Alcide d’Orbigny Kimdir?

0
Advertisement

Alcide d’Orbigny kimdir ve ne yapmıştır? Alcide d’Orbigny hayatı, biyografisi, bilime katkıları ve eserleri hakkında bilgi.

Alcide d’Orbigny

Alcide d’Orbigny; (d. 6 Eylül 1802, Coueron – ö. 30 Haziran 1857, Saint-Denis yakınları, Fransa), paleontolojinin temel dallarından mikropaleontolojinin kurucusu olan Fransız zooloji bilgini. Orbigny 1826’dan başlayarak sekiz yıl süren Güney Amerika, gezisinde bu kıtanın insanlarını, canlı ve cansız doğasını inceledi.

Yaptığı araştırmaları Voyage dans l’Amérique méridionale (1834-47, 10 cilt; Güney Amerika Yolculuğu) adlı yapıtında topladı ve 1842’de Güney Amerika’nın ilk kapsamlı haritasının çıkarılmasına yardımcı oldu. Paraná Havzasında fosil içeren katmanların gözlemine dayanan çalışması stratigrafik paleontolojiye büyük katkı sağladı. Farklı tortul kayaç katmanlarının birbirini izleyen jeolojik dönemlerde suda çökelerek oluştuğunu ve bu katmanların, içerdikleri fosillerin tarihlendirilmesiyle ayırt edilebileceğini gösterdi. Bu yaklaşımı sayesinde ilk kez jeolojik oluşumları çökelme katlarına göre bölümlere ayırdı. Orbigny her katın farklı canlılardan oluşmuş bağımsız bir fauna tarafından temsil edildiğine ve bu faunayı oluşturan canlıların, Tanrı tarafından gerçekleştirilen farklı yaratma girişimlerinin sonucu olduğuna inanıyordu. Bu görüşü aynı tarihlerde Güney Amerika’da geniş bir araştırma gezisine çıkmış olan ve aynı olguların birçoğuyla karşılaşan Charles Darwin’in geliştirdiği evrim kuramıyla taban tabana zıttı.

Orbigny tortul kayaç katlarını tarihlendirme amacıyla küçük deniz hayvanlarının fosillerini, çiçektozlarını, tohumları ve sporları inceledi. Mikropaleontolojinin temellerini atan bu çalışmalar giderek önem kazanmış ve bu bilim dalı günümüz petrol araştırmalarında büyük bir uygulama alanı bulmuştur. Orbigny 1850’den başlayarak Avrupa’nın kuzeybatısındaki jeolojik oluşumlarda Jura Dönemi (190 milyon-136 milyon yıl önce) fosilleri tarafından temsil edilen katların belirlenmesine girişti.

Paléontologie française (1840-54, 14 cilt; Fransa Paleontolojisi) adlı tamamlanmamış yapıtı bilim dünyasında saygın bir yere sahiptir.

Advertisement

Leave A Reply