Altın Şartı Nedir? Ne Anlama Gelir? Uygulaması Nasıl Olmaktadır?

0
Advertisement

Altın şartı nedir altın şartı ne anlama gelmektedir. Altın şartı kısa açıklaması ve genel ansiklopedik bilgilerin yer aldığı sayfamız.

külçe altın

Kaynak : pixabay.com

Altın Şartı Ne Demek?

Altın Şartı, sözleşmeye konan, bir borcun altınla ya da altın değeri üzerinden ödeneceğine ilişkin koşul. Sözleşmeye böyle bir koşulun konması, para değerinin düşmesine karşı alacaklının çıkarlarını koruma amacına yöneliktir. Bu gibi koşullara, özellikle para değerinin dalgalanmalar gösterdiği ülkelerde yapılan uzun vadeli para borçlarına ilişkin (örn. kira, hasılat kirası, yaşam sigortası, uluslararası borçlanma sözleşmeleri gibi) sözleşmelerde rastlanır. ABD’de altın şartı 1933’te hükümsüz sayılarak bundan sonra böyle bir şartın kabulü yasaklanmıştır. Almanya’da sözleşmelere altın şartı koymak kural olarak yasaktır. Ama kambiyo makamının böyle bir şeyi kabul etmesi olanağı bir istisna olarak öngörülmüştür.

Türkiye’de, Türk Parasını Koruma Kanunu ve buna dayanılarak çıkarılmış olan kararnameler uyarınca, altının yalnızca yurt dışına çıkarılması yasaklanmış olduğundan, ülke içinde altın alınıp satılması tümüyle serbesttir. Bu durum sözleşmelere altın şartı konmasına olanak vermektedir. Öte yandan Borçlar Kanununa göre sözleşme, ödeme yerinde rayici olmayan bir para üzerine yapılmışsa, borcun aynen ödeneceği şart kılınmış olmadıkça, borç, vade günündeki rayici üzerinden ülke parasıyla ödenebilir.

Türkiye’de yerleşik mahkeme kararlarına göre de konusu altın olan borçlarda ödemenin yapılacağı gündeki rayicin temel alınması gerekir. Yalnız bu ilkeler, ancak yurt içinde yerine getirilecek sözleşmeler için söz konusu olabilir. Türk parasını koruma mevzuatının koyduğu yasaklar nedeniyle, değerli madenlerin ülkeden ihraç ve ülkeye ithal edilmesi olanağı bulunmadığından, bu konulan öngören bir sözleşme hükmü hukuken geçerli olmaz.


Leave A Reply