Alaşehir Kongresinde Alınan Kararlar Nelerdir?

0
Advertisement

Kurtuluş savaşı döneminde yapılan önemli kongrelerden biri olan Alaşehir kongresi önemi ve kongrede alınan kararlar hakkında bilgi

Alaşehir Kongresi

Alaşehir Kongresinde Alınan Kararlar Nelerdir?

Alaşehir Kongresi, 16 – 25 Ağustos 1919’da Alaşehir’de toplanan kongredir.

İzmir’in işgali ve Yunan yayılmacılığının Batı Anadolu’da uyandırdığı tepkiler sonucu kurulan Redd-i İlhak ve Redd-i İşgal gibi dernekleri tek bir örgüt altında toplamak ve Sivas Kongresi’ne katılma kararı almak için toplandı. Batı Anadolu’nun en geniş kapsamlı kongresiydi. Kongre, Balıkesir Delegesi Hacim Muhittin (Çarıklı) başkanlığında yapıldı. Kongrede, Sivas Genel Kongresi’ne katılma ve izlenecek yöntemi saptama kararı alındı. Redd-i İlhak ve Redd-i İşgal örgütleri Hareket-i Milliye-Redd-i İlhak ismi altında birleştirildi.

Kongrede Yunan işgali ve saldırıları hakkında işgalci devletler temsilcilerine kınama telgrafları çekilmesi kararlaştırıldı.Hareketin hiçbir biçimde durdurulmaması ve ulusal güçlerin oluşturulması gibi kararlar alındı.

Maddeler Halinde

Alınan Kararlar:

a) Yunanlılara karşı sonuna kadar savunma yapılacaktır.
b) Bu amaçla silahlanma ve askere alınma eylemi yapılacaktır.
c) Balıkesir Kongresi ve Erzurum Kongresi’nin kararları aynen uygulanacaktır.
d) Gerekirse İtilaf Devletleri’nden yardım istenecektir.

Advertisement

Kongrenin Nitelikleri:

a) Bölgesel bir kongredir.
b) Sivas Kongresi pek önemsenmemiştir.
c) Amasya Genelgesi‟ne uyulması onaylanmıştır.
d) Yunanlılara karşı asker oluşturulması sağlanmıştır.


Leave A Reply