Alfred de Musset Kimdir? Fransız Şairin Hayatı, Eserleri, Şiirleri

0
Advertisement

Alfred de Musset kimdir ve ne yapmıştır? Ünlü Fransız şair Alfred de Musset’in hayatı, biyografisi, eserleri, şiirleri, edebi kariyeri hakkında bilgi.

Alfred de Musset

Kaynak: commons.wikimedia.org

Alfred de Musset

Alfred de Musset (1810- 1857) ünlü bir Fransız şairidir. Genç yaşlarda avukat, doktor, ressam, ya da müzisyen olmak istiyordu. Fakat edebiyata karşı olan yakın ilgisinden ötürü yazı hayatına atıldı. 1830’da «İspanya ve İtalya Hikâyeleri» adlı eseriyle birden parladı. Bir müddet tiyatro eserleri de yazdıysa da büyük bir başarı elde edemedi. 1833’te yirmi üç yaşındayken devrin ünlü kadın yazarı George Sand‘la birlikte İtalya seyahatine çıktı. Aralarındaki arkadaşlık Venedik’te âni olarak sona erdi, bunun sonucunda Musset ümitsizlik içinde Paris’e tek başına döndü.

1835-36 yılları Musset’nin en parlak yılları oldu, en güzel şiirlerini bu devrede yazdı. Başlıcaları «Mayıs Gecesi», «Aralık Gecesi», «Lamartine’e Mektup», «Ağustos Gecesi» olan eserlerinden sonra «Bu Yüzyıl Çocuğunun İtirafları» adlı büyük romanı yayınlandı (1836). Durmadan yazıyor, şiir, tiyatro eserleri kaleme alıyordu. Bu devrede yazdığı tiyatro eserleri şunlardır: «Fantasio» ( 1833), «Marianne’ın Kaprisleri» (1833), «Aşkla Şaka Edilmez» (1834), «Barberine» (1835).

1837-1847 yılları arasında komediler, şiirler, manzum masallar, şarkılar, öğretici hikâyeler yazan Musset’nin son şaheseri «Hâtıra» adındaki piyestir. Hayatının sonlarına doğru çok yorulmuş, hastalanmıştı. 47 yaşında Paris’te öldü.

Alfred de Musset

Kaynak: commons.wikimedia.org

Kaynak 2

Alfred de Musset’in Hayatı

Alfred de Musset, Fransız şair ve yazarıdır (Paris 1810 –  Paris 1857).

Büyükbabasından başlayan bir merak ve ilgi yardımıyla edebiyat dünyasında destek gördü. Babası Musset Pathay adıyla yazar olarak tanındığı için (Victor Donatien de, 1761-1832) ayrıca ruhsal bir rahatlık duydu (Kardeşi Paul de Musset de, 1804-1880, aynı yolda yürüyecektir). Lise öğreniminden sonra 20 yaşlarındayken ilk şiir kitabını sundu: Contes d’ Espagne et d’İtalie (İspanya ve İtalya Öyküleri) 1830. Aynı yıl ilk oyunu La Nuit Venitienne (Venedik Gecesi), seyirci yuhalarının tepkisiyle karşılandı (1 Aralık 1830). Bundan sonraki sahne eserlerini yalnızca okunmak için yazdığım özellikle belirtirse de şiirine ve anısına duyulan saygı yüzünden bu eserler Comedie Française’ in sürekli repertuvarındadır. Aşık olduğu George Sand (1804-1876) ile hızlı bir yaşama daldı, İtalya’ya geziye çıktı (1833), bu sevgi tutkudan çok dostluk duygusuna dönüştüyse de 1835’den sonra düşmanlığa döküldü.

Advertisement

Eserleri

Aynı yılların tiyatro ürünleri: On ne Badine Pas avec l’Amour (Aşkla Oynanmaz) (1834, Andrea del Sarto (1834, dergide), Mariannelin Kalbi (Les Caprices de Marianne) (1834), Lorenzaccio, Fantasio (1835).

Ertesi yıl, yaşanmış bir aşk ilişkisinin çözümünü romanlaştırdı: Bir Zamane Çocuğunun itirafları (La Confession d’un enfant di siecle) 1836.

Ve toplu bir şiir verimi: La Nuit de Mai (Mayıs Gecesi) 1835, La Nut Decembre (Aralık Gecesi) 1835, La Nuit d’Août (Ağustos Gecesi) 1836, Lettre â Lamartine (L.’e Mektup) 1836, La Nuit d’Octobre (Ekim Gecesi) 1837. Yayımlanan oyunları Şamdancı (Le Chadelier) 1835,Barberine (1835),Il Ne Faut Jurer de Dien (Büyük Söylememeli) 1836, Heves (Un Caprice) 1837,

Romantizmi ince iğnelemelerle eleştiren dergi yazıları: Lettres de Dupuis at Cotonet (D. ve C.nin Mektupları) 1836-1837.

Öyküler yazdı (Pierre et Camille, 1844; le Secret de Javokte: J. Gizi 1844; Croissilles, 1839), birkaç komedi (Lousion, 1849; Ummadık Taş Baş Yarar:On ne saurait Penser a Tout, 1849; Carmosine, 1850; Bettine, 1851; Bir Kapı Ya Açık Durmalı Ya Kapalı: İl Faut qu’une Porte soit Ouverte ou Fermee, 1845 vb. Koşukla öyküler (Silvia, 1840, soneler, şarkılar vb yazdı.

Advertisement


Leave A Reply