Altmark Barış Antlaşması Hakkında Bilgi

0
Advertisement

25 Eylül 1629 yılında gerçekleşmiş olan Polonya ile İsveç arasındaki savaşı sonlandırmış olan Altmark Barış Antlaşması hakkında bilgiler

Altmark Ateşkes Antlaşması, Polonya ile İsveç arasında imzalanan ve Polonya-İsveç Veraset Savaşı’nın (1600-60) 1625-29 arasındaki evresini sona erdiren altı yıllık barış antlaşması (25 Eylül 1629). Aşağı yukarı günümüzdeki Letonya ve Güney Estonya bölgelerini kapsayan Livonya’nın büyük bölümü ile Memel (Klaipeda), Pillau (Baltiysk) ve Elbing (Elblag) gibi çeşitli Prusya kıyı kentlerinin Polonya denetiminden çıkarılıp İsveç’e verilmesini öngören bu antlaşma, İsveç’i Baltık Denizinin güney kıyılarında üstün bir duruma getirdi.

İsveç ayrıca Danzig ile (bugün Polonya’da Gdarisk) Letonya’nın güneybatısını oluşturan Kurland’da bulunan kasabalardan gümrük vergisi toplama hakkını da elde etti. Polonya’ nın elinde ise yalnızca Livonya’nın güneydoğu kesimini oluşturan Latgale kaldı; Kurland’ın büyük bölümü bu yörenin düküne geri verildi. Bunlara ek olarak Polonya kralı Zygmunt Waza, İsveç tahtı üzerindeki hak iddialarından vazgeçti.

Hem Polonya hem de İsveç, bu antlaşmayı kalıcı bir barışa ulaşmak için kullanmayı amaçlıyorlardı. Ama yeniden görüşmeye oturmayı sürekli geciktirdiler. Antlaşma süresinin sona ermesi üzerine, 26 yıl yürürlükte kalacak olan Stuhmsdorf Ateşkes Antlaşması’m (1635) imzaladılar. Bu ikinci antlaşma uyarınca Livonya gene İsveç’in elinde kaldı. Buna karşılık İsveç, işgal etmiş olduğu Prusya limanlarını Polonya’ya geri vermeyi ve Otuz Yıl Savaşları (1618-48) sırasında onun mali açıdan güçlü olmasını sağlayan bu limanların gümrük vergilerini toplama hakkından vazgeçmeyi kabul etti.


Leave A Reply