdır. Onsuz olmaz. Uzun dönemde mutlaka geri döner.
  Albert Einstein
 • *** Ahlaka dair ne biliyorsam bunu futbola borçluyum; çünkü top hiçbir zaman beklediğim köşeden gelmedi.
  Albert Camus
 • *** Ahlaka uygun yada ahlaka aykırı kitap diye bir şey yoktur. Kitaplar ya iyi yazılmıştır, yada kötü. O kadar.
  Oscar Wilde
Ahlak İle İlgili Güzel Sözler
*** Ahlaken özgür olan, devletçe de özgür olur.
 • *** Ahlakın olmadığı yerde, kanun işe yaramaz.
  Napoleon Bonaparte
 • *** Ahlakın temeli özgürlüktür.
 • *** Ahlakın yegane garantisi, evrensel merhamettir.
  Arthur Schopenhauer
 • *** Aklımda merak, şüphe ve saygı uyandıran iki şey vardır; üzerimde parlayan gök ve içimdeki ahlak yasası.
  Immanuel Kant
 • *** Bir milletin ahlakı dişleri gibidir. Çürüdüğü nispette acısını hisseder.
  Bernard Shaw
 • *** Ancak, özgür birey ve toplumlar ahlaklı olabilir.
  Farabi

Ahlak İle İlgili Güzel Sözler

*** Bilim ahlaksız bir adamın elinde kötülük yapmak için güçlü bir silahtır.
 • *** 21. yüzyılda ahlaklı olmanın temel kuralı paralı olmaktır. Parası olmayan ve tüketim toplumu içinde yaşayan insanın ahlakını kaybetme olasılığı samanlığa düşen iğnenin kaybolma olasılığı ile aynıdır.
  Cemal SAĞLAM
 • *** Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.
  Mustafa Kemal Atatürk
 • *** Bir insan için ahlak terbiyesi, ekmek ve elbiseden daha lüzumludur.
 • *** Bir insanı ahlaken eğitmeden, sadece zihnen eğitmek; topluma bir bela kazandırmaktır.
  Theodore Roosevelt
 • *** Bir toplumun mutluluğu o toplumun zenginliğine değil, ahlak ve ruh sağlığına bağlıdır.
  Dale Carnegie
 • ***Ahlaken yanlış olan hiçbir şey, politik olarak da doğru değildir.
  Daniel O’connell

Ahlak İle İlgili Güzel Sözler

Advertisement
*** Hayat ve ahlak hakkında bildiğim her şeyi futboldan öğrendim.
 • *** En güçlü beyinler, en yüce erdemlere olduğu kadar en korkunç ahlaksızlıklara da muktedirdir.
  Rene Descartes
 • *** Geleceğin insanı, geleneksel ahlakın buyruklarında kendini kurtaran kişidir.
  Friedrich Nietzsche
 • *** Gençlikteki tutkular, ihtiyarlıkta ahlaksızlık sayılır.
 • *** Günleri değil, anları hatırlarız. Günlük kınalar ahlakı takviye eder.
  Johann Goethe
 • *** Günümüzde insanın evindeyken kendini evinde hissetmemesi, bir ahlak sorunudur.
  Theodor Adorno
 • ***Ahlaka uygun yada ahlaka aykırı kitap diye bir şey yoktur. Kitaplar ya iyi yazılmıştır, yada kötü. O kadar.
  Oscar Wilde
 • ***Ahlaken özgür olan, devletçe de özgür olur.

Ahlak İle İlgili Güzel Sözler

 • *** Herkes ahlaklı olmayınca, hiç kimse tümüyle ahlaklı olamaz.
  Herbert Spencer
 • *** Hiçbir şey bilmeyen cahildir ama bilip de susan ahlaksızdır.
  Bertolt Brecht
 • *** İnsan ruhu ölmedi. Gizlenerek yaşamaya devam ediyor. İnsan ahlakının kökü olması gereken merhametin gerçek genişliğine ve derinliğine ancak kendini insan türüyle sınırlamayıp bütün yaşayan canlıları kucaklaması sayesinde ulaşabileceğine inanıyorum.
  Albert Schweitzer
 • *** İnsanı sık sık affetmek onu ahlaksız yapar.
 • *** İyi ahlak ölümsüzdür.
 • *** Merhamet ahlakın temelidir.
 • *** Onur hükümdarlar için bir ahlak vergisi gibidir.
  Napoleon Bonaparte

Ahlak İle İlgili Güzel Sözler

*** Servetin toplandığı yerde insanlar ahlakını yitirir.
Alexander Pope
 • ***Ahlaka aykırı unsurlar, hislerimizi rahatsız etmeyecek şekilde dile getirildikleri zaman bunları gülünç buluruz.
  Goethe
 • ***Ahlaka dair ne biliyorsam bunu futbola borçluyum; çünkü top hiçbir zaman beklediğim köşeden gelmedi.
  Albert Camus
 • *** Pek çok din vardır ama ahlak tektir.
 • *** Savaşta ahlak olmaz.
  Napoleon Bonaparte
 • *** Son kez söylüyorum; unutmayın ki, imparatorluklar diktikleri çarmıhlarda ancak, adaleti sağlayabilirler. Ahlak ve erdem çöktüğünde devleti yönetemezsiniz.
  Marcus Cicero

 Ahlak İle İlgili Sözler

 • *** Şiddet ahlak dışıdır. Çünkü sevgi yerine nefret üzerinde yol alır; toplumu yıkar ve kardeşliği olanaksızlaştırır.
  Martin Luther King
 • *** Şiddet, ahlak seviyesi düşük erkeklere her zaman çekici gelmiştir.
  Albert Einstein
 • *** Tüm çabalar ahlaksızlığın, kötülüğün ticaretini ortadan kaldırmaya değil sanki onu teşvik etmeye, korumaya harcanıyor.
  Tolstoy
 • *** Önce ekmek, sonra ahlak.

 Ahlak İle İlgili Sözler

***Ahlakça bozuk âlim, insanlığın başında düşünülebilecek felâketlerin en korkuncudur.
Süfyan-ı Şefe

***Adalet bütün ahlaki görevlerin toplamıdır.
William Godwin

 Ahlak İle İlgili Sözler

Advertisement
 • ***Çocukların geleceği aldıkları eğitime bağlıdır. Çocukların nasihattan çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır. Çocuklarınıza paradan çok ahlak verin.
  Victor Hugo
 • ***Ahlak, esasen toplumu çöküntüden kurtaracak ve toplumun muhafazasını sağlayacak bir araçtır.
  Friedrich Nietzsche

 Ahlak İle İlgili Sözler

 • ***En iyi ahlak kitabımız ve en fazla başvurmamız gereken kitap vicdandır.
  Pascal
 • ***Ahlak bireyin içindeki sürü içgüdüsüdür.
  Friedrich Nietzsche
 • ***Ahlak kelimenin en geniş anlamıyla, canı olan her şeye karşı duyulan sorumluluk demektir.
  Albert Schweitzer

 Ahlak İle İlgili Sözler

***Dinin ahlaklı olmak konusundaki etkisi, uygulamada oldukça azdır.
Arthur Schopenhauer
 • ***Ahlak düşünce gücünü arttırır, insanlar arasında barışı sağlar. Uygarlık ise bilim ve sanattan daha fazla yüceltir.
  Alexis Carrel
 • ***Bütün mahlûkat kendi menfâati için yaşar. Vermek ise, Allah ahlakıyla ahlâklı olana aittir!
  Ahmed Hulusi

 Ahlak İle İlgili Sözler

 • ***Gittiğin, gezdiğin her yerden bir şeyler öğren. Bu öğrendiklerinden ayrıca faydalan. Gördüklerinden, ahlakında ve ruhunda bulunan hastalıklara ilaç yap.
  Şehabettin Ahmed
 • ***Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekanın zayıflaması kadar tehlikelidir.
  Alexis Carrel
 • ***Ahlak ve üçkağıtçılık terazinin iki kefesinde yer alır; biri çıkarsa, öteki iner.
  Platon


Leave A Reply