Altın Varaklı Cam İşi Nedir? Nasıl Yapılır? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Altın varaklı cam işi nedir? Altın varaklı cam nasıl yapılır? Altın varaklı cam işçiliği ile genel ve tarihi bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Altın Varaklı Cam İşi Hakkında Bilgi

Altın varaklı cam işi, iki cam katmanı arasına altın varak konarak yapılan su bardaklarına verilen ad. Bu terim daha çok 17. yüzyıl sonlarıyla 18. yüzyıl başlarında Bohemya’da üretilmiş geniş ağızlı büyük bardaklar, kadehler ve su bardakları için kullanılır; ama benzer örneklere 3. yüzyıla ait Roma katakomplarında da rastlanmıştır. Bu ilk örneklerde bardağın dibi içeriden altın varakla kaplanır, varağın üstüne desen kazınır, daha sonra da varak üstten bir camla kapatılırdı.

Altın Varaklı Cam
Böylece altın iki cam katman arasında kalmış olurdu. 17. ve 18. yüzyıllarda kullanılan teknik de bundan çok farklı değildi. Biri öbüründen biraz daha büyük iki cam bardak yapılır, küçük bardağın dışı altın varakla kaplanıp üstüne motif kazınırdı. Daha sonra küçük, büyük olanın içine yerleştirilir ve ona kaynaştırılırdı.

18. yüzyıl sonlarında Avusturya’daki Gutenburnn cam imalathanesinde çalışan Johann Josef Mildner de (1763-1808) bu teknikle cam eşya üretmişti. Onun adıyla Mildner cam işi olarak bilinen bu eşya daha çok kırmızı cam fon üstüne altın ya da gümüş varakla bezenmiş su bardaklarıydı. Mildner bardaklarında motif olarak portreler, monogramlar, hanedan armaları ve bazen de aziz resimleri kullanmıştı. Bazen madalyonların arkasına bir şiir kazıdığı da olurdu. Günümüze kalmış Mildner cam işlerinin arkasındaki tarihlerden 1787’den 1808’e değin yapıldıkları anlaşılmaktadır.


Leave A Reply