Alaçam Dağı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Alaçam Dağı nerededir? Alaçam dağının özellikleri, yüksekliği, coğrafi konumu, bitki örtüsü ve ekonomik önemi hakkında bilgi.

Alaçam Dağı; Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu Bölümü’nde dağdır. Yüksekliği 1.615 m. Balıkesir’in Dursunbey İlçesi’nin 20 km güneyinde yer alır. Zengin ormanlarla kaplıdır. Kuzeyden İbrikören ve Sincan, güneyden Simav, güneybatıdan Ulus, güneydoğudan Akdağ, doğudan Eğrigöz dağlarıyla çevrilidir. Yer aldığı dağ kütlesi, 40 km uzunluğunda ve 30 km genişliğinde kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanır. Üzerinde değişik yüksekliklerde, geniş düzlükler bulunur. Bu düzlükler yer yer dikleşen basamaklar biçiminde, 1.100-1.200 m’deki alçak düzlüklere iner. Eteklerinde vadi tabanının 40-100 m yükseğinde eğimli düzlükler görülür. Ayrıca, yüzlerce metre derinliği olan, dar vadilerle yanlı dağın, vadi tabanlarında, eğim nedeniyle çok sayıda hızlı akışlı dere ve çay vardır.

Yerkabuğunun başkalaşmasıyla oluşan bu derin yarılma ve parçalanmalar, bölge halkının dağın doğal zenginliklerinden yararlanmasını engellemiş, böylece Alaçam Dağı’nın zengin ormanları günümüze kadar korunmuştur. Dağın kaya yapısını billursu şist oluşturur. Ayrıca volkan kökenli kaya damarları da bulunmaktadır. Volkanlı kaya kütleleri dağın kuzey bölümlerinde yeryüzeyine çıkmıştır. Alaçam Dağı 500-600 m yükseklikteki ekim alanları dışında, çınar, söğüt, kızağaç, kayın, meşe, gürgen ve karaağaç, kümeleriyle kaplıdır. 1.100 m yükseklikte kızılçam ağaçları da görülür. Sonraki yüksekliklerde karaçam ormanları, bütün ağaçların % 80’ini oluşturan bir yaygınlıktadır. Ekonomik açıdan çok değerli olan karaçam ağaçlarının ortalama yaşı 100-150 yıldır. Alaçam Dağı’nın zengin ormanları 1938’den sonra işletmeye açıldı, işletme merkezi olan Dursunbey kasabasıyla orman alanları arasında bir dekovil hattı kuruldu.


Leave A Reply