Ahmet İzzet Paşa Kimdir? Osmanlı Sadrazamı ve Asker Ahmet İzzet Paşa Hayatı

0
Advertisement

Ahmet İzzet Paşa Kimdir? Başarılı asker ve Osmanlı sadrazamı Ahmet İzzet Paşa hayatı, biyografisi, dönemi önemli olaylar hakkında bilgi.

Ahmet İzzet Paşa

Ahmet İzzet Paşa

Ahmet İzzet Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (Görice/Manastır 1864 – İstanbul 1937). İstanbul’da Askeri Rüştiye (1875), Askeri İdadi (1878) ve birincilikle Harbiye’yi bitirip (1884) süvari teğmeni oldu, Erkân-ı Harb Okulu’ndan sonra da kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı (1887), Harbiye ve Erkân-ı Harbiye’de coğrafya okuttu, daha sonra Goltz Paşa’nın yardımcılığına getirildi. Kolağası olduktan sonra (1889) Hamburg ve Berlin’de piyade ve süvari uzmanlığı kazandı.

Dönüşte Erkân-ı Harbiye İkinci Şubesi’ne atandı (1894) ve binbaşı oldu. Halep Redif Fırkası (1895) Bulgar çetelerinin sindirilmesi, Yunan Savaşı’nda Tesalya Harekât-ı Harbiye Şubesi, Şan Redif Fırkası (1897), Cebel-i Dürüz Seyyar Kumandanlığı (1902), Hicaz Hattı Ameliye Kumandanlığı (1903), Yemen İsyanı’nda Erkân-ı Harbiye-i Umumiye (Genel Kurmay) Başkanlığına getirildi, sonra da Ayan üyeliğine seçildi (1911), Balkan/Çatalca Savaşları’nı yönetti; 1913’te başkumandan atandı, sonra da Harbiye Nazırlığı’na getirildi. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmemesi için çok çaba harcadı. Önleyemediği savaşta Doğu Anadolu’da İkinci Ordu ve Kafkas Cephesi Genel Komutanlığı’nı üstlendi (1916).

Brest-Litovsk ve Bükreş konferanslarına askeri delege olarak katıldı. Savaştan sonra İttihat ve Terakki Kabinesi yerine hükümeti kurmakla görevlendirildi (14 Ekim 1918), fakat sadrazamlığı 25 gün sürdü. Sonraki hükümetlerde değişik bakanlıklar üstlendi. Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara Hükümeti ile iyi ilişkiler kurdu, Ankara’ya gidip Mustafa Kemal Paşa ile görüştü. Ankara’nın onayıyla Harbiye Nazırı oldu ve TBMM Hükümeti’ ni destekledi. Cumhuriyet döneminde resmi görev üstlenmedi, bir ara Elektrik Şirketi İdare Meclisi üyeliği yaptı.


Leave A Reply