Allotropi Nedir?

0
Advertisement

Allotropi ne demek? Allotropi ile ilgili kısa ve temel bilgiler

allotropi

Allotropi, bir kimyasal elementin kimyasal bakımdan aynı, fakat fiziksel özellikleri bakımından farklı biçimler göstermesi olayı. Bu farklı biçimlerin her birine de elementin allotropları adı verilir (beyaz ve kırmızı fosfor, grafit ve elmas gibi).

Allotropların yoğunluk, sertlik, renk gibi fiziksel özellikleri birbirinden farklıdır. Bir elementin allotropları arasındaki temel fark, kristal yapılarının farklı olmasıdır. Aynı elementin her bir allotropu-nun kararlı olduğu bir sıcaklık ve basınç aralığı vardır. Bu iki koşulun değiştirilmesiyle allotroplar arasındaki denge yalnız sıcaklığa bağlıdır. Örneğin, kalayın üç tane allotropu vardır. Alfa-kalay ya da gri kalay (d: 5,75) elmas yapısındadır,ametalik özellik gösterir ve 13.2°C’nin altında kararlıdır. Bu sıcaklığın üzerinde beta-kalay ya da beyaz kalaya (d: 7,31) dönüşür ve bu allotrop metalik özellik gösterir. Alfa-kalay da 161°C’de başka bir metalik allotrop olan gamma-kalaya dönüşür. Allotroplann tersinir olarak birbirlerine dönüştükleri sıcaklıklara geçiş sıcaklığı adı verilir. Yoğunluklar-daki değişmeler, kristal yapısının değişmesinden kaynaklanır.


Leave A Reply