Alüminyum Bileşikleri Nelerdir?

0
Advertisement

Alüminyum bileşikleri nelerdir? Alüminyum bileşikleri ile ilgili bilgiler ve alüminyum bileşiklerinin formülleri ile ilgili bilgiler.

Alüminyum Folyo

Alüminyum Bileşikleri Nelerdir?

Olağan koşullarda alüminyumun değerliği üçtür. Ancak yüksek sıcaklıklarda alüminyumun bir ya da iki değerlikli olduğu gaz bileşikler de elde edilmiştir (AlCl, \displaystyle A{{l}_{2}}O, AlO).

Alüminyum bileşiklerinin birçoğu sanayide önemli kullanım alanlarına sahiptir. Alüminyum üretiminin yanı sıra yalıtıcıların, bujilerin ve daha pek çok ürünün yapımında da büyük miktarlarda kullanılan alümina, ısıtıldığında su buharını yüze tutmasını sağlayan gözenekli bir yapı kazanır. Alüminyum oksitin, ticari adı etkinleştirilmiş alümina olan bu türü, gazların ve kimi sıvıların suyunun alınmasında kullanılır; çeşitli kimyasal tepkimelerde katalizör taşıyıcısı olarak görev yapar.

Alüminyum Sülfat

Bir başka önemli alüminyum bileşiği olan alüminyum sülfat, sülfürik asitin hidratlı alüminyum oksite etkimesiyle elde edilen renksiz bir tuzdur. Ticari biçimi, kimyasal formülü \displaystyle A{{l}_{2}}{{(S{{O}_{4}})}_{3}} olan kristalli yapıda hidratlı bir katıdır. Kâğıt yapımında boya tutkalı ve yüzey astarı olarak yaygın biçimde kullanılır; tek değerlikli metallerin sülfatları ile birleşir ve şap olarak bilinen hidratlı çift sülfatları oluşturur. En önemlisi potasyum şapı ya da potas şapı olarak da adlandırılan alüminyum potasyum sülfat, \displaystyle [KAl(S{{O}_{{4)}}}\cdot 12{{H}_{2}}O] olan bu tuzlar başta ilaç, tekstil ve boya üretimi olmak üzere geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Alüminyum Klorür

Eritilmiş alüminyumun gaz haldeki klorla tepkimesi sonucunda oluşan alüminyum klorür (\displaystyle [KAl(S{{O}_{{4)}}}\cdot 12{{H}_{2}}O]), aralarında aromatik ketonların ve antrakinon ile türevlerinin de bulunduğu çok sayıda bileşiğin hazırlanmasında yararlanılan organik sentez tepkimeleri olan Friedel-Craft tepkimelerinde katalizör olarak kullanılır. Yaygın adı alüminyum hidroklorür olan hidratlı alüminyum klorür-den (\displaystyle AlC{{l}_{3}}\cdot {{H}_{2}}O), derideki gözenekleri sıkıştırma özelliğinden dolayı lokal ter önleyici ya da deodorant olarak yararlanılır.

Advertisement

Alüminyum Hidroksit

Alüminyum hidroksit \displaystyle [Al{{(OH)}_{3}}], su geçirmez İcumaş yapımında ve aralarında \displaystyle Al{{O}_{{{{2}^{-}}}}} grubu içeren tuzlar olan alüminatların da yer aldığı çeşitli alüminyum bileşiklerinin elde edilmesinde kullanılır. Alüminyumun hidrojenle tepkimesi sonucunda oluşan alüminyum hidrür (\displaystyle Al{{H}_{3}}), önemli indirgeyiciler olan tetrahidroalüminatların elde edilmesinde yararlanılan polimerik bir katıdır. Alüminyum klorürün lityum hidrür ile tepkimesinin ürünü olan lityum alüminyum hidrürün (\displaystyle LiAl{{H}_{4}}) organik kimyada yaygın bir kullanım alanı vardır. Örneğin aldehitlerin ve ketonların sırasıyla birincil ve ikincil alkollere indirgenmesinde bu bileşikten yararlanılır.


Leave A Reply