Amasyalı Beyazıd Paşa Kimdir? Sadrazamın Hayatı ve Dönemi

0
Advertisement

Amasyalı Beyazıd Paşa kimdir? Osmanlı sadrazamı Amasyalı Beyazıd Paşa hayatı, biyografisi, sadrazamlık dönemi hakkında bilgi.

Beyazıd Paşa

Beyazıd Paşa Cami

Amasyalı Beyazıd Paşa

Amasyalı Beyazıd Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (Amasya ?-Edirne 1421).

Kısa Hayatı
Çelebi Mehmed, Amasya Sancakbeyi iken onun maiyetinde bulunmuş, şehzadeler mücadelesinde efendisine sadakatle hizmet etmiş, kumandan olarak bulunmuş Çelebi Mehmed, devleti bir idare altında toplayınca, ona hem vezir-i azam ve hem de beylerbeyi olarak görev verilmiştir. Bayezid Paşa, ölümüne kadar bu iki görevde bulunmuştur. 1321’de Sazlıdere’de vefat etmiştir.

Yıldırım Bayezit’in Ankara Savaşı’nda (1402) Timur’a yenilmesiyle başlayan Fetret Dönemi’nde Şehzade Çelebi Mehmet’i Amasya Kalesi’ne götürerek korunmasını sağladı. Şehzadenin I. Mehmet adıyla tahta çıkmasıyla veziriazam oldu (1413). Karamanoğullarına karşı yapılan savaşlarda gösterdiği yararlılıklardan ötürü Rumeli Beylerbeyliği payesi de verildi. Simavnalı Şeyh Bedrettin Ayaklanması’nda onun en güçlü müritleri olan Börklüce Mustafa ile Torlak Kemal’i idam ettirdi.

Çelebi Mehmet’in ömrünü gizleyerek EL Murat’ın tahta çıkmasını sağladıysa da, hükümdarlığı ele geçirmeye çalışan “Düzmece Mustafa” adıyla bilinen Mustafa Çelebi Ayaklanması’nı bastırmak amacıyla gittiği Rumeli’de Edirne yakınlarındaki Sazlıdere’de Çelebi Mustafa’ya tutsak düşüp öldürüldü. Osmanlı Devleti’nin yeniden toparlanmasına emeği geçen Bayezit Paşa, doğum yeri olan Amasya’da cami, imaret ve medrese yaptırmıştır.

Advertisement

Leave A Reply