Alet Nedir?

0

Alet nedir? Aletlerin insanlık için önemi ve kısa tarihi.

aletAlet, bir işte ya da bir sanat dalında, teknik ve bilimsel ölçmeler, deneyler v.b. işlemlerde kullanılan yardımcı nesneler (araç). Alet sözcüğü, tıpta bazı vücut organlarını; teknolojide bazı makineli araçlarla ölçme araçlarını; müzikte çalgıları tanımlamak için de kullanılır.

Advertisement

Alet kullanımı insan türünün evriminde çok önemli bir aşamadır. İnsan türünün yarattığı uygarlığın temelinde alet kullanımı yatar. İlk aletler tarihöncesi dönemlerde tehlikelerden korunmak ve avcılık için kullanılan ağaç ve taş araçlardır. Taş mızrak uçları, kemik sopalar ve iğneler ilk etkili aletlerdi. Daha sonra alet yapan aletler, örneğin mızrak ya da balta ucu yapan aletler yapıldı, alet kullanımı insan yaşamının ayrılmaz bir parçası oldu. Alet yapan ve kullanan insan (homo faber) böylece doğayla savaşarak çevresini kendisine göre biçimleyip alet kullanarak kazandığı bilgi ve deneylerle düşüncesinden yararlanan insan (homo sapiens) aşamasına ulaştı.


Leave A Reply