Ali Sami Boyar kimdir? Türkiye’de Pul ve Paralara Resim Çizen İlk Ressam

0
Advertisement

Ali Sami Boyar kimdir? Ali Sami Boyar’ın Hayatı. Türkiye’de ki ilk pul ve paraların üzerindeki resimleri, eserleri Ali Sami Boyar hakkında bilgi.

Ali Sami Boyar

Ali Sami Boyar Kimdir?

Türk resim sanatının en başta gelen simalarındandır. Kafkasya’nın Ahıska kasabasından İstanbul’a göç etmiş Hacı Hayrullah adında bir tüccarın torunudur. 15 şubat 1880’de İğrikapı’da dünyaya geldi. Daha çok küçük yaşta resme karşı büyük heves duydu. Kağıtları defter halinde annesine diktirir üzerine her gördüğü şeyin resmini çizerdi. İlkokuldayken öğretmeni kopya ederek yaptığı bir resmi onun yaptığına inanamamıştı. İlk resimlerini ise abisi satın alırdı.

Ali Sami Boyar Resimleri

Arkeoloji Müzesi Bahçesi Tablosu

Ali Sami 1892’de Deniz Harp Okulu’na girdi. 1888’de teğmen rütbesiyle okulu bitirdi. 1902’de Mekteb-i Sanayi-i Şahane’ye (Güzel Sanatlar Akademisi) kaydoldu. Akademiyi 1908’de bitirdi. İki yıl sonra resim öğrenimi için Paris’e gönderildi. O yıllarda “Impressionisme” eskimiş Cézanne ve Van Gogh hattâ Gauguin çoktan ölmüşler “fauve” denilen resmin bile modası geçmiş, kübizm olanca gücüyle ressamları sarmıştı. Ali Sami Boyar bunlarla hiç ilgilenmeksizin okulda öğretilen ve “akademik” resim denilen belli kurallara bağlı eski görüşle yetişti.

Ali Sami Boyar Resimleri

Yerebatan Sarayı tablosu

1914’te ülkesine döndükten sonra yüzbaşılıktan emekliye ayrıldı. Denizcilik Müzesi Müdürlüğüne getirildi. 1922 yılında Halide Edip Adıvar’ın kız kardeşi Belkıs Hanım’la evlenen Ali Sami Boyar 1925 yılında açılan yarışmada birinci olarak cumhuriyetin ilk pullarının ve ilk paralarının üzerinde ki resimlerin sahibi oldu. 1921-1922 yıllarında Güzel Sanatlar Akademisi müdürlüğünde 1922-1923 yıllarında da iki defa Evkaf Müzesi (şimdiki İslam Eserleri Müzesi) müdürlüğünde bulundu. Londra’da 1926’da sergi de açtı. Son defa 1944’te Ayasofya Müzesi müdürlüğünden ikinci defa emekliye ayrıldı. O zamandan 1967 yılında ölene kadar serbest çalışmıştır.

Ali Sami Boyar Tabloları

Ayasofya

Ali Sami Boyar’ın İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nden başka birçok yabancı müzelere de eserleri girmiştir. Bu resimler kendi görüşüne uygun olarak doğaya tamamen bağlıdır. Gerek renk gerekse çizgi bakımından doğada gördüğünün yeterli olduğu kadar aslına yakın şekilde canlandırdı.

Advertisement

Ali Sami Boyar Tabloları

KISACA ALİ SAMİ BOYAR (1880 – 1967)

Türk resim sanatının başlıca simalarındandır. İstanbul’da dünyaya geldi. Küçük yaşta resme meraklı olduğunu belli etti. 1892’de Deniz Harp Okulu’na girdi. Teğmen olarak orduya katıldıktan sonra, 1902’de Mekteb-i Sanayi-i Şahan (Güzel Sanatlar Akademisi) ne kaydoldu. İki yıl Paris’te kaldı. Memlekete dönüşte çeşitli memuriyetlerde bulundu. 1944’te Ayasofya Müzesi Müdürlüğünden emekliye ayrıldı. İstanbul’da öldü.

Ali Sami Boyar Tabloları

Yabancı müzelere de eserleri giren Boyar, tamamen tabiata bağlı kalmıştır. Gerek renk gerek çizgi bakımından tabiatta gördüğünü aslına yakın canlandırmıştır.


Leave A Reply